Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79416911
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Cty xi măng Hoàng Thạch

Số trang: 60 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................... 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC..................... 3

1.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:........................................ 3

1.1.1. Khái niệm tổ chức:.................................................................. 3

1.1.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức:...................................................... 3

1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức:............................. 4

1.1.3.1. Chuyên môn hoá công việc:............................................... 4

1.1.3.2. Phân chia tổ thành các bộ phận và các mô hình tổ chức

bộ phận:......................................................................................... 4

1.1.3.3. Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức:............................... 9

1.1.3.4. Cấp quản lý, tầm quản lý và mô hình cơ cấu tổ chức  xét theo số cấp quản lý: 12

1.1.3.5. Phân bổ quyền hạn giữa các cấp quản lý - tập trung và phi tập trung:  13

1.1.3.6. Phối hợp các bộ phận của tổ chức:.................................. 14

1.2. HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC:......................................... 14

1.2.1. Yêu cầu đối với coa cấu tổ chức:.......................................... 14

1.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cáu tổ chức:....................... 15

1.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện cơ cấu tổ chức:................................ 16

1.2.4. Quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức:................................... 17

1.2.4.1. Nghiên cứu, đánh giá chiến lược:.................................... 17

1.2.4.2. Đánh giá cơ cấu tổ chức:................................................. 18

1.2.4.3. Đánh giá đội ngũ nguồn nhân lực và các nguồn lực khác của tổ chức:  18

1.2.4.4. Hình thành các vị trí công tác, bộ phận, phân hệ:........... 18

.1.2.4.5. Hoàn thiện các vị trí công tác, bộ phận, phân hệ:........... 19

           1.2.4.5. Đánh giá cơ chế phối hợp:..................................................... 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH.................................................................................................. 21

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH:.... 21

2.1.1. Giai đoạn đầu xây dựng và phát triển (1976 - 1985):........... 21

2.1.2. Giai đoạn Công ty thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng

(1986 - 1995):.................................................................................. 22

2.1.3. Giai đoạn thực hiện sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996 đến nay):........................................................................................ 22

2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH:.............................................................................. 23

2.2.1. Chiến lược phát triển của Công ty:...................................... 23

2.2.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất:.............................................. 25

2.2.3. Trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động trong Công ty:. 25

2.3. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH:     26

2.3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty:................................... 27

2.3.2. Thực trạng cơ cấu tổ chức Công ty xi măng Hoàng Thạch xét theo các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức:............................................................. 28

2.3.2.1. Chuyên môn hoá trong lĩnh vực quản lý:......................... 28

2.3.2.2. Phân chia thành các bộ phận, phân hệ:.......................... 32

2.3.2.3. Các mối quan hệ quyền hạn và sự hợp tác trong cơ cấu tổ chức:  40

2.3.2.4. Cấp quản lý, tầm quản lý:............................................... 41

2.3.2.5. Tập trung và phi tập trung:............................................. 42

2.3.2.6. Phối hợp giữa các bộ phận:............................................ 42

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH...................................................................... 44

3.1. Phương hướng, quan điểm hoàn thiện:....................................... 44

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện:....................................................... 44

3.2.1. Chuyên môn hoá kết hợp với tổng hợp hoá:......................... 45

3.2.2. Sắp xếp lại các phòng ban chức năng:................................ 45

3.2.3. Giảm bớt gánh nặng tầm quản lý:...................................... 49

3.2.4. Tăng mức độ  phi tập trung và giảm mức độ  tập trung:..... 50

3.2.5. Nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận trong tổ chức:...... 52

3.3. Điều kiện thực hiện các kiến nghị:.............................................. 53

KẾT LUẬN............................................................................................. 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................... 56

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long