Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79160701
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   “BIỆN PHÁP GIA TĂNG VỐN TỰ CÓ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

Số trang: 83 Trang
Loại file: PDF
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu đồ
Phần mở đầu ............................................................................................................... 1
Chương I Cơ sở lý luận chung về vốn tự có của các ngân hàng thương mại ..... 5
1.1.Những vấn đề chung về vốn tự có của ngân hàng thương mại ........................ 5
1.1.1. Khái niệm về vốn tự có .................................................................................... 5
1.1.2. Đặc điểm của vốn tự có .................................................................................... 5
1.1.3. Chức năng cơ bản của vốn tự có ...................................................................... 6
1.1.3.1.Chức năng bảo vệ ........................................................................................... 6
1.1.3.2. Chức năng hoạt động ..................................................................................... 7
1.1.3.3. Chức năng điều chỉnh .................................................................................... 8
1.1.4. Thành phần vốn tự có ....................................................................................... 8
1.1.4.1.Vốn cấp 1 (Vốn tự có cơ bản) ........................................................................ 8
1.1.4.2.Vốn cấp 2 (Vốn tự có bổ sung) ...................................................................... 11
1.2. Các phương pháp tăng vốn tự có của NHTMCP.............................................. 14
1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp tăng vốn tự có ........... 14
1.2.1.1. Các quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý vốn tự có ...................... 14
1.2.1.2. Các yếu tố chi phí .......................................................................................... 14
1.2.1.3. Yếu tố thời gian ............................................................................................. 14
1.2.1.4. Rủi ro thanh khoản ........................................................................................ 15
1.2.1.5. Quyền kiểm soát ngân hàng .......................................................................... 15
1.2.1.6. Lợi tức trên mỗi cổ phiếu .............................................................................. 15
1.2.1.7. Yếu tố linh hoạt ............................................................................................. 15
1.2.2. Hoạch định nhu cầu vốn ngân hàng  ................................................................ 15
1.2.3. Cách thức tăng vốn tự có .................................................................................. 17
1.2.3.1. Tăng vốn từ nguồn bên trong ........................................................................ 17
1.2.3.2. Tăng vốn từ nguồn bên ngoài ........................................................................ 20
1.2.3.2.1. Phát hành thêm cổ phiếu mới ..................................................................... 20
1.2.3.2.2. Phát hành trái phiếu chuyển đổi ................................................................. 21
1.2.3.2.3. Một số phương thức khác ........................................................................... 21
1.3. Ý nghĩa của việc tăng vốn tự có ......................................................................... 22
KẾT LUẬN CHƯƠNG I ......................................................................................... 24
Chương II Thực trạng và kết quả đạt được trong quá trình tăng vốn tự có  của
các NHTMCP tại Việt Nam  .................................................................................... 25
2.1.Bối cảnh kinh tế và nguyên nhân buộc các NHTMCP phải tăng vốn tự có .... 25
2.1.1. Bối cảnh kinh tế trước yêu cầu tăng vốn tự có của các NHTMCP .................. 25
2.1.2. Nguyên nhân buộc các NHTMCP phải tăng vốn tự có .................................... 27
2.1.2.1. Nguyên nhân vĩ mô ....................................................................................... 27
2.1.2.1.1. Áp lực trong vấn đề hội nhập quốc tế ........................................................ 27
2.1.2.1.2. Những quy định ràng buộc từ phía NHNN và Chính Phủ ......................... 28
2.1.2.1.3. Một số yếu tố khác ..................................................................................... 30
2.1.2.2. Nguyên nhân vi mô ....................................................................................... 31
2.1.2.2.1. Động lực để các NHTMCP tự tin hợp tác với đối tác nước ngoài ............. 31
2.1.2.2.2. Duy trì và gia tăng niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng ................ 32
2.1.2.2.3. Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh ..................................................... 32
