Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79131361
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị nhân lực

   Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà nội

Số trang: 64 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU    1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP    3
1.1    Một số khỏi niệm liờn quan    3   
1.1.1. Nguồn nhõn lực    3
1.1.2. Đào tạo và phát triển    4
1.2. Cỏc hỡnh thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực    4
1.2.1 Đào tạo trong công việc:    4
1.2.1.1. Kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ:    5
1.2.1.2.Chỉ dẫn cụng việc.    5
1.2.1.3 Đào tạo theo kiểu học nghề    6
1.2.1.4. Luõn chuyển và thuyờn chuyển cụng việc    6
1.2.2. Đào tạo ngoài công việc    7
1.2.2.1. Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp    7
1.2.2.2 Cử đi học ở các trường chính quy    8
1.2.2.3. Phương pháp thuyết trỡnh hội nghị hội thảo    8
1.2.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trỡnh hoá, với sự giúp đỡ của máy tính    8
1.2.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa    9
1.2.2.6. Phương pháp nhập vai    9
1.2.2.7. Phương pháp đào tạo kỹ năng xử lý công văn , giấy tờ    10
1.3. Các giai đoạn của chương trỡnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực    10
1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo    11
1.3.2. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật    12
1.3.2.1. Phương pháp trực tiếp    12
1.3.2.2.Phương pháp tính toán hao phí lao động kỹ thuật.    12
1.3.2.3. Phương pháp tính căn cứ vào số lượng máy móc, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quỏ trỡnh sản xuất, mức đảm nhiệm của một công nhân viên kỹ thuật và hệ số ca làm việc của máy móc thiết bị.    13
1.3.2.4. Phương pháp chỉ số.    13
1.3.3. Xác định mục tiêu đào tạo    14
1.3.4. Lựa chọn đối tượng đào tạo.    14
1.3.5. Xây dựng chương trỡnh đào tạo và  lựa chọn phương pháp đào tạo    14
1.3.6. Dự tính chi  phí đào tạo    15
1.3.7. Lựa chọn và đào tạo giáo viên    15
1.3.8. Đánh giá hiệu quả đào tạo    15
1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.    16
1.4.1. Chớnh sỏch vĩ mô của nhà nước về quản lý nguồn nhõn lực     16
1.4.2. Chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.    17
1.4.3. Nhõn tố khoa học - kỹ thuật.    17
1.5. Vai trũ và ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực    17
1.5.1.Vai trũ của đào tạo và  phát triển nguồn nhõn lực    17
1.5.2. Ý nghĩa của đào tạo và phỏt triển Nguồn nhõn lực    18
1.5.2.1. Đối với người lao đông    18
1.5.2.2. Đối với doanh nghiệp    18
1.5.2.3. Đối với nền kinh tế    19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA 2003 – 2005    20
2.1.Một số đặc điểm chủ yếu của công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội.    20
2.1.1. Lịch sử hỡnh thành và quỏ trỡnh phỏt triển    20
2.1.2.Đặc điểm tổ  chức bộ máy.    23
2.1.3.Đặc điểm sản xuất kinh doanh.    26
2.1.3.1.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.    26
2.1.3.2.Tình hình thực hiện các mục tiêu tổng quát.    28
2.1.3.3.Phưong hướng và nhiệm vụ 2006.    30
2.1.3.3.Một số giải pháp cơ bản để thực hiện.    31
2.1.4.Đặc điểm lao động của công ty.    32
2.1.5.Đặc điểm máy móc thiết , sản phẩm nguyên vật liệu.    32
2.2 Phân tích thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà nội.    36
2.2.1.Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.    36
2.2.2. Quỏ trỡnh thực hiện chương trỡnh đào tạo.    39
2.2.3. Xác định nhu cầu đào tạo.    45
2.2.4. Xác định mục tiêu đào tạo.    45
2.2.5. Cỏc hỡnh thức đào tạo của công ty.    46
2.2.5.1. Đào tạo trong công ty.    46
2.2.5.2. Đào tạo ngoài công ty.    49
2.5.5.3. Đào  tạo nước ngoài.    49
2.2.6. Kinh phí đào tạo.    51
2.2.7. Công tác đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cơ khí Hà Nội.    51
2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà nội    52
2.3.1. Nhận xột chung.    52
2.3.2. Những tồn tại cơ bản trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà nội    53
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty.    53
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠi CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘi    55
3.1. Hoàn thiện đội ngũ làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.    55
3.2. Xác định nhu cầu đào tạo và mục tiêu đào tạo.    55
3.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.    55
3.4. Tiếp tục tăng kinh phí trong hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực.    56
3.5. Xõy dựng và thực hiện cú hiệu quả nhiều hỡnh thức đào tạo.    57
3.6. Sử dụng lao động một cách hợp lý sau khi đào tạo.    57
3.7. Cần cú sự quan tõm thích đáng của các cấp lónh đạo    58
 KẾT LUẬN    59
TÀI LIỆU THAM KHẢO    60

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long