Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79113896
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Cục thống kê Hà Nội

Số trang: 16 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
           A) Quá trình hình thành và phát triển của Cục Thống Kê Hà Nội :
C
ách đây 47 năm , ngày 20/2/1956 , Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 695/TTg thành lập Cục Thống kê trung ương . Ngay sau đó , ngày 28/3/1956 , Uỷ ban hành chính thành phố Hà Nội đã có quyết định số 83/QĐ - HN thành lập ban Thống Kê Hà Nội , tiền thân của Cục Thống Kê Hà Nội ngày nay.
    Cục Thống Kê thành phố Hà Nội là cơ quan trực thuộc Tổng Cục Thống Kê đặt tại thành phố Hà Nội để giúp Tổng cục Thống Kê thống nhất quản lý Nhà nước về công tác Thống Kê theo qui định của pháp luật , đồng thời chịu sự quản lý hành chính của UBND thành phố Hà Nội.
    Ra đời khi chúng ta mới tiếp quản Thủ đô được một thời gian rất ngắn,nền kinh tế xã hội nước ta và Thủ đô Hà Nội còn rất lạc hậu , Ban Thống Kê Hà Nội được thành lập với số lượng cán bộ ít , chưa qua đào tạo về chuyên môn Thống Kê . Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao , vừa làm , vừa học , Cơ quan Thống Kê Hà Nội đã dần dần được củng cố và ngày càng phát triển . Đến nay ngành Thống Kê Thủ đô đã trở thành một hệ thống từ thành phố đến các quận , huyện , phường , xã  và các đơn vị kinh tế cơ sở . Chỉ tính riêng Thống Kê Nhà Nước (Cục Thống Kê Thành Phố) hiện có 110 cán bộ , công chức với 9 phòng và bộ phận cơ quan cục , 12 phòng Thống Kê quận - huyện , trong đó có 90 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học . Cơ sở vật chất được trang bị ngày càng hiện đại , riêng Cơ quan Cục có trung tâm tính toán với mạng máy tính cục bộ đủ sức xử lý , tổng hợp số liệu báo cáo và điều tra . Các phòng nghiệp vụ và Phòng Thống Kê quận , huyện đều được trang bị máy tính phục vụ cho công việc của mình .
    Sự phát triển của ngành Thống Kê Hà Nội luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ cách mạng của cả nước , cũng như của Thủ đô Hà Nội và luôn luôn bám sát mục tiêu là phục vụ ngày càng tốt hơn dưới sự lãnh đạo và điều hành của các cấp uỷ Đảng và Chính quyền các cấp .
    Trong thời kỳ miền Bắc phải thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giải phóng dân tộc , ngành Thống Kê Hà Nội đã khắc phục mọi khó khăn , thu thập thông tin kinh tế từ các cơ sở kinh tế , các đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước một số chỉ tiêu hiện vật như dân số và lao động , sản lượng một số sản phẩm chủ yếu trong công nghiệp , nông nghiệp , số lượng hàng hoá vật tư lưu thông theo kế hoạch , số lượng các trường học , bệnh viện ... đáp ứng được yêu cầu xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước của các cấp , các ngành . Đầu những năm '70 , với sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Tổng Cục Thống Kê , ngành Thống Kê Hà Nội đã từng bước áp dụng và tính toán một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp theo phương pháp luận Bảng cân đối vật chất (MPS) như Tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân , giá trị Tổng sản lượng các ngành sản xuất vật chất ... phản ánh được tốc độ phát triển của nền kinh tế Hà Nội trong gia đoạn này.
    Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất , cũng như các ngành khác , ngành Thống Kê Hà Nội cũng đã đóng góp nhiều các bộ có kinh nghiệm của mình cho các tỉnh phía Nam và cử nhiều chuyên gia giúp thống kê các nước bạn như Lào , Campuchia .Đồng thời , ngành thống kê Hà Nội được tăng cường củng cố nhiều về cán bộ , tổ chức , và nghiệp vụ chuyên môn nên đã tập trung thu thập được một khối lượng lớn các thông tin phục vụ việc đánh giá công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô . Các thông tin do ngành Thống Kê thu thập được giữ vai trò chủ yếu trong đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các cấp , các ngành , phản ánh tương đối toàn diện thực trạng Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ xây dựng và mở rộng ,góp phần cùng các thông tin khác tổng kết , đánh giá đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Thủ Đô như các chính sách về hợp tác hoá ,khoán trong nông nghiệp , chính sách về giá , lương , tiền , tình hình đời sống các bộ , công chức nhà nước ...
