Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79124695
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Hạch toán tổng hợp NVL và CCDC theo hai phương pháp kê khai thưêng xuyên và kiểm kê định kỳ

Số trang: 34 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI NÓI ĐẦU
   Nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ có vai trò quan trọng đối với quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Chất lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra, hơn nữa lượng nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ đầu vào xuất dùng liên quan đến các chi phí sản xuất trong kỳ, từ đó ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ lý do trên mà các doanh nghiệp cần theo dõi và phản ánh tình hình mua vào, xuất dùng, tồn đọng nguyên,vật liệu và công cụ dụng cụ. Theo chế độ kế toán hiện hành có hai phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho nói chung,nguyên, vật liệu và công cụ dụng cụ nói riêng là kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Vấn đề đặt ra là hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ theo hai phương pháp trên như thế nào? Cách hạch toán ra sao? Phương pháp nào phù hợp với doanh nghiệp?
    Được sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Quý Liên và với những kiến thức đã học, tìm hiểu, em xin thể hiện những hiểu biết của mình trong đề án <<Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ theo hai phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ>>.
     Kết cấu đề án của em bao gồm các nội dung sau
Lời nói đầu
   I. Những vấn đề lý luận chung về hạch toán nguyên, vật liệu và công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp.
   II. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.
   III. Hạch toán tổng hợp công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.
 IV.Một số kiến nghị
Kết luận 
I.Những vấn đề lý luận chung về hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp :
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại,nhiệm vụ hạch toán và tính giá nguyên vật liệu:
* Khái niệm:
Nguyên vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất chế biến của doanh nghiệp.
* Đặc điểm:
-    Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và bị tiêu hao toàn bộ và thay đổi hình thái vật chất ban đầu.
-    Giá trị nguyên vật liệu chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới sáng tạo ra.
* Phân loại:
  Căn cứ vào vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất. Nguyên vật liệu được chia làm các loại:
-    Nguyên vật liệu chính.
-    Vật liệu phụ.
-    nhiên liệu.
-    Phụ tùng thay thế.
-    Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản.
-    Phế liệu
-    Vật liệu khác.
*Nhiệm vụ
-    Theo dõi và phản ánh  một cách đầy đủ kịp thời tình hình nhập xuất và tồn kho, từng thứ, từng loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó để giám sát quá trình cung cấp và dự trữ  nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả .
-    Tính toán chính xác giá thực tế của các loại nguyên, vật liệu thu mua và nhập kho trong kỳ.
-    Hướng dẫn và kiểm tra hạch toán nghiệp vụ ở thủ kho thường xuyên đối chiếu số liệu trên sổ kế toán với thẻ kho và số tồn thực tế theo phương pháp thích hợp.
-    Tính toán và phân bố chính xác giá thực tế của vật liệu xuất dùng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì.
*Tính giá vật liệu
 -  Tính giá vật liệu là xác định giá trị vật liệu để ghi sổ của kế toán.
- Nguyên tắc:Vật liệu được xác định theo giá trị thực tế có thể bao gồm hoặc không có thuế GTGT.
- Xác định giá thực tế của vật liệu nhập kho được xác định tùy theo từng nguồn nhập.
Đ     Giá thực tế vật liệu mua ngoài = Giá mua + Thuế nhập khẩu(nếu có) +Chi phí mua – Giảm giá hàng mua được hưởng.
Đ     Giá thực tế của vật liệu tự chế = Giá thành sản xuất thực tế(Giá thực tế vật liệu xuất chế biến + Chi phí chế biến).
Đ     Giá thực tế của vật liệu thuế ngoài gia công chế biến = Giá thực tế của  nguyên, vật liệu xuất + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ(nếu có) + Tiền thuê gia công.
Đ     Giá thực tế của nguyên, vật liệu nhận góp vốn liên doanh = Giá trị vốn góp(Giá trị do hội đồng liên doanh xác định).
Đ     Giá thực tế của phế liệu thu hồi = Giá trị ước tính có thể sử dụng, giá tri sử dụng tối thiểu hay giá đã bán trên thị trường.
      - Giá thực tế của vật liệu xuất kho.
        Tuỳ theo đặc điểm, cơ cấu, chủng loại nguyên, vật liệu trong doanh nghiệp   cũng như trình độ quản lý và trình độ kế toán mà doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các phương pháp tính giá nguyên, vật liệu xuất kho sau
ã    Phương pháp nhập trước xuất trước
ã    Phương pháp nhập sau xuất trước
ã    Phương pháp giá đơn vị bình quân đầu kỳ
ã    Phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ
ã    Phương pháp giá thực tế đích danh
ã    Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập
ã    Phương pháp hệ số giá
2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại công cụ dụng cụ:
* Khái niệm: Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định để xếp vào TSCĐ ( giá trị <5 000 000 đồng; thời gian sử dụng < 1 năm).
* Đặc điểm: - Công cụ dụng cụ mang đầy đủ đặc điểm như TSCĐ hữu hình.
        - Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.
        - Giá trị bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng.
        - Giữ nguyên hình thái giá trị ban đầu cho đến khi hư hỏng.
* Phân loại: Do đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc điểm của tư liệu lao động, ngoài những tư liệu lao đông không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ được coi là công cụ dụng cụ thì những tư liệu sau đây không phân biệt giá trị và thời gian sử dụng vẫn được coi là công cụ dụng cụ:
-    Các loại bao bì dùng để chứa đựng vật liệu, hàng hoá trong quy trình thu mua, bảo quản và tiêu thu sản phẩm, hàng hoá.
-    Những dụng cụ đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành sứ, quần áo, giầy dép chuyên dùng để làm việc.
-    Các loại bao bì bán dán kèm theo hàng hoá có tính giá riêng nhưng vẫn tính giá trị hao mòn để trừ dần vào giá trị bao bì trong quá trình dự trữ, bảo quản hay vận chuyển hàng hoá.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long