Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 24/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
19 - 73076557
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Xuất nhập khẩu

   Dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu và các giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu ở việt nam

Số trang: 102 Trang
Loại file: Chưa rõ
Phí: 10.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ 3
I. Sơ lược về dịch vụ giám định hàng hoá 3
1. Giám định hàng hoá là một nhu cầu khách quan trong Thương mại quốc tế 3
2. Dịch vụ giám định và tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định 4
2.1. Dịch vụ giám định 4
2.1.1. Khái niệm 4
2.1.2. Lợi ích của dịch vụ giám định hàng hoá 5
2.2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá 8
2.2.1. Khái niệm 8
2.2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu 9
2.2.3. Phân biệt tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định với KCS và cơ quan kiểm tra chất lượng của Nhà nước 9
II. Các loại hình giám định và thị trường giám định ở Việt Nam 10
1. Các loại hình giám định ở Việt nam hiện nay 10
1.1. Căn cứ vào nội dung và đối tượng giám định 10
1.1.1. Giám định hàng hoá 11
1.1.2. Giám định phi hàng hoá 11
1.2. Căn cứ vào tính chất, mục đích và cơ quan tiến hành giám định 11
1.2.1. Giám định thương mại 11
1.2.2. Giám định chất lượng bắt buộc đối với một số hàng hoá nhập khẩu thuộc danh mục Nhà nước quy định phải kiểm tra 12
1.2.3. Giám định hàng hoá phục vụ việc tính thuế và làm thủ tục thông quan theo yêu cầu của Hải quan 12
1.2.4. Giám định kiểm tra chất lượng hàng hoá chuyên ngành 12
1.2.5. Giám định máy móc thiết bị, công trình đầu tư theo qui định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 13
1.3. Căn cứ vào thời gian và địa điểm giám định 13

2. Thị trường giám định ở Việt Nam hiện nay 13
2.1. Các tổ chức giám định ở Việt Nam hiện nay 13
2.2. Thị trường giám định ở Việt Nam hiện nay 15
III. Quản lý Nhà nước về hoạt động dịch vụ giám định hàng hoá 21
CHƯƠNG II: NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XNK 23
I. Nghiệp vụ giám định hàng hoá xnk 23
1. Quy trình giám định tổng quát 23
1.1. Thủ tục, bộ hồ sơ yêu cầu giám định và nghĩa vụ của khách hàng 23
1.1.1. Đối với người xuất khẩu 23
1.1.2. Đối với người nhập khẩu 24
1.2. Các bước hoàn thành vụ giám định đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định 26
2. Các phương pháp giám định hàng hoá XNK cơ bản 30
2.1. Phương pháp giám định quy cách phẩm chất. 30
2.1.1. Định nghĩa 30
2.1.2. Trình tự tiến hành. 30
2.2. Phương pháp giám định số lượng chi tiết 32
2.2.1. Định nghĩa 32
2.2.2. Trình tự tiến hành 32
2.3. Phương pháp giám định khối lượng thương mại 34
2.3.1. Định nghĩa 34
2.3.2. Trình tự tiến hành. 35
2.4. Phương pháp giám định khối lượng theo mớn nước 38
2.4.1. Khái niệm 38
2.4.2. Trình tự tiến hành 39
2.5. Phương pháp giám định hàng tổn thất 43
2.5.1. Khái niệm 43
2.5.2. Xác định mức độ hàng tổn thất 43
2.5.3. Xác định nguyên nhân hàng bị tổn thất 46
2.5.4. Phương pháp giám định hàng tổn thất: 48

