Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79117886
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tổng hợp

   BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Số trang: 112 Trang
Loại file: PDF
Phí: 15.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC Trang
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu....................................................................3
4. Giả thuyết khoa học............................................................................................3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu..........................................................................................3
6. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................4
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.........................................................................4
8. Cấu trúc luận văn................................................................................................5
Phần nội dung
Chương 1. Cơ sở lý luận về các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao
năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài.................................................................6
1.2. Một số khái niệm cơ bản.........................................................................................7
1.2.1. Khái niệm về quản lý...................................................................................7
1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục...........................................................................8
1.2.3. Khái niệm về quản lý trường học..................................................................8
1.2.4. Khái niệm quản lý trường mầm non.............................................................9
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1.2.5. Khái niệm năng lực và năng lực sư phạm.....................................................9
1.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, giáo viên trong trường
MN...........................................................................................................................12
1.3.1. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trong trường MN...............13
1.3.1.1. Vai trò của hiệu trưởng trong trườn mầm non.....................................13
1.3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của người hiệu trưởng................................... 14
1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trong trường MN ................. 14
1.3.2.1. Vai trò của giáo viên mầm non ......................................................... 15
1.3.2.2.Nhiệm vụ của giáo viên MN................................................................ 15
1.3.2.3. Quyền hạn của giáo viên MN.............................................................. 16
1.3.3. Các yêu cầu đối với giáo viên MN..............................................................16
1.3.3.1. Yêu cầu về lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống............. 16
1.3.3.2. Các yêu cầu thuộc về lĩnh vực kiến thứcông tác công đoàn phối hợp
với chuyên môn.................................................................................... 17
1. 3.3.3. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm.................................. .17
1.4. Biện pháp quản lí chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư
phạm cho giáo viên mầm non...............................................................................18
1.4.1. Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch
nhóm lớp..................................................................................... 20
1.4.2. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục trẻ...... .21
1.4.3. Hiệu trưởng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học............................. .24
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1.4.4. Hiệu trưởng chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn......................................... 25
1.4.5. Hiệu trưởng chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên................................ 26
1.4.6. Hiệu trưởng chỉ đạo tạo môi trường, động lực để thúc đẩy giáo viên.. 27
Kết luận chương 1.................................................................................................28
Chương 2. Thực trạng các biện pháp quản lý chuyên môn của hiệu trưởng nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên
2.1. Khái quát chung về thực trạng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên mầm non
Thành phố Thái Nguyên.......................................................................................29
2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội tại Thành phố Thái Nguyên............. 29
2.1.1.1. Đặc điểm địa lý – dân số...........................................................29
2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội................................................................29
2.1.2 Thục trạng giáo dục mầm non thành phố.......................................................30
2.1.3 Tình hình đội ngũ cán bộ quản lí và độ ngũ giáo viên mầm non Thành phố
Thái Nguyên...........................................................................................33
2.1.3.1 Về đội ngũ cán bộ quản lú ở các trường mầm non Thành phố Thái
Nguyên............................................................................................33
2.1.3.2 Về đội ngũ giáo viên mầm non ở các trường mầm non Thành phố
Thái Nguyên......................................................................................35
2.2. Nhận thức của hiệu trưởng và giáo viên về vai trò và tầm quan trọng của công
tác nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên MN ....................................................38
2.3. Thực trạng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư
phạm cho giáo viên........................................................................................................39
2.3.1. Thực trạng chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ và kế hoạch của
giáo viên. ........................................................................................................................40
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
2.3.2. Thực trạng chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc GD trẻ....................42
2.3.3. Thực trạng về việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.........................46
2.3.4. Thực trạng chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.........................48
2.3.5. Thực trạng việc chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên................................50
2.3.6. Thực trạng việc chỉ đạo tạo môi trường và động lực để thúc đẩy giáo viên
phát huy năng lực sư phạm của bản thân........................................................................52
2.4. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của một số biện pháp chỉ đạo nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên.......... ...54
2.4.1. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của một số biện pháp chỉ
đạo nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non............................55
2.4.2 Kết quả khảo sát mức độ thực hiện của một số biện pháp quản lý nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non............................................56
2.4.3 So sánh kết quả giữa mức độ nhận thức với mức độ thực hiện...................58
2.4.5 Nguyên nhân dẫn đến sự thành công và tồn tại của các biện pháp trên
2.4.5.1 Nguyên nhân dẫn đến sự thành công.............................................60
2.4.5.2 Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại.....................................................61
2.4.5.3 Nguyên nhân của những mặt tồn tại..............................................62
Kết luận chương 2........................................................................................................63
Chương 3. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm
cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.1 Các căn cứ xây dựng các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trường
MN.................................................................................................................................64
3.1.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp ..................................................... ... 64
3.1.3. Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư
phạm cho giáo viên mầm non........................................ ...........................65
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo
viên mầm non Thành phố Thái Nguyên......................................................................66
3.2.1. Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non..........................................66
3.2.1.1. Cơ sở đề xuất biện pháp..........................................................................67
3.2.1.2. Mục đích của biện pháp ........................................................................67
3.2.1.3. Nội dung thực hiện.................................................................................68
3.2.1.4. Quy trình thực hiện biện pháp...............................................................68
3.2.1.5. Điều kiện thực hiện biện pháp...............................................................69
3.2.2. Biện pháp 2. Tăng cường công tác bồi dưỡng cho giáo viên....................69
3.2.2.1: Cơ sở đề xuất biện pháp.........................................................................70
3.2.2.2. Mục đích của biện pháp..........................................................................70
3.2.2.3. Nội dung thực hiện.................................................................................70
3.2.2.4. Quy trình thực hiện biện pháp...............................................................71
3.2.2.5. Điều kiện để thực hiện biện pháp...........................................................73
3.2.3. Biện pháp 3. Tăng cường quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm
sóc giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên..................................................................73
3.2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp..........................................................................74
3.2.3.2. Mục đích biện pháp ................................................................................74
3.2.3.3. Nội dung thực hiện.................................................................................74
3.2.3.4. Quy trình thực hiện biện pháp...............................................................76
3.2.3.5. Điều kiện thực hiện biện pháp...............................................................77
3.2.4. Biện pháp 4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên
3.2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp .........................................................................78
3.2.4.2. Mục đích của biện pháp..........................................................................79
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3.2.4.3. Nội dung thực hiện................................................................................79
3.2.4.4. Quy trình thực hiện biện pháp...............................................................79
3.2.4.5. Điều kiện thực hiện biện pháp...............................................................80
3.2.5. Biện pháp 5. Tạo môi trường thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy giáo viên
phát huy năng lực sư phạm của mình.........................................................................81
3.2.5.1. Cơ sở đề xuất biện pháp............................................................................81
3.2.5.2. Mục đích của biện pháp............................................................................81
3.2.5.3. Nội dung thực hiện ...................................................................................81
3.2.5.4. Quy trình thực hiện...................................................................................82
3.2.5.5. Điều kiện thực hiện biện pháp..................................................................83
3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý nhằm
nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non Thành phố Thái Nguyên
Kết luận và khuyến nghị ..............................................................................................85
1. Kết luận...............................................................................................................85
2. Khuyến nghị........................................................................................................86
2.1. Đối với Sở giáo dục và đào tao tỉnh Thái Nguyên....................................86
2.2. Đối với phòng giáo dục và đào tao tỉnh Thái Nguyên..............................86
2.3. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non.......................................................86
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long