Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79190300
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Học thuyết Mác về hình thái kinh tế XH

Số trang: 12 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
. LỜI MỞ ĐẦU

        Từ khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào, chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch của chủ nghĩa Mác-Lênin, của chủ nghĩa xã hội càng có dịp vu cáo, xuyên tạc hòng bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó học thuyết về hình thái kinh tế -xã hội  là một trong đIểm lý luận bị công kích từ nhiều phía, bi xuyên tạc và vu cáo một cách trắng trợn.
        Sự công kích đó của kẻ thù có cả ở ngoài nước và trong nước. Alvin Toffler nhà tương lai học với bộ sách gồm 5 tác phẩm:cú sốc tương lai, lán sóng thứ 3, thăng trầm quyền lực, chiến tranh và chống chiến tranh,tạo dựng một nên văn minh mới, đã đưa ra một cách tiếp cận mới:tiếp cận theo nền văn minh.Ông cho rằng:”Cách tiếp cận theo nên văn minh” đứng ở đIểm cao hơn cách tiếp cận hình tháI, vì đã xuất phát từ nền văn minh hậu công nghiệp, trong khi tiếp cận hình thái kinh tế-xã hội chỉ dựa trên nền văn minh công nghiệp.
        Do đó hơn lúc nào hết, những người cách mạng phải đấu tranh với các quan đIểm thù địch nhằm bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và học thuyết Mác về hình thái kinh tế-xã hội nói riêng .
       Mục đích của tiểu luận này là em muốn làm rõ hơn về mặt học thuyết Mác về hình tháI kinh tế –xã hội.
       Kết cấu tiểu luận gồm có 3 phần:
       PhầnI:Học thuyết Mác về hình thái kinh tế -xã hội.
       Phần II:Tính khoa học và cách mạng của học thuyết Mác về hình thái kinh tế-xã hội.
       Phần III:Việt Nam quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.
Vì đây là tiểu luận đầu tiên em viết nên có nhiều thiếu xót em mong các thầy cô  giáo góp ý để các tiểu luận sau em sẽ viết tốt hơn.Em xin trân thành cảm ơn.
                                           B.PHẦN NỘI DUNG
   I học thuyết mác về hình tháI kinh tế -xã hội .
      1.Quan niệm của các nhà xã hội học,triết học trước Mác
   Trước Mác, các nhà xã hội học, triết học đã không thể giải thích một cách khoa học sự vận động theo quy luật khách quan của lịch sử hay vấn đề phân kỳ lịch sử xã hội v.v…Chẳng hạn:Nhà xã hội học Italia là Vicô(1668-1744)đã phân chia các thời kỳ lịch sử như phân chia các giai đoạn của một vòng đời:thơ ấu, thanh niên và tuổi già. Nhà triết học duy tâm Đức Hêghen(1770-1831)lại phân chia lịch sử loài người thành ba thời kỳ chủ yếu là thời kỳ phương đông, thời kỳ cổ đại và thời kỳ Giecmani.Nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp Phuriê(1772-1831)đã chia tiến trình lịch sử thành bốn thời kỳ:thời kỳ mông muội, thời kỳ dã man, thời kỳ giả tưởngvà thời kỳ văn minh.Nhà dân chung học Mỹ Herry Mooc-Gan(1818-1881)lại phân chia lịch sử thành ba thời kỳ chính:thời kỳ mông muội , thời kỳ dã man và thời kỳ văn minh.
     Những cách phân kỳ như vậy, không đem lại cách nhìn khoa học về                               một xã hội cụ thể.
       2.Quan điểm của Mác
      Đến Mác,dựa trên những kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết quá trình lịch sử,Mác đã nêu ra quan đIểm duy vật về lịch sử và hình thành học thuyết về hình tháI kinh tế xã hội với những nội dung chính sau đây:
          + .Thật vậy,sự sản xuất xã hội là hoạt động đặc trưng riêng có của con   người và xã hội loài người,đó là cái phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa xã hội loàI người và loàI súc vật.Sản xuất xã hội bao gồm sản xuất vật chất,sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người.Trong hiện thực,ba quá trình này của sản xuất không tách biệt với nhau ,trong đó sản xuất vật chất giữ vai trò nền tảng, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội.Và xét đến cùng thì sản xuất vật chất quy đình và quyết định toàn bộ đời sống xã hội.
          +Quan đIểm về mối quan hệ biện chứng giưa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.Mác viết:”Những quan hệ xã hội đều gắn liền mật thiết với những lực lượng sản xuất.Do có được những lực lượng sản xuất mới,loài người thay đổi phương thức sản xuất,cách kiếm sống của mình ,loài người thay đổi tất cả những quan hệ xã hội của mình.Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa,cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp”.Như vậy theo Mác,lực lượng sản xuất xét đến cùng đóng vai trò quyết định trong việc thay đổi toàn bộ các quan hệ xã hội.
          +Quan đIểm về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng thể hiện ở chỗ,cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng,mặc dù kiến trúc thượng tầng có khả năng tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng.Mác viết:”không thể lấy bản thân những quan hệ pháp quyền cũng như các hình thái nhà  nước,hay lấy cái gọi là sự phát triển chung của tinh thần của con người,để giải thích các quan hệ và hình thái đó,mà trái lại,phải thấy rằng những quan hệ và hình thái đó bắt nguồn từ những điều kiện sinh hoạt vật chất…Nếu ta không thể nhận định được về một con người mà chỉ căn cứ vào chính ý liến của người đó đối với bản thân,thì ta cũng có thể nhận định được về một thời đại đảo lộn như thế mà chỉ căn cứ vào ý thức của thời đại ấy.Trái lại,phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu thuẫn của đời sống vật chất,bằng sự sung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất xã hội và những quan hệ sản xuất xã hội”
            Từ những quan đIểm cơ bản trên,Mác đi đến kết luận hết sức khái quát: “Trong sự sản xuất xã hội ra đời sống của mình, con người có những quan hệ nhất định, tất yếu, không tuỳ thuộc vào ý muốn của họ-tức những quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp với một chỉnh độ nhất định của các lực lượng sản xuất vật chất của họ. Toàn bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp thành cơ cấu kinh tế xã hội, tức là cái cơ sở hiện thực trên đó dựng lên một kiến thức thượng tầng pháp lý và chính trị và những hình thái ý thức xã hội nhất định tương ứng với cơ sở hiện thực đó ”.
    Như vậy, hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.            
    C.Mác và Ph.Ăng ghen đã nhìn thấy động lực của lịch sử nằm ngay trong hoạt động thực tiễn vật chất của con người. Học thuyết hình thái kinh tế xã hội là quan niệm duy vật biện chứng được cụ thể hoá trong việc xem xét đời sống xã hội. Động lực của lịch sử không phải do một lực lượng thần bí nào, mà chính là hoạt động thực tiễn của con người dưới tác động của các quy luật khách quan. Hoạt động thực tiễn đó lại xuất phát từ cái sự thật hiển nhiên: “Trước hết con người cần phải ăn, uống, ở và mặc, nghĩa là phải lao động, trước khi có thể đấu tranh để giành quyền thống trị, trước khi có thể hoạt động chính trị, tôn giáo, triết học…”

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long