Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79213334
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Xuất nhập khẩu

   Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần May 10 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Số trang: 118 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU    1
Chương I: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ GIA CễNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU    3
I. Cơ sở lí luận của hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu    3
1. Khái niệm hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu    3
2. Phân loại hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu    4
3. Đặc điểm của hoạt động gia công xuất khẩu    7
4. Vai trũ của hoạt động gia công hàng hóa xuất khẩu    8
4.1 Đối với nền kinh tế quốc dõn    8
4.2 Đối với doanh nghiệp gia công xuất khẩu    9
5. Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động gia công    10
5.1 Doanh thu gia cụng (TR)    10
5.2 Chi phớ gia cụng (TC)    10
5.2 Lợi nhuận gia cụng (P)    10
5.4 Tỷ suất doanh thu / chi phớ    11
5.5 Tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu    11
II. Hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu    11
1. Khái niệm hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu    11
2. Quy trỡnh thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu    12
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động gia công xuất khẩu    13
1. Nhúm nhõn tố bờn ngoài doanh nghiệp    13
1.1 Môi trường chính trị - luật pháp    13
1.2 Môi trường khoa học – công nghệ    16
1.3 Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu    17
1.4 Đối thủ cạnh tranh    20
2. Cỏc yếu tố thuộc về doanh nghiệp    21
2.1 Nguồn nhõn lực    21
2.2 Nguồn vốn    22
2.3 Cơ sở vật chất của công ty    23
Chương II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10    24
I. Giới thiệu chung về Cụng ty cổ phần May 10    24
1. Giới thiệu chung về cụng ty cổ phần May 10    24
1.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty    25
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phũng ban    26
2. Cỏc nguồn lực của cụng ty    31
3. Môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần May 10    40
3.1 Môi trường bên ngoài    40
3.2 Môi trường bên trong của doanh nghiệp    44
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua của công ty cổ phần May 10    48
II. Thực trạng hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty    53
1. Tổ chức hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty    53
1.1 Lựa chọn bên đặt gia công    53
1.2 Ký kết hợp đồng gia công    54
1.3 Thực hiện hợp đồng gia công    56
1.4 Kiểm soát hoạt động gia công    60
2.Thực trạng kết quả gia cụng hàng may mặc xuất khẩu của cụng ty    61
2.1. Doanh thu cỏc mặt hàng gia cụng    61
2.2. Cơ cấu các mặt hàng gia công    64
2.3. Thị trường tiêu thụ và bạn hàng    69
2.4. Tỡnh hỡnh kớ kết hợp đồng gia công    73
2.5 Tỡnh hỡnh thực hiện đơn giá gia công tại công ty cổ phần May 10    75
2.6 Chi phí hoạt động gia công của công ty May 10    79
2.7 Hiệu quả hoạt động gia công    83
III. Đánh giá hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty cổ phần May 10    86
1. Điểm mạnh    86
1.1 Xây dựng được mối quan hệ làm ăn lâu dài đối với nhiều bạn hàng quốc tế    87
1.2 Dây chuyền công nghệ hiện đại    87
1.3 Công ty đó ỏp dụng đồng bộ ba hệ thống quản lý    88
1.4 Đạt chất lượng cao về sản phẩm    88
2. Điểm yếu    89
2.1 Hạn chế trong nghiên cứu thị trường và tỡm kiếm bạn hàng    89
2.2 Chưa hoàn toàn chủ động trong việc cung cấp nguyên phụ liệu mà cũn phụ thuộc vào nguồn cung cấp của nước ngoài    90
2.3 Công ty chỉ xuất khẩu theo điều kiện FOB    90
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA CễNG TY CỔ PHẦN MAY 10    92
I. Cơ sở đề xuất giải pháp    92
1. Một số nột về ngành may mặc Việt Nam    92
2. Định  hướng phát triển của ngành may mặc Việt Nam    94
3. Định hướng phát triển của công ty cổ phần May 10    96
3.1 Mục tiờu của cụng ty    96
3.2. Phương hướng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới    97
II. Đánh giá chung về cơ hội và thách thức của công ty cổ phần May 10    98
1. Cơ hội    98
2. Thỏch thức    99
III. Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty cổ phần May 10    100
1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu tại công ty cổ phần May 10    100
1.1 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực    100
1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động    102
1.3 Nõng cao tớnh cạnh tranh của cụng ty    104
1.4 Quản lớ và sử dụng vốn cú hiệu quả    106
1.5 Mở rộng thị trường nguyên phụ liệu    108
2. Kiến nghị    110
2.1 Kiến nghị đối với công ty    110
2.2 Kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan    111
KẾT LUẬN    112
TÀI LIỆU THAM KHẢO    113

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long