Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79247922
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương VN - Sở GD I

Số trang: 59 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

I. NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1. Nguồn vốn trong hoạt động Ngân hàng thương mại 2

1.1.1. Khái niệm về nguồn vốn. 2

1.1.2. Tầm quan trọng của nguồn vốn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại 2

1.2. Cơ cấu nguồn vốn Ngân hàng thương mại 4

1.2.1. Vốn tự có. 4

1.2.2. Vốn huy động. 6

II. CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 10

2.1. Sự cần thiết khách quan của công tác huy động vốn. 10

2.1.1. Khái niệm chung về huy động vốn. 10

2.1.2. Tầm quan trọng của huy động vốn ở các Ngân hàng thương mại 11

III. MỘT SỐ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY.. 13

2.1. Huy động vốn thông qua hoạt động tiền gửi 13

2.2. Huy động thông qua phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Ngân hàng. 13

IV. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

4.1. Nguyên nhân khách quan. 13

4.2. Nguyên nhân chủ quan. 16

V.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT DỘNG HUY ĐỘNG VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18

5.1.Đánh giá hoạt động vốn theo loại hình tiền gửi 18

5.2.Đánh giá hoạt động huy động vốn theo kỳ hạn huy động. 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - SỞ GD I 21

I . KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - SỞ GD I 21

1.1. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Công thương Việt Nam - Sở GD I 21

1.2. Quá trình hình hình thành chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng công thương Việt Nam - Sở GD I 22

II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - SỞ GD I 24

2.1. Chiến lược huy động vốn những năm gần đây. 24

2.1.2. Tiền gửi tiết kiệm. 25

2.1.3. Tiên gửi của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng. 26

2.2. Báo cáo kết quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Sở GD I  những năm gần đây. 27

2.3. Thành tựu đạt được và mặt còn hạn chế trong công tác huy động vốn tại Công thương Việt Nam - Sở GD I . 37

2.3.2. Hiện nay Chi nhánh chủ yếu huy động lượng tiền vốn ngắn hạn. 39

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - SỞ GD I 40

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - Sở GD I 40

1.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, thời hạn huy động vốn. 40

1.1.1. Đưa ra nhiều kì hạn huy động: 40

1.1.2. Phát triển các tài khoản cá nhân, phát hành thẻ thanh toán, séc cá nhân  41

1.2. Mở rộng các tài khoản gửi tiết kiệm, tăng cường huy động vốn trung và dài hạn  42

1.2.1. Xây dựng các mạng lưới văn phòng giao dịch nhận tiền gửi: 43

1.2.2. Triển khai các dịch vụ tại nhà. 43

1.2.3. Huy động vốn trung hạn và dài hạn có tính trượt giá: 43

1.2.4. Huy động vốn dưới dạng các hình thức tiết kiệm đặc thù. 44

1.3. Điều chỉnh lãi suất hợp lý. 45

1.4. Có chính sách khách hàng hấp dẫn. 46

1.4.1. Tiếp cận tìm kiếm khách hàng. 46

1.4.2. Đánh giá tâm lý người gửi tiền. 46

1.4.3. Phân loại khách hàng. 47

1.5. Hoàn thiện và mở rộng quy mô phát hành chứng khoán. 48

1.6. Nâng cấp các dịch vụ Ngân hàng. 48

1.7. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 49

1.8. Cải tiến giao dịch, hiện đại hoá công nghệ. 50

1.8.1. Thủ tục nhanh gọn: 50

1.8.2. Thời gian làm việc. 50

1.9. Tăng cường khả năng hoạt động liên Ngân hàng. 51

II. ĐẨY MẠNH CÁC BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÒN TỒN TẠI 51

2.1. Tăng cường các hoạt động tiền gửi 51

2.2. Phát triển nguồn vay. 52

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 52

3.1. Kiến nghị với nhà nước. 52

3.1.1. ổn định chính sách tiền tệ: 52

3.1.2. Môi trường pháp lý. 53

3.1.3. Môi trường kinh tế vĩ mô. 53

3.1.4. Môi trường xã hội 53

3.1.5. Hình thành phát triển thị trường vốn. 53

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng công thương Việt Nam.. 54

3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng công thương Việt Nam - Sở GD I     ......54

KẾT LUẬN.. 56

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long