Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79232761
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị nhân lực

   Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực các chính sách phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng

Số trang: 63 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

63

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU    1
PHẦN I: VAI TRÒ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ .    3
I- VAI TRÒ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN .    3
1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp VLXD Việt Nam    3
2. Vai trò ngành công  nghiệp VLXD trong nền kinh tế quốc dân    4
2.1 Vai trò cung cấp nguyên liệu sản xuất cho ngành công nghiệp xây dựng     5
 2.2 Công nghiệp VLXD với phát triển kinh tế xã hội     5
II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VLXD    7
1 . Nhóm những nhân tố về điều kiện tự nhiên    7
2. Nhóm nhân tố về điều kiện xã hôị .    8
2.1 Nhân tố thị trường    8
2.2 Nhân tố vốn    8
2.3 Nhân tố khoa học công nghệ    9
2.4 Cơ sở hạ tầng    10
2.5 Yếu tố chính trị, môi trường và thể chế    10
2.6 Dân số và ngồn lao động .    10
2.7 Quan hệ đối ngoại    11
PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN LỰC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG     12
I- HIỆN TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG .    12
1. Hiện trạng sản xuất    12
2. Về mặt công nghệ sản xuất     14
3. Về chủng loại vật liệu sản phẩm    16
4.  Về thị trường VLXD     17
II- HIỆN TRẠNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG .    20
1. Hiện trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất Vật liệu xây dựng    20
1.1. Nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD    20
1.2. Tài nguyên năng lượng làm VLXD    23
1.3. Đánh giá về khả năng cung ứng tài nguyên cho phát triển VLXD .    25
2. Hiện trạng nguồn lao động phục vụ cho ngành công nghiệp VLXD    27
3. Nguồn vốn cho sản xuất VLXD .    29
III- MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VLXD Ở VIỆT NAM .    31
1. Chính sách khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản .    31
2. Chính sách về vốn đầu tư.    32
3. Về chính sách thuế và bảo hộ sản xuất trong nước    33
PHẦN III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VLXD VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010    35
I. CƠ SỞ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP VLXD HIỆN NAY .    35
1. Dự báo về năng lực sản xuất VLXD đến năm 2010 .    35
2. Dự báo nhu cầu VLXD năm 2010    37
3. Dự báo thị trường VLXD năm 2010 .    39
II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VLXD VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010    46
1. Mục tiêu.    46
2. Quan điểm phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010    46
3. Định hướng phát triển sản phẩm .
4. Về cơ chế phát triển .    51
III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VLXD ĐẾN NĂM 2010    51
1. Huy động nguồn vốn để phát triển sản xuất VLXD    51
 2. Nghiên cứu xây dựng và ban hành các chế độ chính sách để hỗ trợ sản xuất , ổn định vào mở rộng thị trường VLXD    53
3. Đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật cho ngành sản xuất VLXD    53
4. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực VLXD .    55
5. Nâng cao năng lực của ngành cơ khí chế tạo để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất VLXD    57
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    58
TÀI LIỆU THAM KHẢO    60


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long