Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79155410
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương

Số trang: 82 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mục lục

Lời mở đầu    1   
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cho vay trung và dài hạn tại các Ngân hàng Thương mại    2   
1.1.  Hoạt động cho vay trung và dài hạn của các Ngân hàng Thương Mại     2   
1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng    2   
1.1.2. Phân loại các khoản cho vay trung và dài hạn    4   
1.1.3. Đặc điểm cho vay trung và dài hạn    9   
1. 2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn- Các nhân tố ảnh hưởng     10   
1.2.1. Quan niệm về chất lượng cho vay trung và dài hạn    10   
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn    11   
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn    13   
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn của
          Ngân hàng Thương Mại    15   
    1.2.4.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng    15   
    1.2.4.2. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng    18   
    1.2.4.3. Các nhân tố khách quan khác    20   
Chương 2 Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực chương dương    21   
2.1. Quá trình hình thành, phát triển và tổ chức bộ máy của Chi nhánh 
       Ngân hàng Công Thương khu vực Chương Dương    21   
2.1.1. Sự ra đời và phát triển    21   
2.1.2. Tổ chức bộ máy     22   
2.13. Những hoạt động chủ yếu    24   

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công         
        thương khu vực Chương Dương    27   
2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn của NH    27   
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh    28   
    2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn    28   
    2.2.2.2 Hoạt động tín dụng    30   
2.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công thương
        khu vực Chương Dương    33   
2.3.1. Cho vay trung và dài hạn    33   
2.3.2. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn    36   
2.3.3. Thu nợ cho vay trung và dài hạn    39   
2.3.4. Nợ quá hạn về cho vay trung và dài hạn    40   
2.3.5. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn    41   
2.3.6.  Một số nhân tố chủ yếu tác động đến chất lượng cho vay trung và dài
           hạn    45   
    2.3.6.1.Nguyên nhân từ phía ngân hàng    45   
    2.3.6.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng    46   
    2.3.6.3. Nguyên nhân khác    47   
Chương 3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng công thương Khu vực Chương dương    48   
3.1. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn của ngân hàng Công thương KV Chương Dương    48   
3.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2005    48   
3.1.2. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn    49   

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
       tại Ngân hàng Công thương KV Chương Dương    50   
3.2.1. Các biện pháp về nguồn vốn    51   
3.2.2. Các biện pháp về thay đổi đầu tư    54   
3.2.3. Các biện pháp về công tác thẩm định dự án và quyết định cho vay    56   
3.2.4. Về nâng cao trình độ các bộ tín dụng    59   
3.2.5. Về chính sách tiếp thị    60   
3.2.6. Các biện pháp khác    61   
    3.2.6.1. áp dụng một qui trình giám sát chặt chẽ và khoa học    61   
    3.2.6.2- Các biện pháp xử lý kịp thời đối với nợ quá hạn    65   
    3.2.6.3 - Thành lập bộ phận thu hồi nợ riêng    65   
3.3. Một số kiến nghị    68   
3.3.1. Đối với Nhà nước    68   
3.3.2. Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam    69   
3.3.3. Đối công tác vay vốn của Ngân hàng Công Thương Khu Vực Chương
           Dương    70   
Lời kết    72   
Danh mục tài liệu tham khảo    74   

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long