Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79415283
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Đánh giá hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Số trang: 68 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

Mục lục
Chương I : Một số lí luận chung về quỹ tín dụng nhân dân

     1.1.Quỹ tín dụng nhân dân.......................................................................3
 
             Chương II : Thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân    

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển     31
2.2. Thực trạng    35
2.3.Đánh giá hoạt động    44
2.3.1.Thành tựu    44
2.3.2.  Những mặt còn hạn chế.    48
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
quỹ tín dụng nhân dân

3.1.Các định hướng cơ bản của QTDND.    53
3.2.Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTD    54                                                   Mở Đầu
       Đảng và Nhà nước ta đã xác định công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH-HĐH) nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của CNH-HĐH đất nước. Những đường lối định hướng cơ bản về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn đã được đề ra trong các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX và được cụ thể hoá tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá IX.
       Xuất phát từ thực tại trong xu hướng toàn cầu hoá kinh tế thì việc hình thành nên một nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ có vai trò hết sức quan trọng và là nòng cốt đối với công cuộc phát triển kinh tế góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 của đất nước.
      Kể từ khi triển khai đề án 390/TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập thí điểm QTDND đến nay hệ thống QTDND đã chuẩn bị bước sang tuổi thứ 10. Bên cạnh những mặt tồn tại yếu kém hệ thống QTDND cũng đã bước đầu khẳng định được vai trò to lớn của mình. Xuất phát từ những thực tiễn đó chúng em đã chọn đề tài: Đánh giá hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
      Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu gồm 3 chương :
Chương I:  Một số lí luận chung về quĩ tín dụng nhân dân.
Chương II: Thực trạng hoạt động của hệ thống quĩ tín dụng nhân dân Việt Nam.
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quĩ tín dụng nhân dân Việt Nam.
Chương I
MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

1.1. Quá trình hình thành và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân
      Quá trình hình thành và phát triển mô hình QTDND luôn gắn liền với lịch sử phong trào Hợp tác xã nói chung và Hợp tác xã tín dụng nói riêng. Sự hình thành các HTX ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đến nay, các tổ chức tín dụng hợp tác với nhiều loại hình và tên gọi khác nhau như : HTXTD, Quỹ tín dụng và tiết kiệm, Quỹ TDND , Ngân hàng, HTX... hầu như đã hiện diện ở tất cả các nước trên thế giới và tập hợp vào những Hiệp hội quốc tế với số hội viên của trên 100 nước tham gia.
      Mặc dù hiện nay, phong trào HTXTD và Quỹ tín dụng đã phát triển rộng khắp trên thế giới, nhưng lịch sử phát triển loại hình TCTD này cho thấy Ngân hàng HTX ở Cộng hoà Liên bang Đức và QTD Desjardins ở Canada là những mô hình phát triển thành công nhất, và đây cũng là những mô hình được chúng ta nghiên cứu áp dụng thí điểm vào điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.
       Lịch sử phát triển QTDND đã minh chứng rằng để phát triển thành công mô hình này thì hệ thống QTDND phải có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh bao gồm 2 bộ phận, đó là bộ phận trực tiếp hoạt dộng kinh doanh phục vụ thành viên và bộ phận tổ chức liên kết phát triển hệ thống; nếu thiếu bất cứ một bộ phận nào thì hệ thống QTDND cũng không thể tồn tại và phát triển bền vững được.
      Về mô hình hoạt động của QTDND đã được các chuyên gia về kinh tế ở Trung Ương (của Chính Phủ , của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã đi nghiên cứu khảo sát ở 1 số nước như : Pháp, Đức, Nga, Canada, Malaysia, Indonexia, Thái Lan...nhưng các QTD hoạt động thành công và hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nước ta là hệ thống QTD của Canada . Chính phủ Việt Nam đã lấy mô hình QTD của Canada để áp dụng vào nước ta. Việt Nam đã mời các chuyên gia kinh tế của Canada sang Việt Nam để hướng dẫn, tập huấn ,đào tạo cán bộ của Việt Nam về việc thành lập, về việc triển khai hoạt động, về việc quản lý các QTDND trong quá trình hoạt động.
      Theo chỉ thị số 57/CT-TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị: ”Quĩ tín dụng nhân dân là loại hình tổ chức tín dụng do các thành viên (chủ yếu là các cá nhân và hộ gia đình ở nông thôn ) góp vốn lập nên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự chủ tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, thực hiện mục tiêu chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên nhằm phát huy sức mạnh của tập thể và của từng thành viên và giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống”.
 
