Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79446113
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Số trang: 25 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
A.    Mở Đầu
Nền kinh tế Việt Nam sau nhiều năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sự chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường như hiện nay là một bước ngoạt quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt của nước ta trong khu vực cũng như trên trường Quốc Tế .
Tuy nhiên, dù ở bất kì cơ chế kinh tế nào, phương thức sản xuất đều gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất.  Nói cách khác, quá trình sản xuất là quá trình kết hợp của ba yếu tố:  Tư liệu lao động; Đối tượng lao động và Sức lao động .
Như vậy, để tiến hành sản xuất hàng hoá, người sản xuất phảI bỏ ra chi phí về thù lao cho người lao động, nguyên vật liệu, tiền lương, khấu hao, các dịch vụ mua ngoài… Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ trong nền kinh tế đều phảI quan tâm đến chi phí sản xuất vì đây chính là yếu tố tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường để doanh nghiệp có thể tồn tại, đứng vững và duy trì sự phát triển của mình . Để cạnh tranh, đòi hỏi sản phẩm phảI có chất lượng cao và giá thành hạ .
Hạ giá thành đồng nghĩa với việc hạ thấp chi phí sản xuất bởi chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm . Việ hạ thấp chi phí được thông qua việc nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí .
Trong tình tình thực tế hiện nay , vấn đề hạch toán chi tiết chi phí sản xuất vẫn còn gặp phảI những khó khăn cần phảI làm rõ . Chính vì thế em đã lựa chọn đề tài : “ Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ” làm đề tài nghiên cứu của mình .


B. NộI DUNG
Chương I: những vấn đề lí luận chung.
1.1. Khái niệm .
Chi phí sản xuất là sự hao phí về nguyên vật liệu, công cụ dung cụ, khấu hao, tiền lương, các chi phí khác bằng tiền…mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm của mình trong một khoảng thời gian nhất định được biểu hiện bằng tiền
Doanh nghiệp sản xuất là doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình bằng sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, sử dụng lao động con người, các chi phí khác phát sinh … dể tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường .
 Thông qua việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh ( lãi, lỗ ) qua một thời kì hoạt động . Đồng thời với số liệu thu nhập, doanh nghiệp sẽ trình bày trên báo cáo tài chính tình hình tại một thời điểm vào cuối kì kế toán năm .

1.2. Hệ thống kế toán Việt Nam

1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất .
Chi phí sản xuất kinh doanh có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích và yêu cầu của công tác quản lí . Tuy nhiên, về mặt hạch toán, chi phí sx thường được phân loại theo các tiêu thức sau :
1.2.1.1. Phân lại theo yếu tố chi phí
- Yếu tố chi phí nguyên , vật liệu  : Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ …sử dụng vào sản xuất kinh doanh ( loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi ) .
- Yếu tố chi phí nhân công : Bao gồm tổng số tiền lương, phụ cấp lương phảI trả cho người lao động cùng với các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương phảI trả cho ngườilao động tính vào chi phí .
- Yếu tố khấu hao TSCĐ : Phẩn ánh tổng số khấu hao TSCĐ phảI trích trong kì của tất cả TSCĐ sử dụng cho SXKD .
- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài : Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh .
- Yếu tố chi phí khác bằng tiền : Gồm các chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh ở các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kì.
1.2.1.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm .
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm .\ hay thực hiện lao vụ , dịch vụ .
- Chi phí nhân công trực tiếp : Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương phảI trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ cùng với các khoản trích theo tỷ lệ quy định cho các quỹ kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế ( phần tính vào chi phí )
- Chi phí sản xuất chung : Bao gồm toàn bộ các chi phí còn lại phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất sau khi đã loại trừ CPNVLTT và CPNCTT .
- Chi phí bán hàng : Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan  đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong kì .
- Chi phí quản lí DN : Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh và quản lí hành chính trong doanh nghiệp mầ không tách được cho bất kì hoạt động hay phân xưởng nào .
1.2.1.3. Phân loại theo mối quan hệ với khối lượng sản xuất .
- Chi phí khả biến : Là những khoản chi phí mà có sự thay đổi về mặt lượng tương ứng với sự thay đổi số lượng sản phẩm sản xuất trong kì . Chẳng hạn chi phí về nguyên liệu , nhân công trực tiếp … Cần lưu ý rằng , biến phí nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại có tính cố định .
- Chi phí bất biến : Là những khoản chi phí mà tổng số không thay đổi dù sản lượng thay đổi . Chẳng hạn các chi phí về khấuhao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh … Các chi phí này nếu tính cho một đơn vị sản phẩm thì lại biến đổi nếu số lượng sản phẩm thay đổi .
1.2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí .
1.2.2. 1. Tổng hợp chi phí sản xuất .
Các khoản chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh trong kì như CPNVLTT;  công cụ , dụng cụ; khấu hao TSCĐ; tiền lương, các khoản trích theo lương … dược kế toán theo dõi và tập hợp vào các khoản chi phí như tài khoản CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC .
 Trong quá trình tập hợp này nếu có khoản chi phí nào liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, chẳng hạn như nhiều loại sản phẩm phác nhau thì kế toán phải tiến hành phân bổ cho từng đối tượng theo 1 tiêu thức hợp lí .

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long