Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79113858
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Du lịch, Khách sạn

   Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn điện lực Hà Nội

Số trang: 83 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN. 4

1.1.    Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn. 4

1.1.1.    Khái niệm về kinh doanh khách sạn. 4

1.1.2.    Đặc điểm của kinh doanh khách sạn. 7

1.1.2.1.     Kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lịch tại các điểm du lịch  7

1.1.2.2.     Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư lớn. 8

1.1.2.3.     Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn  9

1.1.2.4.     kinh doanh khách sạn mang tính quy luật 10

1.1.3.    Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn. 11

1.1.3.1.     Ý nghĩa kinh tế. 11

1.1.3.2.     Ý nghĩa xã hội 12

1.2.    Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn  12

1.2.2.    Vai trò của nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. 12

1.2.3.    Đặc điểm nhân lực trong kinh doanh khách sạn. 14

1.2.3.1.     Lao động trong khách sạn chủ yếu là lao động dịch vụ. 14

1.2.3.2.     Tính chuyên môn hóa cao dẫn đến khó thay thế lao động. 15

1.2.3.3.     Khó có khả năng cơ khí hóa, tự động hóa. 16

1.2.3.4.     Cường độ làm việc không đồng đều mang tính thời điểm cao, đa dạng và phức tạp. 17

1.2.3.5.     Thời gian làm việc vủa hầu hết các bộ phận trong khách sạn kinh doanh lưu trú và ăn uống phụ thuộc vào thời gian tiêu dùng của khách. 17

1.2.3.6.     Các đặc điểm về độ tuổi, giới tính, hình thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ. 18

1.2.3.7.     Các đặc điểm của quy trình tổ chức lao động. 19

1.2.4.    Yêu cầu đối với nhân lực trong kinh doanh khách sạn. 19

1.2.4.1.     Yêu cầu đối với nhân viên bộ phận lễ tân. 19

1.2.4.2.     Yêu cầu đối với nhân viên buồng. 21

1.2.4.3.     Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ bàn. 21

1.2.4.4.     Yêu cầu đối với nhân viên các bộ phận khác. 22

1.3. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 22

1.3.1. Cơ sở lý luận về sử dụng nguồn nhân lực. 22

1.3.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 23

1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn  27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 29

2.1. Tổng quan về khách sạn Điện Lực Hà Nội 29

2.1.1.    Quá trình hình thành phát triển của khách sạn Điện Lực Hà Nội: 29

2.1.2.    Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Điện Lực Hà Nội 30

2.1.3.    Cơ cấu tổ chức bộ máy khách sạn Điện Lực: 34

2.1.4.    Tình hình kinh doanh của khách sạn Điện Lực Hà Nội 40

2.1.4.1.     Các sản phẩm khách sạn cung cấp: 40

2.1.4.2.     Thị trường khách của khách sạn Điện Lực: 40

2.1.4.3.     Kết quả  kinh doanh khách sạn Điện Lực: 47

2.2. Tình hình sử dụng lao động trong khách sạn Điện Lực. 49

2.2.1.  Đặc điểm nhân lực của khách sạn Điện Lực: 49

2.2.2.  Tình hình quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Điện Lực Hà Nội 52

2.2.2.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 52

2.2.2.2. Phân công lao động. 53

2.2.2.3. Chế độ lương đối với người lao động. 55

2.2.2.4. Chế độ bảo hiểm xã hội và an toàn lao động cho nhân viên khách sạn  56

2.2.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 56

2.3.    Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn Điện Lực Hà Nội 57

2.3.1.    Môi trường làm việc. 57

2.3.2.    Năng suất lao động. 58

2.3.3.    Phân tích tình hình biến động nhân lực của khách sạn trong mối quan hệ với doanh thu của khách sạn. 60

2.3.4.    Phân tích tình hình biến động quỹ lương của khách sạn trong mối quan hệ với doanh thu của khách sạn. 62

2.3.5.    Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên. 63

2.3.6.    Văn hóa nhân viên. 63

 

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 63

3.1. Mục tiêu, phương hướng phấn đấu của khách sạn Điện Lực. 63

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn Điện Lực Hà Nội 63

3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 63

3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn nguồn nhân lực. 63

3.2.3. Hoàn thiện công tác bố trí nguồn nhân lực. 63

3.2.4. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động. 63

3.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 63

3.2.6. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 63

3.2.7. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của khách sạn Điện Lực Hà Nội 63

KẾT LUẬN.. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long