Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 16/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
35 - 72764827
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Báo cáo TT, đề án môn học

   Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính

Số trang: 28 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

MỤC LỤC    1
LỜI NÓI ĐẦU    3
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN.    4
I.    KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN.    4
1.    Khái niệm.    4
2.    Vai trò.    4
3.    Quyết định của kiểm toán viên về thu thập bằng chứng kiểm toán.    5
3.1.    Quyết định về thể thức kiểm toán cần áp dụng.    6
3.2.    Quyết định về quy mô mẫu.    6
3.3.    Quyết định về các khoản mục cá biệt cần chọn từ tổng thể ..6
3.4.    Quyết định về thời gian hoàn thành các thể thức.    6
4.    Các loại bằng chứng kiểm toán.    7
4.1.    Phân loại bằng chứng theo nguồn hình thành:    7
4.2.    Phân loại bằng chứng kiểm toán theo loại hình.    7
5.    Các tính chất của bằng chứng kiểm toán.    8
5.1.    Tính hiệu lực.    8
5.2.    Tính đầy đủ:    9
II.    PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN.11
1.    Phương pháp kiểm tra vật chất (kiểm kê).    11
2.    Lấy xác nhận    12
3.    Xác minh tài liệu    13
4.    Quan sát :    14
5.    Phỏng vấn.    15
6.    Tính toán lại.    16
7.    Phân tích.    16
PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN.    19
I.    THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN.    19
II.    THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HÀNH KIỂM TOÁN KHI KIỂM TOÁN MỘT SỐ CHU TRÌNH.    21
1.    Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong chu trình bán hàng - thu tiền.    21
2.    Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khi kiểm toán chu trình tiền lương nhân sự.    23
3.    Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khi kiểm toán chu trình mua hàng, thanh toán.    23
4.    Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khi kiểm toán chu trình hàng tồn kho.    25
5.    Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khi kiểm toán tài sản cố định.    25
III.    THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN    26
PHẦN III: KẾT LUẬN.    27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    28
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Kiểm toán đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Bằng tác dụng to lớn của mình, Kiểm toán đã khẳng định là một yếu tố tích cực đảm bảo cho các chuẩn mực kế toán được chấp hành nghiêm chỉnh, trật tự kỷ cương của công tác kế toán được giữ vững, các thông tin kế toán trung thực và có đủ độ tin cậy. Chính điều đó đã làm cho kiểm toán trở thành công việc rất được quan tâm không chỉ đối với doanh nghiệp, cơ quan quản lí của nhà nước mà còn đối với cả các đối tượng khác quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Một trong những yếu tố hết sức quan trọng góp phần làm nên thành công của cuộc kiểm toán đó là bằng chứng kiểm toán. Chất lượng của các bằng chứng kiểm toán ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của cuộc kiểm toán.
Với tầm quan trọng của bằng chứng kiểm toán càng trở nên khó khăn, đòi hỏi phải bắt kịp với sự đa dạng của các thông tin, mức độ tinh vi của các hành vi gian lận.
Vì những lý do trên em chọn đề tài: “ Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính”.

Đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về bằng chứng kiểm toán và các phương pháp  kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.
Phần II: Phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn của cuộc kiểm toán.
Phần III: Kết luận.

Các Tags thường tìm kiếm: phương pháp kiểm toán và kỹ thuật ; cac phuong phap thu thap bang chung kiem toan ; các ví dụ về bằng chứng kiểm toán ; cac phuong phap kiem toan tai chinh ; băng chung kiem toan theo nguon hinh ; vi du ve bang chung kiem toan nguon hinh ; kiểm toán các phương pháp thu thập bằng chứng ; phuong phap ky thuat kiem toan ; Bằng chứng vật chất trong kiểm toán ; cac phuong phap ky thuat thu thap bang chung kiem toan ; kho khan cua viec thu thap bang chung trong kiem toan ; các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán ; 7 phuong phap thu thap bang chung kiem toan tai chinh ; các phương pháp thu thập bang chung kiem toan ; download cac phuong phap thu thap bang chung kiem toan ; Cau 11 cac phuong phap thu thap bang chung kiem toan ; cac phuong phap ki thuat thu thap bang chung kiem toan ; bang chung kiem toan va ki thuat thu thap bang chung ; các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng ; các phương pháp kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

179 Trang
2

đề án: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh

206 Trang
3

Quản lý điểm Trương Trọng Ánh Foxpro

134 Trang
4

Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server

151 Trang
5

Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy tính cá nhân

144 Trang
6

The Merry Adventures of Robin Hood - By Howard Pyle, 1883

395 Trang
7

Tiểu thuyết nổi tiếng "Vô gia đình"

208 Trang
8

Thượng kinh ký sự

152 Trang
1

Nghiên cứu mục tiêu, chiến lược phát triển Du lịch ở VN đến năm 2010

19 Trang
2

Vận dụng nghiệp vụ thị trường mở để thực hiện chính sách tièn tệ ở VN

20 Trang
3

TÝnh tÊt yÕu ph¶i x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam

23 Trang
4

Thực trạng xuất khẩu cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam vào thị trường EU

99 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long