Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79235022
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tin học, Ứng dụng

   Chính sác ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm tại Trung tâm công nghệ thông tin

Số trang: 45 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
 Lời nói đầu


    T

HẾ KỶ XXI LÀ THẾ KỶ CỦA MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG. VIỆC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÍNH LÀ CHÌA KHOÁ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI TIÊN TIẾN. CÓ THỂ THẤY RẰNG NGÀY NAY, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÓI CHUNG VÀ CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM NÓI RIÊNG ĐÃ VÀ ĐANG ĐÓNG VAI TRÒ RẤT QUAN TRỌNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA MỖI QUỐC GIA. VÌ THẾ, CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU CÓ NHỮNG HOẠCH ĐỊNH, NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÙ HỢP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC MÌNH.

    ĐỐI VỚI VIỆT NAM, VIỆC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM CŨNG ĐANG TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ VÔ CÙNG CẤP THIẾT. CHÍNH PHỦ CŨNG CÓ CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM THÀNH MỘT NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN, CÓ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO, GÓP PHẦN HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC NGÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÁCH ĐI TẮT, ĐÓN ĐẦU ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC, GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC GIA.

    TRONG NHỮNG NĂM  GẦN ĐÂY, NHIỀU ĐƠN VỊ TRONG NƯỚC ĐÃ CÓ NHIỀU CỐ GẮNG VÀ TIẾN BỘ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM. NHƯNG NHÌN CHUNG VIỆC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC NHƯ: THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NƯỚC CÒN HẠN HẸP; HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯA ĐẦY ĐỦ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM; MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM Ở NƯỚC TA CHƯA THUẬN LỢI, CÒN CÓ KHOẢNG CÁCH LỚN SO VỚI CÁC NƯỚC XUNG QUANH. VÌ VẬY, CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÀY RẤT CẦN SỰ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ.

    TRƯỚC TÌNH HÌNH ĐÓ, CHÍNH PHỦ ĐÃ ĐƯA RA NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHẦN MỀM. VÀ MỘT TRONG NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐÓ LÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM. CHÍNH PHỦ ĐÃ ĐƯA RA NGHỊ QUYẾT 07/NQ-CP VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM GIAI ĐOẠN 2000 - 2005 VÀ QUYẾT ĐỊNH 128/2000/QĐ-TTG VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM.
   
    ĐỀ TÀI: “ Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin ” NHẰM NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHẦN MỀM CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TỪ ĐÓ ĐƯA RA MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHẦN MỀM TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

    NGOÀI PHẦN MỞ ĐẦU, KẾT LUẬN VÀ CÁC PHỤ LỤC LIÊN QUAN, LUẬN VĂN GỒM 3 CHƯƠNG :

-    Chương I : Sự cần thiết phải có chính sách ưu đãi nói chung và chính sách ưu đãi thuế nói riêng cho sự phát triển Công nghiệp phần mềm Việt Nam.

-    Chương II:Thực trạng hoạt động sản xuất phần mềm và sự cần thiết áp dụng chính sách ưu đãi thuế tại Trung tâm Công nghệ thông tin.

-    Chương III: Một số kiến nghị đối với chính sách ưu đãi thuế để thúc đẩy phát triển sản xuất phần mềm tại Trung tâm Công nghệ thông tin.


CHƯƠNG I:


Sự cần thiết phải có chính sách ưu đãi nói chung và
ưu đãi thuế nói riêng cho sự phát triển
công nghiệp phần mềm việt nam.

I. Tác dụng, hiệu quả kinh tế của lĩnh vực Công nghệ phần mềm:
C

ông nghiệp phần mềm là một ngành kinh tế nhằm nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm phần mềm cũng như cung cấp các dịch vụ đi kèm (đào tạo, hỗ trợ...). Công nghiệp phần mềm là một ngành công nghiệp mới. Đăc trưng của ngành Công nghiệp phần mềm là tính năng động rất cao với áp lực cạnh tranh thúc đẩy phát triển và đổi mới rất lớn, ở mức độ chưa từng thấy ở một ngành công nghiệp khác trong lịch sử. Lĩnh vực phần mềm là cơ hội tốt cho các công ty mới thành lập và thực sự hấp dẫn cho các doanh gia trẻ. Các công ty phần mềm có khả năng đổi mới, sáng tạo cao và có cơ hội phát triển bởi khả năng tạo ra giá trị rất lớn. Công nghệ thông tin nói chung và Công nghiệp phần mềm nói riêng có tác dụng và hiệu quả đối với nền kinh tế quốc gia. Nó thể hiện ở chỗ:

    - Đem lại tăng trưởng GDP nhiều hơn so với các ngành kinh tế truyền thống khác.Thực vậy, ở Mỹ 30% tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 1998 là do ngành Công nghiệp này tạo ra là chủ yếu.

    - Tạo bước nhảy về năng suất lao động, tăng hiệu quả nền kinh tế và thúc đẩy hiện đại hoá nền kinh tế.

    - Công nghiệp phần mềm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình hội nhập và quốc tế hoá nền kinh tế. Nó cho phép trao đổi thông tin kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học kỹ thuật một cách không hạn chế, nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Đó là cơ sở cho quá trình hội nhập và quốc tế hoá nền kinh tế, cho phép các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm được cơ hội đầu tư, hợp tác có lợi, phát huy ưu thế của nước mình và tận dụng thế mạnh, kinh nghiệm của nước khác để phát triển nền kinh tế nước nhà. Ngoài ra sản phẩm của ngành Công nghiệp này còn hỗ trợ và đổi mới quản lý Nhà nước. Nó có tác dụng làm công cụ thu thập, xử lý thông tin đầy đủ ngày càng nhanh và chính xác cộng với khả năng ra quyết định tối ưu và phổ biến kịp thời có ý nghĩa sống còn trong một thời đại biến động không ngừng.

II. Tình hình phát triển công nghiệp phần mềm ở một số nước điển hình trên thế giới:

II.1. Hiện trạng:

       Có thể thấy rằng, ngành Công nghiệp phần mềm trên thế giới hiện nay là ngành kinh doanh mang lại siêu lợi nhuận. Cũng chính vì thế mà các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới đã tập trung mọi nguồn lực, cũng như không ít các công ty mới được thành lập nhằm mục đích có thể tranh giành thị phần đầy màu mỡ này.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long