Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79398343
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Kế toán, Kiểm toán

   Báo cáo thực tập Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đại Hồng Tín

Số trang: 53 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................... 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ................................................................................ 4

PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG TÍN.............................................................................................................................................. 7

1.1.      QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG TÍN.................................................... 7

1.1.1.      Khái quát chung ......................................................................................... 7

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển............................................................... 7

1.1.3.      Kết quả kinh doanh và đóng góp vào ngân sách nhà nước của Cty TNHH XD TM & DV Đại Hồng Tín...................................................................................................................... 9

1.2.      CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY............ 10

1.2.1. Chức năng ...................................................................................................... 10

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn ............................................................................... 10

1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.....                      10

1.3.1.      Loại hình kinh doanh và các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu mà Công ty đang kinh doanh                10

1.3.2.      Thị trường đầu vào, đầu ra của Công ty............................................... 10

1.3.3.      Vốn kinh doanh của Công ty................................................................. 10

1.3.4.      Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của Công ty..................................... 11

1.4.      ĐĂC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY            12

1.4.1.      Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty............................ 12

1.4.2.      Đặc điểm tổ chức quản lý....................................................................... 14

1.5.      ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY............................... 15

1.5.1.      Mô hình tổ chức kế toán tại Công ty..................................................... 15

1.5.2.      Bộ máy kế toán của Công ty.................................................................. 16

1.5.3.      Hình thức kế toán mà Công ty đang áp dụng ....................................... 17

1.5.4.      Chính sách kế toán tại Công ty.............................................................. 18

PHẦN II THỰC HÀNH VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN...................................................... 19

2.1. TRÌNH TỰ GHI SỔ CỦA CÔNG TY............................................................. 19

2.1.1. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI, TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU................... 19

2.1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty................................................. 19

2.1.1.2. Phân loại ................................................................................................. 19

2.1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu....................................................................... 19

2.1.2. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU............................................... 21

2.1.2.1. Quy trình, phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu ................ 21

2.1.2.2. Kế toán tăng nguyên vật liệu ............................................................... 23

2.1.2.3. Kế toán giảm nguyên vật liệu .............................................................. 27

2.1.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU ........................................... 33

2.2. TỔ CHỨC SỔ VÀ GHI CHÉP VÀO SỔ THEO CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI                 38

2.2.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................... 38

2.2.1.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 38

2.2.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung....... 39

2.2.1.3. Tổ chức ghi sổ  theo hình thức kế toán Nhật ký chung .................... 40

2.2.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái ............................................................ 43

2.2.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái ............... 43

2.2.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái ..... 43

2.2.2.3. Tổ chức ghi sổ theo hình thức kế toán “Nhật ký-Sổ cái” ................ 45

PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI.............................................................................................................. 47

3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY             47

3.2. NHẬN XÉT HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÀ CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI ...................................................................................................................... 49

3.2.1. Hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” công ty đang áp dụng ................... 49

3.2.2. Hình thức Nhật ký chung ............................................................................. 50

3.2.3. Hình thức Nhật ký-Sổ cái ............................................................................ 51

KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 52

PHỤ LỤC.......................................................................................................................... 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 54

           
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long