Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79414267
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Kế toán, Kiểm toán

   Kế toán Nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụTại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Công Nghiệp

Số trang: 77 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU    2
PHẦN THỨ NHẤT    4
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP    4
I / Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ (NVL – CCDC) trong doanh nghiệp sản xuất.    4
1.1. Vị trí của NVL – CCDC đối với quá trình sản xuất.    4
1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu.    5
1.2.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.    5
1.2.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu.    6
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ.    7
1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu.    8
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu.    8
1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu.    9
1.3.2.1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho:    9
1.3.2.2. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho :    10
II / KẾ TOÁN  CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ :    12
2.1. Phương pháp thẻ song song :    13
SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO PHƯƠNG PHÁP THẺ SONG SONG    13
2.2. PHƯƠNG PHÁP SỔ ĐỐI CHIẾU LUÂN CHUYỂN :    13
2.3. Phương pháp sổ số dư :    14
III / Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ.    16
PHẦN THỨ HAI    20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP    20
I/ Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Công Nghiệp.    20
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty :    20
1.2. Lĩnh vực kinh doanh, phạm vi kinh doanh và mục tiêu của Công ty.    20
1.2.1.  Lĩnh vực kinh doanh của công ty :    20
1.2.2. Phạm vi kinh doanh của Công ty :    20
1.2.3. Mục tiêu hoạt động của Công ty :    21
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Công Nghiệp.    21
1.3.1. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.    21
1.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty :    23
1.4. Tổ chức kế toán tại công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Công Nghiệp.    24
1.4.1. Bộ máy kế toán của Công ty :    24
1.4.2. Hình thức sổ sách kế toán công ty áp dụng .    25
II / Thực trạng kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Công Nghiệp..    27
NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2008    68
PHẦN THỨ BA    69
1. Nhận xét, đánh giá chung về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Công Nghiệp.    69
1.1. Đánh giá chung tình hình sử dụng , quản lý nguyên vật liệu.    69
1.2. Ưu, nhược điểm :    69
2. Đánh giá chung về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Công Nghiệp.    70
3. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dung cụ tại công ty .    70
3.1. Hoàn thiện công tác quản lý vật tư :    70
3.2. Hoàn thiện công tác ghi chép sổ sách :    71
3.3. Quản lý nhân sự.    72
KẾT LUẬN    73

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long