Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 23/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
39 - 73041843
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Cạnh tranh, thương mại

   Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch S.E.S Việt Nam

Số trang: 55 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

PHẦN I: Lí LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẦU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Lí TRONG DOANH NGHIỆP    1
I.Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp    1
1. Khỏi niệm doanh nghiệp    1
2.Phõn loại doanh nghiệp    1
2.1 Theo qui mô vốn ,lao động và sản phẩm    1
2.2 Theo loại hỡnh sở hữu của doanh nghiệp    1
2.2.1.Doanh nghiệp Nhà Nước    1
2.2.2.Doanh nghiệp tư nhân    1
2.2.3 Doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài    2
2.2.4 Doanh nghiệp thuộc tổ chức chớnh trị xó hội    2
2.2.5 Hợp tỏc xó    2
2.3 Theo địa điểm xây dựng    2
II. Khỏi niệm,vai trò,chức năng của quản lý doanh nghiệp.    2
1.    Khỏi niệm và vai trũ của quản lý trong doanh nghiệp .    2
1.1    Về lĩnh vực sản xuất    3
1.2    Về lĩnh vực kinh doanh    3
3.Chức năng của quản lý trong doanh nghiệp    4
3.1 Phõn theo nội dung của cả quỏ trỡnh quản lý bao gồm 5 chức năng    4
3.2 Phân theo mối quan hệ trực tiếp giứa các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các loại chức năng sau:    4
3.3 Mụ hỡnh bộ mỏy quản lý trong doanh nghiệp.    5
3.3.1 Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo bộ phận.    6
3.3.2 Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo chức năng.    7
3.3.3. Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo nhúm.    8
3.3.4. Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy theo ma trận.    9
III. Cơ cấu tổ chức bộ m¸y doanh nghiệp.    10
1.    Khái niệm cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp.    10
2.    Một số mụ hỡnh cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp.    10
2.1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến    10
2.2 Cơ cấu chức năng    11
2.3 Cơ cấu trực tuyến tham mưu.    12
2.4 Cơ cấu trực tuyến chức năng.    12
2.5 Cơ cấu tổ chức theo ma trận.    13
3.Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý.    14
3.1 Tính tối ưu.    14
3.2 Tớnh linh hoạt .    14
3.3 Tớnh tin cậy    14
3.4 Tớnh kinh tế.    14
3.5 Đảm bảo chế độ một thủ trưởng trong quản lý doanh nghiệp.    15
4.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .    15
4.1 Nhõn tố bờn trong .    15
4.2 Nhõn tố bờn ngoài .    16
5. Sự cần thiết của việc hoàn thiện bộ mỏy quản lý và sử dụng lao động .    16
5.1 Quỏ trỡnh hoàn thiện bộ mỏy quản lý.    16
5.2 í nghĩa của việc hoàn thiện bộ mỏy quản lý doanh nghiệp.    17
Phần hai    19
I.    Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển cụng ty.    19
II.  Một số đặc điểm kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cụng ty.    20
1.    Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của công ty.    20
2.    Đặc điểm sản phẩm du lịch.    20
2.1.    Tớnh vụ hỡnh của dịch vụ     21
2.2.    Tớnh không đồng nhất    21
2.3.    Tớnh khụng thể phõn tỏch    21
2.4.    Tớnh tự tiờu hao sản phẩm.    22
2.5.    Cỏc kờnh phõn phối    22
3.    Đặc điểm hoạt động kinh doanh của cụng ty.    22
3.1. Bước 1    22
3.2.    Bước 2    23
3.3.    Bước 3    23
3.4.    Bước 4    24
4.    Đặc điểm về lao động .    24
III. Cơ cấu hoạt động của bộ máy quản lý trong cụng ty TNHH du lcịh và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam.    26
1.    Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty TNHH du lịch và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam    26
2.    Vai trũ của cụng ty Thương Mại và dịch vụ du lịch S.E.S việt Nam trong mối quan hệ cung cầu du lịch    28
3.    Hoạt động marketing trong công ty.    31
3.1 Chớnh sỏch sản phẩm:    32
3.2    Chớnh sỏch giỏ .    33
3.3 Chớnh sỏch phõn phối .    35
3.3    Chính sách khuyếch trương.    35
V. Đánh giá chung.    36
1.Mặt hợp lý:    36
2. Mặt chưa hợp lý.    37
3. Nguyên nhân dẫn đến những mặt chưa hợp lý.    38
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CƠ CẤU
TỔ CHỨC  BỘ MÁY QUẢN Lí CỦA CễNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH S.E.S VIỆT NAM    39
I.    Mục tiờu hoàn thiện tổ chức bộ mỏy quản lớ ở cụng ty TNHH du lịch và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam.    39
II. Một số phương hướng biện pháp góp phần củng cố và hoàn thiện bộ mỏy quản lớ của cụng ty.    41
1.Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty TNHH du lịch và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam.    41
2. Hoàn thiện cơ chế quản lí:    42
3.Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty.    43
4. Xõy dựng tiờu chuẩn nhiệm vụ cho cỏc cấp lónh đạo của công ty.    45
4.1 Đối với ban giám đốc:    45
4.2  Đối với các bộ phận phũng ban chức năng:    46
III.Một số khuyến nghị với công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch S.E.S Việt Nam .    46
1.    Tăng cường quản lý trong cơ cấu tổ chức.    46
2.    Xây dựng đội ngũ cán bộ trong công ty.    47
KẾT LUẬN    49
TÀI LIỆU THAM KHẢO    50

Các Tags thường tìm kiếm: to chuc bo may trong mot cong ty ; co cau to chuc bo may cong ty tnhh ; bo may cua cong ty tnhh ; bo may quan ly cong ty tnhh ; Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ; bo may quan ly cua cong ty tnhh ; BO MAY MOT CONG TY TNHH ; bo may quan li cty Nam Viet ; co cau bo may cong ty tnhh ; đặc điểm bộ máy tổ chức công ty TNHH ; co cau cong ty tnhh dich vu du lich ; bộ máy tổ chức đại lý du lịch ; bộ máy công ty tnhh ; Co cau to chuc trong Cty TNHH ; cơ cấu quản lý công ty tnhh ; bo may to chuc trong cong ty ; co cau bo may quan ly cong ty tnhh ; bang co cau to chuc bo may quan ly ; co cau mot cong ty thuong mai du lich ; So do to chuc quan ly trong cty TNHH ; co cau to chuc cong ty may tnhh ; bộ máy tổ chức của công ty tnhh ; so do bộ máy một công ty du lịch ; bộ máy tổ chức quản lý công ty TNHH ; sơ đồ tổ chức của công ty thủy sản ; bo may to chuc trong cong ty thuong mại ; SO DO BO MAY CONG TY TNHH DU LICH ; sơ đồ bộ máy quản lý công ty tnhh ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của VN trong quá trình hội nhập ASEAN

144 Trang
2

Phân tích hoạt động kinh doanh

170 Trang
3

Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp

133 Trang
4

Những tác động đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

166 Trang
5

Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội

219 Trang
6

Những chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm hình thành và phát triển chợ đầu mối

147 Trang
7

Nguyên cứu một số vấn đề kĩ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm: Trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại điện tử

172 Trang
8

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam

131 Trang
1

Đề tài:"Một số giải pháp cạnh tranh cho nhãn hiệu bia Hà Nội"

22 Trang
2

Đề tài Thiết kế công việc

49 Trang
3

Tình hình tổ chức vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty thương mại dịch vụ nhựa

134 Trang
4

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng Cty Thép VN giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng và giải pháp

125 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long