Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79190321
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

Số trang: 49 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
PHẦN 1 
PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Đất đai tham gia vào hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, nó là nguồn vốn, nguồn lực quan trọng của đất nước.
    Theo điều 1 luật đất đai 2003 thì đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiêp hoá hiện đại hoá cùng với sự tăng nhanh của dân số và phát triển của nền kinh tế đã gây áp lực rất lớn đối với đất đai, trong khi đó diện tích đất lại không hề được tăng lên. Vậy đòi hỏi con người phải biết cách sử dụng một cách hợp lý nguồn tài nguyên đất đai có giới hạn đó. Đặt biệt trong giai đoạn hiện nay các vấn đề về đất đai là một vấn đề hết sức nóng bỏng, các vấn đề trong lĩnh vực này ngày càng phức tạp và nhạy cảm. Do đó hoạt động quản lý về đất đai của nhà nước có vai trò rất quan trọng để xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai, tranh chấp đất đai, đảm bảo công bằng và ổn định kinh tế xã hội.
          Lệ Thủy là một huyện ven biển có cả rừng và biển,có những mặt hạn chế về tiềm năng đất đai.Trong nhiều năm qua nhu cầu về đất đai trên địa bàn huyện liên tục tăng, qua các năm đã làm cho quỹ đất của có nhiều biến động. Trong khi đó vấn đề quản lý đất đai trên toàn huyện vẫn đang còn hạn chế và công tác này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện vẫn đang còn lỏng lẻo, số hộ được cấp giấy đang còn rất ít, người dân sử dụng đất đang còn tuỳ tiện. Ngoài ra việc xây dựng các quy hoạch kế hoạch của các cấp các ngành đang còn chồng chéo thiếu đồng bộ cũng đã tạo ra những khó khăn cho vấn đề quản lý đất trên địa bàn huyện.
           Nhận thức được thực tiễn và tầm quan trọng của công tác điều tra đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất, với vai trò là một sinh viên đang thực tập tốt nghiệp, được sự phân công của Khoa Tài nguyên Đất và Môi trường Nông Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Huế, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Đinh Văn Thóa, cùng với sự chấp nhận của phòng TN và MT huyện Lệ Thủy tôi đã tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình”
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục đích
- Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
- Đánh giá hiệu quả và hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận, tìm ra những nguyên nhân, và biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mong muốn đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện tốt hơn trong hiện tại cũng như trong tương lai.
1.2.2. Yêu cầu
- Thu thập đầy đủ tài liệu và số liệu về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.
- Tiếp cận thực tế công việc để nắm được quy trình, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Phân tích đầy đủ, chính xác tiến độ, hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. 
MỤC  LỤC
 Trang
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU    1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài    1
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài    2
1.2.1. Mục đích    2
1.2.2. Yêu cầu    2
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU    3
2.1. Cơ sở lý luận    3
2.1.1. Khái niệm về đất đai, vai trò của đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội    3
2.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai    4
2.1.3. Những vấn đề về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất    5
2.1.4. Bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về cấp giấy CNQSDĐ    9
2.2. Cơ sở thực tiễn    10
2.2.1. Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất ở tỉnh Quảng Bình    10
2.2.2. Căn cứ pháp lý để đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất    11
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ    13
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    13
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu    13
3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu    13
3.2.1. Nội dung nghiên cứu    13
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu    13
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    14
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội    14
4.1.1. Điều kiện tự nhiên    14
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội    18
4.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy    21
4.2.1. Tình hình quản lý đất    21
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất    28
4.2.3. Phân tích tình hình biến động đất đai    29
4.3. Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy    30
4.3.1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  trên địa bàn huyện    30
4.3.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  trên địa bàn huyện Lệ Thủy    39
4.3.3. Một số thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất    41
4.4. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng    42
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    44
5.1. Kết luận    44
5.2. Kiến nghị    45


 
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 01: Các loại thổ nhưỡng của huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình    16
Bảng 02: Cơ cấu kinh tế các ngành    18
Bảng 03: Diện tích và cơ cấu các loại đất chuyên dùng đến năm 2010    23
Bảng 04: Cơ cấu diện tích đất nông nghiệp đến năm 2010    23
Bảng 05: Thu hồi đất năm 2008    24
Bảng 06: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2008    30
Bảng 07: Tổng hợp kết quả giao đất,cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sử
dụng đất năm 2008    35
Bảng 08: Thống kê việc cấp GCNQSDĐ qua các năm    40

 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

GCN    : Giấy chứng nhận
CN    : Chứng nhận
QSDĐ    : Quyền sử dụng đất
TN    : Tài nguyên
MT    : Môi trường
XHCN    : Xã hội chủ nghĩa
UBND    : Ủy ban nhân dân
VP        : Văn phòng
ĐK    : Đăng ký
TT        : Thứ tự
QSD    : Quyền sử dụng


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long