2.1.2.2.4. Triển khai thêm nhiều hoạt động kinh doanh mới, đa dạng hóa dịch vụ ... 32
2.2. Tình hình tăng vốn tự có  của các NHTMCP tại Việt Nam ............................. 33
2.2.1.Tăng vốn từ nguồn bên trong ............................................................................ 33
2.2.2.Tăng vốn từ nguồn bên ngoài ............................................................................ 35
2.3. Kết quả từ  quá trình tăng vốn tự có của các NHTMCP .................................. 44
2.3.1. Ưu điểm ............................................................................................................ 44
2.3.1.1. Quy mô vốn tự có của các NHTMCP đã tăng lên đáng kể ........................... 44
2.3.1.2. Hệ thống NHTMCP đã có sự tăng trưởng ngoạn mục .................................. 45
2.3.1.3. Khả năng cạnh tranh của các NHTMCP ngày càng tăng .............................. 45
2.3.1.4. Đầu tư của các đối tác nước ngoài vào các NHTMCP ngày càng tăng ........ 46
2.3.2. Hạn chế ............................................................................................................. 47
2.3.2.1. Quy mô vốn tự có của các NHTMCP tại Việt Nam vẫn còn nhỏ ................. 47
2.3.2.2. Nhiều NHTMCP đã tăng vốn một cách quá mức trong thời gian ngắn ........ 47
2.3.2.3. Khó khăn trong việc sử dụng nguồn vốn tăng thêm ..................................... 48
2.3.2.4. Cổ phiếu ngân hàng không còn nhận được nhiều sự quan tâm ..................... 49
2.4. Nguyên nhân hạn chế ........................................................................................ 50
2.4.1. Sự không cân xứng giữa việc tăng vốn tự có với chất lượng và hiệu quả hoạt
động ............................................................................................................................ 50
2.4.2. Sự tăng thêm của hàng tỷ cổ phiếu ngân hàng ra thị trường ............................ 52
2.4.3. Vốn tự có tăng nhưng thu nhập không tăng nhanh tương ứng làm nản lòng các
nhà đầu tư ................................................................................................................... 53
2.4.4. Thị trường tài chính tiền tệ nước ta còn nhiều bất cập ..................................... 53
2.4.5. Những biến động kinh tế trong nước và thế giới ............................................. 55
KẾT LUẬN CHƯƠNG II ........................................................................................ 55
Chương III Biện pháp gia tăng vốn tự có của các NHTMCP tại Việt Nam ....... 56
3.1. Dự báo xu hướng thúc đẩy việc mở rộng quy mô vốn tự có của các NHTMCP 56
3.2. Giải pháp từ phía các NHTMCP ....................................................................... 57
3.2.1. Cân nhắc kỹ việc phát hành cổ phiếu ............................................................... 57
3.2.2. Chọn cổ đông chiến lược là các tập đoàn ngân hàng nước ngoài và đa dạng hóa
danh mục các đối tác chiến lược ................................................................................ 59
3.2.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế, sử dụng vốn tăng
thêm có hiệu quả ......................................................................................................... 60
3.2.4. Cân đối quyền lợi của các cổ đông khi thực hiện chính sách chia cổ tức bằng cổ
phiếu ........................................................................................................................... 62
3.2.5. Xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tự có tăng thêm rõ ràng và
chi tiết hơn  ................................................................................................................. 63
3.2.6. Các NHTMCP nhỏ nên hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp ....... 64
3.3. Kiến nghị về  phía ngân hàng Nhà Nước và  cơ quan Chính phủ .................. 66
3.3.1. Cơ cấu lại hệ thống NHTMCP ......................................................................... 66
3.3.2. Thắt chặt việc cấp phép thành lập ngân hàng mới ........................................... 66
3.3.3. Kiểm soát chặt chẽ các phương án tăng vốn mới ............................................. 68
3.3.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn tự có tăng thêm ........... 69
3.3.5. Tăng  tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng .. 70
3.3.6. Cần có chính sách phát triển thị trường tài chính nhằm giảm đi gánh nặng cho
các ngân hàng ............................................................................................................. 72
KẾT LUẬN CHƯƠNG III ...................................................................................... 74
Kết luận ...................................................................................................................... 75
Tài liệu tham khảo ...................................................................................................... 76


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long