1.2. Hoạt động chủ yếu của QTDND
1.2.1. Vốn và nghiệp vụ huy động vốn
-    Đối với vốn tự có: một trong những yếu tố để tăng trưởng là QTD phải không ngừng phát triển thành viên. Họ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp cổ phần xác lập, mua cổ phiếu của QTD. Việc góp vốn và vay vốn của thành viên là cơ sở gắn bó quyền lợi và trách nhiệm của mỗi thành viên với QTD của mình. QTD có thể tăng vốn đièu lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới hoặc tăng thêm mệnh giá cổ phiếu đã phát hành. Đi đôi với việc tăng trưởng và quản lý vốn điều lệ, QTD phải mở rộng các hoạt động nghiệp vụ đáp ứng các nhu cầu vay vốn của các thành viên kịp thời linh hoạt, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Đó là cơ sở để tăng thu lợi nhuận, trích lập các quỹ.
-    Đối với vốn huy động: QTD đựơc phép huy động vốn tạm thời nhàn rỗi của các thể nhân và pháp nhân dưới hình thức tiền gửi để cho vay tại chỗ nhằm tương trợ, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thành viên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc huy động và sử dụng vốn của mình. Để tăng cường nguồn vốn huy động, QTD cần phải tạo được uy tín với khách hàng trong hoạt động kinh doanh và có biện pháp huy động vốn linh hoạt như áp dụng các hình thức huy động tiền gửi, định mức lãi xuất và phương thức trả lãi.
-    Đối với vốn đi vay: QTD có thể vay các tổ chức tài chính tín dụng khác hoặc tái tạo vốn khi gặp khó khăn tại NHNN thông qua tái cấp vốn mà chủ yếu là tái chiết khấu.
-    Đối với vốn khác: QTD phải tích cực tiếp nhận, tạo uy tín dể được tiếp nhận vốn vay, vốn giữ hộ tạm giữ.
1.2.2. Nghiệp vụ cho vay vốn
       Khi  vay vốn các thành viên cần tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của QTD như sau :
       - Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi theo đúng hạn cam kết
       -  Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế
       -  Vốn vay phải được đảm bảo bằng giá trị vật tư, hàng hoá tương đương
            Điều kiện cho vay :
- Phải là thành viên của QTD nơi vay vốn. Thành viên phải có năng lực sản xuất kinh doanh dịch vụ, có khả năng tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ có hiệu quả. Trong trường hợp vay vốn để giải quyết những khó khăn trong đời sống thì phải có khả năng trả nợ theo đúng thời hạn quy định.
- Người vay phải có một số vốn tự có nhất định do QTD quy định, trả nợ sòng phẳng, không có nợ nần dây dưa.
- Người vay là các doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh về lĩnh vực đang hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, phải chấp hành đúng pháp luật kế toán thống kê, kinh doanh có hiệu quả kinh tế (có lãi). Người vay là các cơ quan, đoàn thể quần chúng phải có nghị quyết về việc vay vốn, trả nợ, trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của tổ chức đó.
- Những món vay lớn phải có tài sản thế chấp hoặc người có đủ điều kiện để bảo lãnh. Mức cụ thể đối với từng món vay do QTDND quy định.
- Thừa nhận và chấp hành mọi quy định cua QTDND phải chịu sự kiểm tra của QTD, phải cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình khi QTDND yêu cầu.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long