Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 30/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79377510
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Luật , thuế, hợp đồng

   Hoàn thiện một bước quy trình xây dựng &ban hành văn bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Cty Thép

Số trang: 35 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
MỤC LỤC    1
LỜI MỞ ĐẦU    2
CHƯƠNG I    : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP    3
I. Tổng quan về văn bản quản lý doanh nghiệp    3
1. Khái niệm văn bản quản lý doanh nghiệp    3
2. Chức năng của văn bản    6
3. Các yêu cầu và thể thức của văn bản    8
4. Văn phong    12
5. Ngôn ngữ    12
II. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quản lý doanh nghiệp    13
1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của văn bản trong việc quản lý    13
2. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản    13
CHƯƠNG II    : THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM    15
I. Giới thiệu tổng quát về Tổng công ty    15
1. Quá trình hình thành và phát triển    15
2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty    16
3. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành    17
4. Cơ chế hoạt động (những quy định chung)    22
II. Thực trạng về quy trình xây dựng và ban hành văn bản ở Tổng công ty    23
1. Hoạt động của văn phòng Tổng công ty hiện nay    23
2. Nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng Tổng công ty    23
3. Thực trạng quy trình xây dựng và ban hành văn bản    24
CHƯƠNG III    : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM    29
I. Nhận xét về quy trình xây dựng và ban hành văn bản ở Tổng công ty    29
1. Ưu điểm    29
2. Hạn chế    29
II. Một số kiến nghị nhằm nâng cao quy trình xây dựng và ban hành văn bản    30
1. Đội ngũ chuyên viên soạn thảo văn bản    31
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản    31
3. Quy trình ban hành văn bản    33
KẾT LUẬN    34
TÀI LIỆU THAM KHẢO    35


LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng phần lớn các sinh viên được nhận vào làm việc ở các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức xã hội nói chung cũng như Tổng công ty Thép Việt Nam nói riêng. Họ sẽ trở thành những công viên chức. Hoạt động của họ đòi hỏi phải hiểu biết nhiều về văn bản như: phải xử lý, soạn thảo văn bản để trực tiếp hoặc giúp thủ trưởng cơ quan của mình giải quyết các công việc. Chất lượng làm việc của các công viên chức phụ thuộc vào nhiều khâu. Trong đó khâu soạn thảo văn bản có một ý nghĩa rất lớn, đồng thời cũng là hoạt động khó khăn nhất.
Vì vậy, văn bản và cách xây dựng - ban hành văn bản rất quan trọng trong đời sống xã hội. Nó giúp cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cá nhân giải quyết một cách nhanh chóng, chính xác các yêu cầu của mình. Nhưng trong các chương trình đào tạo của ta hiện nay, quy trình xây dựng và ban hành văn bản chưa được quan tâm đúng mức. Hiện nay, quy trình này vẫn còn chưa có sự thống nhất và là một vấn đề lớn nên làm cho nhiều công viên chức mới bắt tay vào nghề, cũng như một số công viên chức làm việc lâu năm bối rối.
Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản là một nhu cầu đòi hỏi trong cuộc cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay, nên em đã mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện một bước quy trình xây dựng và ban hành văn bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Tổng công ty Thép Việt Nam” để viết luận văn.
Kết cấu luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, toàn bộ nội dung luận văn tốt nghiệp của em được chia thành 3 chương:
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM.
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM.
 Vì đây đề tài của em là một vấn đề mới, trình độ bản thân còn hạn chế và thời gian thực tập không nhiều nên trong quá trình em viết còn có nhiều thiếu sót, em mong nhận được sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG I
 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I. Tổng quan về văn bản quản lý doanh nghiệp
1. Khái niệm văn bản quản lý doanh nghiệp
1.1. Khái niệm văn bản
Văn bản là phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định trên một chất liệu nhất định. Với cách hiểu rộng như vậy, văn bản còn có thể gọi là vật mang tin được ghi bằng ký hiệu ngôn ngữ.
Theo nghĩa hẹp, văn bản còn được hiểu là những tài liệu giấy tờ được sử dụng trong hoạt động của các cá nhân, tổ chức xã hội và các cơ quan Nhà nước ghi nhận mục đích, hành vi hoạt động của các chủ thể tham gia các quan hệ xã hội khác nhau.
1.2. Khái niệm văn bản quản lý doanh nghiệp
Hiện nay, các văn bản dùng trong việc quản lý doanh nghiệp chưa có nên các doanh nghiệp vẫn áp dụng các văn bản quản lý của Nhà nước để điều hành doanh nghiệp của mình. Vì vậy, khái niệm văn bản quản lý trong doanh nghiệp và văn bản quản lý Nhà nước giống nhau: Là sản phẩm và phương tiện hoạt động của giao tiếp, văn bản ngày càng đóng vai trò không thể tách rời với mọi hoạt động của con người. Đặc biệt trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, trong giao dịch giữa các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước với nhau, cơ quan doanh nghiệp với các tổ chức, công dân... Hơn thế nữa, văn bản là một trong những yếu tố quan trọng, nhất thiết để kiến tạo thể chế của nền hành chính của doanh nghiệp
1.3. Phân loại văn bản
Văn bản được phân loại theo các tiêu chí khác nhau tuỳ theo mục đích và nội dung phân loại. Việc phân loại theo hiệu lực pháp lý và loại hình quản lý chuyên môn hình thức văn bản quản lý Nhà nước bao gồm các loại sau đây:
1.3.1. Văn bản quy phạm pháp luật
 Văn bản quy phạm pháp luật là một hệ thống các văn bản được ban hành theo thẩm quyền của hệ thống các cơ quan Nhà nước và hình thức văn bản theo luật định.
Theo quy định Luật ban hành văn bản quản lý Nhà nước (1996) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này văn bản quản lý Nhà nước là “những văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và tạo thành một hệ thống bao gồm:
a.    Văn bản luật
- Hiến pháp (bao gồm: hiến pháp và các luật định về bổ sung hay sửa đổi hiến pháp): văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như: hình thức và bản chất của Nhà nước; chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ văn hoá và xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; hệ thống tổ chức; nguyên tắc hoạt động và thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước. Hiến pháp là bộ Luật cơ bản của Nhà nước, là cơ sở căn cứ để hình thành một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.
- Luật, bộ luật: Văn bản quản lý pháp luật do Quốc hội ban hành nhằm cụ thể hoá hiến pháp, điều chỉnh các loại quan hệ xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước.
b.    Văn bản dưới luật mang tính chất luật
- Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành để ghi lại và chuyển đạt những kết luận và quyết định tại các kỳ họp của mình về những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp.
- Pháp lệnh: Văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, sau luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành để đặt ra các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng tương đối ổn định nhưng chưa có luật điều chỉnh.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long