Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79122964
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường , thị trấn theo hướng tự cân đối

Số trang: 92 Trang
Loại file: PDF
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Lời mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ở Việt Nam chúng ta, chính quyền cấp xã là chính quyền cơ sở nơi trực
tiếp nắm bắt, giải quyết các nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp tổ chức và lãnh
đạo nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của
Nhà nước vào thực tiễn. Các nội dung công việc của chính quyền cấp xã đòi hỏi
một nguồn lực tài chính đáp ứng rất lớn và có ý nghĩa tiên quyết mà chủ yếu do
ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính vì thế việc quản lý ngân sách và tài chính xã
một cách tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và khoa học càng cần thiết
hơn bao giờ hết.
Luật ngân sách nhà nước ở Việt Nam lần đầu tiên được ban hành vào năm
1996 có hiệu lực năm 1997 và đã được sửa đổi bổ sung vào tháng 5/1998 cho
phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên trước sự phát triển nhanh về kinh tế,
văn hoá trong xu hướng hội nhập khu vực và thế giới, tại kỳ họp thứ hai của
Quốc Hội khó XI ngày 16/12/2002, Luật NSNN Việt Nam đã được thay đổi và
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004. Từ khi thực hiện Luật NSNN năm
2002 đến nay đã chứng tỏ được tính khoa học, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn
với vai trò thúc đẩy vỉ mô nền kinh tế.
Từ khi thực hiện Luật ngân sách đến nay Chính phủ và chính quyền địa
phương đã làm nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực
tài chính công, thế nhưng kết quả đạt được chưa cao. Nhiều địa phương đã
không thực hiện tốt những nội dung mà Luật ngân sách quy định, đặc biệt là việc
thời gian lập dự toán, quyết toán và thực hiện việc công khai minh bạch, chính
xác khách quan trong công tác quản lý điều hành ngân sách. Một trong những
cấp còn tồn tại chủ yếu lại là từ ngân sách cấp cơ sở - Ngân sách xã.
Là ngân sách cấp cơ sở ngoài việc chấp hành theo luật ngân sách Nhà
nước, ngân sách xã còn được hướng dẫn riêng và chịu sự chi phối bởi các nghị
quyết và chính sách của nhà nước cấp Tỉnh. Do vậy, công tác quản lý ngân sách
xã, phường, thị trấn được thực hiện tốt, đặc biệt là tăng cường phân cấp ngân
sách xã, phường, thị trấn theo hướng tự cân đối là góp phần thực hiện thành công
công tác điều hành ngân sách địa phương nói riêng và quản lý nhà nước địa
phương nói chung.
Đối với Quảng Trị, một tỉnh đang còn bị động nguồn lực tài chính từ ngân
sách Trung ương, thì vấn đề giải quyết nguồn lực tài chính cho ngân sách cấp xã
còn đang gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy với bản thân phát triển nội lực cần
phải có những giải pháp để tăng cường chủ động cho ngân sách cấp cơ sở, khai
thác tốt nguồn thu, tiết kiệm chi đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà
nước trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ, hàng hoá công
cho người dân. Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 của
tỉnh cũng nêu lên những vấn đề cần tập trung giải quyết:
- Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, cả về thể chế, tổ chức bộ
máy, đội ngũ cán bộ công chức và tài chính công. Trước hết là cải cách thủ tục
hành chính phù hợp với mục tiêu, yêu cầu về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi,
công khai minh bạch trong quản lý, điều hành.
- Đẩy mạnh phân cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương để
phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo và chịu trách nhiệm của từng ngành,
các cấp chính quyền địa phương trong quản lý và điều hành ngân sách, tài chính.
Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các cơ quan hành chính, tổ chức sự
nghiệp và khu vực dịch vụ công cộng, đồng thời thực hiện công khai, dân chủ
minh bạch về tài chính ngân sách.
Từ những lý do trên cho nên đề tài “Hoàn thiện quản lý ngân sách xã,
phường, thi trấn theo hướng tự cân đối” ra đời.
2.Mục tiêu của nghiên cứu
Bất kỳ một chính quyền nào, đặc biệt là chính quyền cấp xã thì việc xác
định mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tiến tới tự cân đối ngân sách (cân đối toàn
phần hoặc không toàn phần). Điều đó tạo cho chính quyền địa phương cơ bản
hoàn toàn chủ động, nâng cao trách nhiệm trong quản lý thu – chi ngân sách; lập
ngân sách sát với người dân và nhu cầu phát triển của địa phương; tăng cường
tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý ngân sách. Có thể nói ngân
sách xã là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các cấp ngân sách của địa
phương, vì thế công tác điều hành ngân sách xã tốt giúp cho công tác điều hành
ngân sách địa phương đó tốt hơn.
Như vậy mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xây dựng mô hình quản lý ngân
sách xã, phường, thị trấn mà trong đó chính quyền cấp xã thực sự chủ động về
nguồn lực tài chính, tăng cường sự phối hợp chia sẽ thông tin kinh tế - xã hội
giữa chính quyền cấp xã và người dân. Để dịch vụ, hàng hoá công cung cấp cho
xã hội đạt hiệu quả cao nhất.
3. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu diễn dịch và phân tích thống kê
kê.
4. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là: Tình hình quản lý và phân cấp ngân sách
Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn tại Tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2004 – 2007.
5. Nội dung và kết cấu
Đề tài đưa ra một số vấn đề nhằm tăng cường phân cấp ngân sách xã,
phường, thị trấn để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại
Quảng Trị theo hướng từng bước tự cân đối.
Kết cấu đề tài gồm 5 phần, gồm:
- Phần mở đầu.
- Chương 1: Tổng quan về quản lý ngân sách Nhà nước cấp xã.
- Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại
tỉnh Quảng Trị.
- Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại
tỉnh Quảng Trị theo hướng tự cân đối.
- Phần kết luận.
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long