    15 năm trở lại đây , cùng với sự đổi mới toàn diện và sâu sắc của nền kinh tế nước ta , với sự chỉ đạo ngày càng cao về chuyên môn của Tổng Cục Thống Kê , sự quan tâm , lãnh đạo , chỉ đạo sát sao của Thành Uỷ , của Hội đồng nhân dân , UBND Thành phố ,ngành Thống Kê Hà Nội đã có những bước biến đổi đáng kể về phương pháp luận Thống Kê , về nội dung hệ thống chỉ tiêu Thống Kê và phương pháp thu thập , xử lý ,thông tin . Trong đó sự thay đổi căn bản là chuyển từ phương pháp luận Bảng cân đối vật chất (MPS) sang sử dụng phương pháp luận của hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) phù hợp với thông lệ quốc tế và thống kê khu vực . Ngành Thống Kê Hà Nội đã tính toán được một số chỉ tiêu như giá trị sản xuất , chi phí trung gian , giá trị tăng thêm theo các ngành và các thành phần kinh tế , tính toán các chỉ tiêu tích luỹ và tiêu dùng , vốn đầu tư phát triển .
    Cùng với việc thay đổi phương pháp luận nêu trên , ngành Thống Kê Hà Nội đã có nhiều cố gắng thu thập thông tin của hàng ngàn doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp , hàng vạn hộ sản xuất kinh doanh cá thể và quan trọng hơn là bước đầu đã thu thập thêm nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực xã hội , do đó thông tin thống kê thu thập được phong phú , đa dạng hơn .
    Song song với việc thu thập thông tin qua hệ thống báo cáo thống kê định kỳ , ngành  Thống kê Hà Nội đã mở rộng việc thu thập thông tin thông qua các cuộc tổng điều tra hoặc điều tra chọn mẫu theo từng chuyên đề như :Tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999 , Tổng điều tra nông thôn , nông nghiệp năm 1994 ,Tổng điều tra các cơ sở kinh tế - hành chính sự nghiệp năm 1995 , Tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản doanh nghiệp nhà nước và hành chính sự nghiệp (1990,1998,1999) ,điều tra toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước và đầu tư nước ngoài (Từ 1992 trở lại đây) , điều tra chọn mẫu tình hình thu nhập , chi tiêu các hộ gia đình (Từ 1993 trở lại đây) ,điều tra thu thập thông tin để tính toán các chỉ tiêu tổng hợp thuộc hệ thống tài khoản quốc gia (1990,1992,1994,1996,1998,1999),điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình (hằng năm) ,điều tra đánh giá chương trình dinh dưỡng ,chương trình vì trẻ em ...Những cuộc tổng điều tra và điều tra nói trên đã được xử lý , tổng hợp tại trung tâm tính toán của cục Thống kê .Kết quả của các cuộc điều tra nêu trên cùng với các báo cáo thống kê định kỳ đã cung cấp cho tổng cục thống kê và lãnh đạo địa phương cùng các cấp ,các ngành một bức tranh khá toàn diện về thủ đô trong thời kỳ đổi mới ,góp phần chỉ ra những thành tựu và thiếu sót trong phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội để cấp uỷ và chính quyền thành phố có những quyết sách đúng đắn trong điều hành quản lý xã hội .
    Cục Thống Kê Hà Nội là đơn vị dự toán của Tổng cục Thống Kê ,có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của nhà nước .
    B) Hệ thống tổ chức , chức năng , nhiệm vụ của Cục Thông kê Hà Nội :
      Nhiệm vụ cụ thể của Cục Thống Kê thành phố Hà Nội :
    _Báo cáo Tổng cục Thống Kê , Thành uỷ , HĐND ,UBND thành phố Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong từng thời kỳ ( tháng ,quý, năm, nhiều năm).
    _Tổ chức và chỉ đạo thống nhất công tác hạch toán Thống kê và thông tin kinh tế xã hội trên địa bàn Hà Nội , thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo thống kê , các cuộc điều tra chuyên môn theo phương pháp và quy định của Tổng cục Thống kê , hoàn thành kế hoạch thông tin hàng năm do Tổng cục Thống Kê giao và đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo địa phương .
    _Biên soạn , xuất bản niên giám Thống kê và các ấn phẩm Thống kê ,thống nhất quản lý việc cung cấp và công bố số liệu thống kê theo quy định của Tổng cục thống kê và  của UBND thành phố Hà Nội .

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long