Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79232765
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Marketing, Quảng cáo

   Giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ của công ty Mai Linh Express

Số trang: 58 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU....................................... ..... ............................................. ..... ...... 01
1. Lý do chon đề tài ............................................. ..... ............................................. ..... 01
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................. ..... ............................................ 02
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................. ..... ....................... 02
4. Phương pháp nghiên cứu ............................................. ..... ...................................... 02
5. Hạn chế đề tài ............................................. ..... ............................................. ..... .... 03
6. Kết cấu đề tài ............................................. ..... ............................................. ..... ..... 03
PHẦN A: CƠ SỞ LÝ LUẬN ............................................. ..... .............................. 04
I. Khái niệm chất lượng dịch vụ ............................................. ..... .............................. 04
1. Dịch vụ......................................... ..... ............................................. ..... .................... 04
1.1. Khái niệm ............................................. ..... ............................................. ..... ... 04
1.2. Đặc điểm dịch vụ vận tải hành khách ............................................. ..... ........ 04
2. Chất lượng dịch vu vận tải hành kháchï ............................................. ..... ................ 06
2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ ............................................. ..... ..................... 06
2.2. Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ theo Parasuraman ............... 06
2.3. Chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng ................................... 10
II. Tiêu chuẩn hoá dịch vụ ............................................. ..... ....................................... 12
1. Tiêu chuẩn dịch vụ ............................................. ..... ............................................. .. 12
1.1. Khái niệm ............................................. ..... ............................................. ..... ... 12
1.2. Tầm quan trọng của tiêu chuẩn dịch vụ ............................................. ..... ...... 12
2. Tiêu chuẩn hoá dịch vụ......................................... ..... ............................................ 13
2.1. Khái niệm ............................................. ..... ............................................. ..... ... 13
2.2. Mục đích tiêu chuẩn hoá dịch vụ ............................................. ..... ................ 13
III. Tiêu chuẩn dịch vụ của Mai Linh Express...................................... ..... ............... 15
PHẦN B: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH VÀ CÔNG TY
VẬN TẢI TỐC HÀNH MAI LINH ( MAI LINH EXPRESS ) .......................... 16
I. Công ty cổ phần Mai Linh ............................................. ..... .................................... 16
1. Các giai đoạn phát triển của công ty cổ phần Mai Linh ...................................... 16
2. Chủ trương và phương hướng hoạt động của công ty Mai Linh ........................... 19
II. Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh ............................................. ..... ....... 19
1. lịch sử hình thành và phát triển ............................................. ..... .......................... 19
2. Chức năng và nhiệm vụ ............................................. ..... ....................................... 22
2.1 Chức năng........................................ ..... ............................................. ..... ......... 22
2.2 Nhiệm vụ......................................... ..... ............................................. ..... ......... 22
3. Cơ cấu tổ chức ............................................. ..... ............................................. ..... .... 23
3.1. Cơ cấu tổ chức....................................... ..... ............................................. ..... .. 23
3.2. Phân loại nguồn nhân lực ............................................. ..... ............................ 25
3.2.1. Phân loại theo chức năng........................................ ..... ............................ 25
3.2.2. Phân loại theo trình độ học vấn........................................ ..... .................. 26
4. Tình hình kinh doanh của Mai Linh Express...................................... ..... .............. 27
4.1. Thị phần của Mai Linh Express tại TP.HCM ............................................. .. 27
4.2. Tình hình vận chuyển hành khách ............................................. ..... .............. 28
4.3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2006,2007,2008 .................... 29
PHẦN C: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH
VỤ CỦA MAI LINH EXPRESS ............................................. ..... ........................ 31
I. Phương pháp nghiên cứu ............................................. ..... ....................................... 31
1. Thiết kế nghiên cứu ............................................. ..... ............................................. 31
2. xây dựng thang đo ............................................. ..... ............................................. .. 31
3. Thông tin mẫu ............................................. ..... ............................................. ..... ..... 32
3.1. Mã hoá bảng câu hỏi ............................................. ..... ................................... 32
3.2. Thông tin mẫu ............................................. ..... ............................................. . 34
II. Kết quả nghiên cứu ............................................. ..... ............................................. 35
1. Phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha........................................ ..... ................... 35
2. Phân tích nhân tố khám phá EFA ............................................. ..... ........................ 38
3. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần chất lượng dịch vụ
vận tải hành khách đường bộ......................................... ..... ....................................... 41
4. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần chất lượng dịch vụ vận tải hành
khách đường bộ với sự thoả mãn của khách hàng........................................ ..... ....... 41
5. Phân tích sự ảnh hửơng của các đối tựơng khách hàng tới chất lượng dịch vụ
vận tải hành khách đường bộ......................................... ..... ....................................... 42
5.1. Phân tích ảnh hưởng của giới tính ............................................. ..... ............... 42
5.2. Phân tích ảnh hưởng của học vấn ............................................. ..... ............... 43
5.3. Phân tích ảnh hưởng của thu nhập ............................................. ..... .............. 44
6. Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của MLE .................................. 45
6.1. Về đáp ứng........................................ ..... ............................................. ..... ...... 45
6.2. Về điểm dừng chân........................................ ..... ........................................... 46
6.3. Năng lực phục vụ ............................................. ..... ......................................... 47
6.4. Về giao dịch ............................................. ..... ............................................. .... 48
6.5. Phương tiện hữu hình ............................................. ..... ................................... 48
6.6. Độ đồng cảm ............................................. ..... ............................................. ... 49
6.7. Mức độ tiếp xúc ............................................. ..... ........................................... 49
6.8. Về quảng cáo ............................................. ..... ............................................. ... 50
III. Phân tích SWOT ............................................. ..... ............................................. ..... 50
PHẦN D: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA MAI LINH EXPRESS...................................... ..... ..... 51
1. phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ............................................. .. 51
2. Nâng cao chất lượng tại các điểm dừng chân ............................................. ..... ..... 53
3. phát triển dịch vụ cho khách hàng........................................ ..... ............................ 54
4. xây dựng phòng marketing ............................................. ..... ................................. 55
5. Một số kiến nghị khác ............................................. ..... .......................................... 56
KẾT LUẬN .......................................
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long