II. Những vấn đề cần quan tâm trong nghiệp vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu 51
1. Hợp đồng giám định hàng hoá 51
1.1. Hợp đồng giám định dưới dạng “giấy yêu cầu giám định” 51
1.2.Hợp đồng giám định dưới dạng “hợp đồng bao” 51
1.3. Hợp đồng giám định nguyên tắc 52
2. Phí giám định 52
3. Chứng thư giám định 53
3.1. Khái niệm 53
3.2. Ý nghĩa của chứng thư giám định 53
3.2.1. Là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ thanh toán 54
3.2.2. Là chứng từ cần thiết trong bộ chứng từ gửi kèm hàng hoá 54
3.2.3. Là chứng từ không thể thiếu trong bộ chứng từ khiếu nại . 54
3.2.4. Là chứng từ phục vụ cho các yêu cầu quản lý Nhà nước 55
3.3. Giá trị pháp lý của chứng thư giám định 55
3.3.1. Đối với lô hàng 55
3.3.2. Đối với người yêu cầu giám định 56
3.3.3. Đối với tổ chức giám định 56
3.3.4. Đối với các đối tượng khác 57
4. Phản bác chứng thư giám định 58
III. Các tranh chấp thường gặp trong quá trình giám định 60
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM 67
I. Đánh giá hoạt động dịch vụ giám định 67
1. Những thuận lợi: 67
1.1. Yếu tố khách quan 67
1.2. Yếu tố chủ quan 68
2. Khó khăn, tồn tại 70
2.1. Khách quan 70
2.2. Chủ quan 72
II. Xu hướng về thị trường và dịch vụ giám định hiện nay 76
III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển dịch vụ giám định ở Việt Nam hiện nay 79
1. Giải pháp từ phía Nhà Nước 79
1.1. Tránh trồng chéo, mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật 79
1.2. Có biện pháp quán lí chặt chẽ các tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định 82
1.3. Nâng cao giá trị pháp lí của chứng thư giám định 83
2. Giải pháp từ phía doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định 86
2.1. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực 86
2.2. Đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật 87
2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ giám định 87
2.4. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thị trường, khai thác giám định 88
2.4.1. Production (Chính sách sản phẩm) 88
2.4.2. Price (Chính sách giá cả) 89
2.4.3. Chính sách khách hàng. 90
2.4.4. Promotion (Chính sách cổ động hỗ trợ kinh doanh) 91
2.5. Có biện pháp xử lí kịp thời các sai phạm trong giám định 91
2.6. Duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lí Nhà nước 92
3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu 92
KẾT LUẬN 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Các Tags thường tìm kiếm: danh muc cac cty giam dinh thuong mai ; qui tri2nh gia1m d9i5nh ha2ng hoa1 ; chung thu giam dinh hang hoa la gi ; chuong 5 giam dinh kiem tra mon quan tri kinh doanh ; phân tích vấn đề giám định phẩm chất hàng hóa ; giám định phẩm chất hàng hóa trong kinh doanh quốc tế ; 1 dinh tien hoang kiem dinh hang xuat ; luận văn dịch vụ giám định ; hoàn thiện quản lý nhà nước về nhập khẩu hàng hóa ; cac to chuc giam dinh hang hoao viet nam ; de tai bao cao giam dinh hang xnk ; tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định ; luat giam dinh hang hoa xuat nhap khau ; cac loai hinh giam dinh o viet nam ; muc phi giam dinh hang hoa xuat khau ; thực trạng dịch vụ giám định thương mại hiện nay ; khái niệm và đặc điểm của dịch vụ giám định ; tiểu luận về dịch vụ giám định hàng hóa ; khai quat về dich vụ giám định hàng hóa ; một số khái niệm về dịch vụ giám định hành hóa ; thuc trang dich vu giam dinh hien nay ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam

92 Trang
2

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

133 Trang
3

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

133 Trang
4

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

158 Trang
5

Kế toán thành phẩm, TTTP và xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH sản xuất TM và XNK Minh Ngọc

159 Trang
6

Thúc đẩy XK nhóm hàng mây trè đan tại Cty XNK tạp phẩm Hà Nội(TOCONTAP)

144 Trang
7

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

158 Trang
8

Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Bắc Phi thực trạng và giải pháp

141 Trang
1

Luận văn: "Các nước châu Phi phát triển và quan hệ xuất khẩu với các mặt hàng lương thực thực phẩm Việt Nam"

44 Trang
2

Một số biện pháp nângcao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu dịch vụ - TM Intimex

42 Trang
3

Hoạt động xuất khẩu và phân tích hoạt Động xuất khẩu

Chưa rõ
4

NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH TM - DV M.T.L

44 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long