Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79412730
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Chi phí, giá thành

   Hạch toán chi phí và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải rắn ở XN môi trường đô thị s 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị Hn

Số trang: 159 Trang
Loại file: MS word
Phí: 10.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mở đầu…………………………………………………………………………………... 1
Phần I: Những nội dung cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ    3
A. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:    3
I. Chi phí sản xuất:    3
I.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất:    3
I.2.Phân loại chi phí sản xuất:    4
I.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí (còn gọi là phân loại chi phí theo tính chất kinh tế lúc ban đầucủa chi phí):    4
I.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh:    5
I.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm (còn gọi là phân loại chi phí theo công dụng, mục địch kinh tế):    5
I.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo chức năng sản xuất kinh doanh:    6
I.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí (còn gọi là phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với sản lượng, khối lượng sản phẩm):    7
I.2.6. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tính chi phí vào đối tượng chịu chi phí:    8
I.2.7. Phân loại theo khả năng kiểm soát đựơc chi phí hay không của các cấp quản lý:    8
I.2.8. Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí:    9
II. Giá thành sản phẩm:    10
II.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm:    10
II.2. Phân loại giá thành:    10
III. Mối quan hệ giữa chi phí và Giá thành sản phẩm:    11
B. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:    12
I. đối tượng, phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất:    12
I.1. đối tượng của hạch toán chi phí sản xuất:    12
I.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất:    14
II.Đối tượng và phương pháp tính giá thành:    14
II.1. Đối tượng tính giá thành:    14
II.2. xác định phương pháp tính giá thành:    15
1- Phương pháp trực tiếp (còn gọi là phương pháp giản đơn):    15
2- Phương pháp tổng cộng chi phí:    16
3- Phương pháp hệ số:    16
5. Phương pháp loại trừ chi phí:    18
6. Phương pháp liên hợp:    19
C. nguyên tắc, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:    19
I. nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá giá thành:    19
1. Phải nắm vững nội dung và bản chất kinh tế của chi phí:    19
2. Phải phân loại chi phí sản xuất hợp lý theo yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán:    19
3. Phải phân định chi phí với giá thành sản phẩm và nắm rõ mối quan hệ giữa chúng:    20
4. Phải nắm được cách phân loại giá thành khác nhau phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán:    20
5. Xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm phù hợp:    20
II. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất:    21
D. nội dung các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất:    21
I. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên:    21
I.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp:    21
I.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:    24
I.3. Hạch toán các chi phí trả trước:    25
I.4. Hạch toán chi phí phải trả:    29
I.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất:    33
I.5.1.Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng:    33
I. 5.2. Hạch toán thiệt hại về ngừng sản xuất:    34
I.6. Hạch toán chi phí sản xuất chung:    35
I. 7. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang:    38
I.7.1. Tổng hợp chi phí sản xuất:    38
I.7.2. Kiểm kê và đánh giá sử dụng sản phẩm:    41
I.2 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ:    43
I.2.1. Hạch toán chi phí nguyên,vật liệu:    43
I. 2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:    44
I. 2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung:    44
I. 2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang:    44
Phần II: Thực tế hạch toán chi phí và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải ở Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4 – Cty TNHH Nhà nước một thành viên MTĐT Hà Nội    47
A.Giới thiệu chung:    47
I.Giới thiệu về đơn vị:    47
I.1. Công ty tnhh nhà nước một  thành  viên Môi trường đô thị Hà Nội (cty môi trường Hà nội):    47
I.2 Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4:    48
I.2.1. thực trạng và nguồn lực:    49
I..2.2. Đất đai, tài sản của Xí nghiệp:    51
I.2.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của xí nghiệp:    52
I.2.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của xí nghiệp:    52
I.2.3.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban    54
I.2.4. Các hoạt động chủ yếu của xí nghiệp:    55
I.2.4.1 Hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt:    56
I.2.4.2 Hoạt động thu gom và vận chuyển rác theo hợp đồng:    58
II. Công nghệ thu gom và vận chuyển rác thải:    59
II.1. Khâu thu gom rác:    59
II.1.1.  Ca ngày:    59
II.1.2 Ca đêm:    62
II.1.3 Phương án giải quyết các sự cố đột xuất:    64
II.1.4. Biểu phân công lao động khâu thu gom rác:    65
II.2. Khâu vận chuyển rác:    65
II..2.1 Thời gian thực hiện:    65
II..2.2 Các công việc thực hiện trong ca sản xuất:    65
III.2.3 Quy trình thực hiện:    66
II.3. Khâu thu dọn, vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng:    67
II.3.1 Thời gian thực hiện:    67
II.3.2 Quy trình thực hiện:    68
B. Hạch toán chi phí và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải ở Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4 (URENCO NO.4)    69
I. Bộ máy kế toán của Xí nghiệp:    69
I.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Xí nghiệp:    69
I.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp:    69
I.3. Hệ thống tài khoản kế toán :    70
I.4. Hình thức kế toán, sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ hạch toán tại Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4:    73
II. Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải ở xí nghiệp môi trường đô thị số 4    75
I.1.Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải.    75
II.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí.    75
II.1.2 Đối tượng tính giá thành.    76
II.2. Thực tế phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp môi trường đô thí số 4 – hà nội:    76
II.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.    76
II.2.1.1.Kế toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp:    77
II.2.1.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu:    78
II.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.    84
II.2.3. Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất chung.    91
II.2.2. Tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải tại Xí nghiệp MTĐT số 4    105
Phần III: Hướng hoàn thiện công tác kế toán, một số kiến nghị và đề xuất trong công tác quản lý tại Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4.    109
I. Những nhận xét đánh giá về Hạch toán chi phí và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải ở xí nghiệp Môi trường đô thị số 4.    109
I.1. Những ưu điểm chính:    110
I.2. Những vấn đề còn tồn tại:    111
II. Một số kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Môi trường đô thị số 4.    112
III. Đề xuất cải tiến bộ máy quản lý cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp MTĐT số 4 trong 5 năm (2006 – 2010).    114
III.1. Đặc điểm tình hình sản xuất trong giai đoạn 2006 – 2010    114
III.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:    116
III.3. Kế hoạch sử dụng và đầu tư xe máy, thiết bị 2005- 2010:    118
III.4. Kế hoạch sử dụng lao động:    118
III.5. Kế hoạch sử dụng đất đai, tài sản:    122
III.6. Các giải pháp thực hiện:    122
III. Đề xuất sử dụng công nhgệ  GIS trong công tác quản lý địa bàn thu gom và vận chuyển  rác thải ở xí nghiệp Môi trường đô thị số 4.    125
III.1. Sơ lược về tính năng sử dụng của công nghệ GIS    125
III.2. Thành lập bản đồ chuyên đề “quản lý địa bàn thu gom và vận chuyển rác    thải”    133
Kết luận    152
Tài liệu tham khảo    154

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long