Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79274861
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị nhân lực

   Chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Nhà nước

Số trang: 37 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mục lục
Lời mở đầu    4   
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DNNN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC    6
I.  Nguồn nhân lực    6
1. Khái niệm và  phân loại nguồn nhân lực    6
1.1. Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cư    7
1.2. Nguồn nhân lực  tham gia vào  hoạt động kinh tế    7
1.3. Nguồn nhân lực dự trữ    7
2. Vai trò nguồn nhân lực trong doanh nghiệp    8
2.1. Con người là động lực của sự tồn tạI và phát triển DN    9
2.2. Con người là mục tiêu của sự phát triển DN    9
2.3. Yếu tố con người trong sự phát triển sản xuất kinh doanh DN    10
II. Chính sách phát triển nguồn nhân lực của  một số nước trên thế giới    10
1.Quản lí hệ thống giáo dục - đào tạọ                                                                        11
2.Tăng cường ngân sách cho giáo dục - đào tạo                                   12
3.Sử dụng nguồn nhân lực trong nền kinh tế                                        12
4.Vai trò của chính phủ trong phát triển nguồn nhân lực                                          13               13
Phần II. Thực trạng nguồn nhân lực và chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các DNNN    14
I. Tình  hình  hoạt động của các DNNN    14
1.    Những thành tựu của DNNN    14
1.1.   Tuy số lượng doanh nghiệp giảm nhưng quy mô vừa và lớn nhiều    hơn                                                    15                                                                                                                    
1.2.     Liên doanh liên kết giữa DNNN với các thành phần kinh tế khác phát triển    17
1.3.      Công nghệ phương tiện, phương pháp quản lí kinh doanh có hiệu quả hơn    17
1.4.      Hiệu quả kinh tế – xã hội của DNNN ngày càng tăng    19
1.5    .    Tốc độ tăng trưởng của DNNN nhanh hơn tốc độ tăng tưởng     chung    20
2.    Những tồn tại và yếu kém của DNNN    20
2.1.    Số doanh nghiệp có tỷ lệ lãi cao chưa nhiều, số thua lỗ và hoà vốn còn không ít    21
2.2.    Số lượng DNNN có vốn và quy mô lớn chưa nhiều     21
2.3.    Chủng loại mặt hàng còn đơn điệu cơ cấu sản xuất hàng hoá chưa hợp lý    22
2.4.    Trong liên doanh làm ăn với nước ngoài còn thua lỗ    22   
II.  Thực trạng về nhân trong các DNNN    22
1.    Tình trạng lao động dôi dư  trong các DNNN từ khi thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển    22
2.    Tình trạng chất lượng của lực lượng lao động trong các DNNN    25
2.1.    Thực trạng về sức khoẻ của nguồn nhân lực    25
2.2.    Trình độ văn hoá của nguồn nhân lực    26
2.3.    Trình độ chuyên môn kỹ thuật    26
Phần III. Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNNN    29
I.    Những giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động    29
1.    Thúc đẩy quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh    29
2.    Đổi mới cơ chế quản lí lao động    30
3.    DNNN cần liên kết và giúp đỡ các thành phần kinh tế khác phát triển    30
4.    DNNN cần xây dựng các chiến lược đào tạo và bồi dưỡng phát triển nhân lực    30
5.    Nâng cao hiệu quả cổ phần hoá DNNN    31
II.   Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các DNNN    31
1.    Chính sách lương và thu nhập hợp lí cho đội ngũ cán bộ    31
2.    Chính sách bồi dưỡng văn hoá cho người lao động    32
3.    Chính sách hỗ trợ cho người lao động khi gặp khó khăn    32
4.    Chính sách gắn trách nhiệm của DNNN với đào tạo và đào tạo lại     33
5.    Chính sách về kinh phí của DNNN để tuyển chọn và bồi dưỡng cán bộ quản lí cấp cao     33
6.    Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho đội ngũ lao động    33
7.    Lựa chọn cơ cấu hợp lí và hiệu quả    33
Kết luận                                              35
TàI liệu tham khảo                                 36Lời mở đầu
Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nên kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan và cần thiết. Đại hội Đảng lần thứ VI - Đại hội đánh dấu bước ngoặt của công cuộc đổi mới - Đã khẳng định: Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Chủ chương này được Đại hội VII, Đại hội VIII của Đảng tiếp tục khẳng định và bổ sung làm rõ thêm, trong quá trình thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta luôn khẳng định DNNN có vai trò, vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân.
Tại hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN đã khẳng định: “ DNNN đã chi phối được các ngành, lĩnh vực then chốt và sản phẩm chủ đạo, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tăng thế và lực cho đất nước. DNNN chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng sản phẩm trong nước… ”. Tuy nhiên Hội nghị cũng đã chỉ rõ những yếu kém của DNNN như: “ quy mô còn nhỏ, cơ cấu chưa hợp lý, chưa thật sự tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt; nhìn chung công nghệ lạc hậu, quản lý còn thấp kém, … ”. Như vậy, tại hội nghị đã đưa ra những yếu kém của DNNN, và đồng thời hội nghị cũng đã chỉ những nguyên nhân gây ra, trong số đó có nguyên nhân thuộc về nguồn nhân lực. Và em cho rằng đây là một trong những nguyên nhân cơ bản và rất quan trọng dẫn tới nhiều yếu kém của DNNN. Bởi vì, thực chất mọi hoạt động từ việc sắp xếp, bố trí lại doanh nghiệp, cho đến việc quản lý doanh nghiệp… đều do con người nắm giữ và quyết định. Do đó, bài viết “chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Nhà nước ” muốn làm rõ vai trò, thực trạng của nguồn nhân lực trong DNNN và đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các DNNN.


Nội dung bài viết bao gồm 3 phần:
ỉ    Phần I: Những vấn đề lý luận về DNNN và nguồn nhân lực
ỉ    Phần II: Thực trạng nguồn nhân lực và chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các DNNN
ỉ    Phần III: Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNNNTheo em, đề tài này không còn gì là mới mẻ và đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhưng em muốn nghiên cứu nó để được hiểu rõ hơn về thực trạng nguồn nhân lực trong các DNNN và hy vọng tìm kiếm được phương án để phát triển nguồn nhân lực. Mặc dù trong quá trình viết bài đã được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, nhưng do khả năng và nguồn thông tin còn hạn chế nên bài viết chưa được hoàn thiện. Vì vậy, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô để em nhận thức được đúng vấn đề.
Em xin chân thành cảm ơn!


Hà Nội, 6/11/2004
Sinh viên: Lê Văn Thọ
 

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long