Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ hai, Ngày 20/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79109261
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Bài tập Về este

Số trang: 6 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
bài tập Về este


Bài 1 (Đ-100): Cho hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố C, H, O.
    1-Đốt cháy hết 1,88 gam chất A cần 1,904 l oxi (đktc) , thu dược CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích Vco2:Vhơi nước =4 :3. Xác định CTPT của A ,Biết khối lượng phân tử của A nhỏ hơn 200.
    2-Cho 1,88 gam chất A tác dụng với dd NaOH, sau khi cô cạn thu được một rượu và 2,56 gam chất rắn X gồm NaOH dư và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn X trong oxi dư thu được hơi nước , CO2 và Na2CO3. Hoà tan Na2CO3 trong dd HCl dư thấy thoát ra 0,448 lít CO2 (đktc).
     Hãy viết công thức cấu tạo  của A ( không cần viết các đồng phân axit)
Bài 2 : Hai hợp chất hữu cơ  A, B mạch hở (chỉ chứa C,H,O), đơn chức, đều tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na. Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm A, B cần 8,4  lít O2 (đktc) và thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O.
 1 - Cho biết A, B  thuộc loại hợp chất gì ? Chứng minh rằng A, B không làm mất màu nước brôm.
 2 - Tính khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp X.
 3 - Cho biết khối lượng phân tử của B lớn hơn khối lượng phân tử của A là 28 đv.C. Tìm công thức phân tử của A, B và viết các đồng phân cùng chức của chúng.
Bài 3 : A, B đều có công thức phân tử C9H8O2 là dẫn xuất của benzen. A, B tác dụng với dung dịch Brom theo tỉ lệ 1:1.
   - A tác dụng với NaOH cho 1 muối + 1 anđehit.
   - A tác dụng với NaOH cho 2 muối + nước.
   - Các muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn CH3COONa.
   Tìm công thức cấu tạo của A, B. Viết các phương trình phản ứng.
Bài 4 (BK-98):Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no đơn chức cần 3,976 lít O2 (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai rượu kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Tìm công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi este trong hỗn hợp đầu.
Bài 5(BK-99): Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este thu được 15,18 gam CO2 và 6,21 gam nước. Các este trên thuộc loại gì (đơn chức hay đa chức, no hay không no).
   Mặt khác cho 6,825 gam hỗn hợp hai este đó tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được 7,7 gam hỗn hợp hai muối và 4,025 gam một rượu. Tìm công thức phân tử và tính khối lượng mỗi este biết rằng khối lượng phân tử của hai muối hơn kém nhau không quá 28đvC.
Bài 6 (BK-01): Hỗn hợp A gồm 3 este đơn chức mạch thẳng tạo thành từ cùng một rượu B với 3 axit hữu cơ, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no chứa một liên kết đôi xà phòng hoá hoàn toàn 14,7 gam A bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và p gam rượu B. Cho p gam rượu B đó vào bình đựng Na dư, sau phản ứng có 2,24 lít khí thoát ra và khối lựơng bình đựng Natri tăng 6,2 g.
     Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 14,7 gam A thu được 13,44 lít CO2 và 9,9 gam H2O.
    Xác định công thức cấu tạo mỗi este trong A. Các thể tích đo ở (đktc)
Bài 6(SP-00): Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít O2 (đktc) chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ mol 2:1. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng.
   X không có chức ete, không tác dụng với Na, không tác dụng với AgNO3/NH3.
   Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X, biết khối lượng phân tử của X <140.
Bài 7:(ĐHHD): Thuỷ phân este A có công thức phân tử C7H6O2 trong môi trường axit thu được hai sản phẩm B và C. Biết B có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, C tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa màu trắng.
   Xác định công thức cấu tạo của A,B,C.
   Ngoài những tính chất hoá học trên hãy nêu những tích chất hoá học khác của B và C. Lấy ví dụ minh hoạ
Bài 8: (ĐHHD) Cho 37,2 g hỗn hợp X gồm một anđehit no, đơn chức A và một axit no, đơn chức B phản ứng hết với hiđro (Ni xúc tác), đun nóng thu đươc hỗn hợp Y. Đun nóng hỗn hợp Y thu được với H2SO4 đặc để tiến hành phản ứng este hoá, sau một thời gian thu được hỗn hợp Z. Để trung hoà lượng axit B trong X cần 500ml dung dịch  NaOH 0,4 M. Lượng rượu trong Z cho tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 37,2 g hỗn hợp X thu được 31,36 lít CO2 (đktc).
   Viết phương trình phản ứng xảy ra.
   Tìm công thức phân tử và gọi tên A, B.
   Tính hiệu suất phản ứng este hoá.
Bài 9(YHP_00): Cho hỗn hợp X gồm 3 este của cùng một axit hữu cơ đơn chức và 3 rượu A, B, C đơn chức tác dụng hết với 400 ml dung dịch KOH 2M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 56 g chất rắn khan. Ngưng tụ phần rượu bay hơi, làm khan rồi chia thành hai phần bằng nhau.
   Phần 1: Ch o tác dụng hết với Na thu được 2,24,lít H2 (đktc) .
   Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn và cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 30 g kết tuả.
   1 - Xác định công thức phân tử của axit .
   2 - Xác định công thức phân tử của các rượu .Biết rằng A,B là đồng đẳng của nhau ,B và C cùng số nguyên tử cacbon và số mol của A gấp 3 lần tổng số mol B và C .
   3 - Viết công thức cấu tạo của các este.
Bài 10(Đ26): Trộn a gam một rượu đơn chức với b gam một axit hữu cơ đơn chức rồi chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau.
   Phần 1: Cho tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc) .
   Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 g CO2.
   Phần 3 : Đun nóng với H2SO4 đặc thu được 10,2 g este. Hiệu suất phản ứng este hoá là 100%. Đốt cháy 5,1g este thì thu được 11 g CO2 và 4,5 g H2O.
   1 - Xác định công thức phân tử của rượu và axit.
   2 - Tính a, b.
Bài 11( ): Hỗn hợp X gồm 2 este tạo bởi cùng một axit hữu cơ đơn chức với 2 rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 16,4 g hỗn hợp X thu được 0,85 mol CO2 và 0,7 mol H2O.
    1 - Tìm công thức phân tử 2 este.
    2 - Tìm công thức cấu tạo hai este biết rằng nếu xà phòng hoá cũng lượng X trên bằng 0,2 mol NaOH rồi cô cạn thu được 16,1 g chất rắn khan .
Bài 12( ): Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp A gồm một axit hữu cơ no đơn chức, một rượu no đơn chức và este của chúng thu được 0,185 CO2 và 0,2 mol H2O.
   Cho a gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 0,03 mol NaOH thu được b gam rượu. Đốt cháy hết lượng rượu này thu được 0,125 mol CO2 và 0,15 mol H2O. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo và số mol mỗi chất.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long