Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79211193
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Nguyên vật liệu

   Kế toán TSCĐ hữu hình

Số trang: 50 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
                                         MụC LụC   


                                                                                                               Trang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MỤC LỤC    1
LỜI NÓI ĐẦU    3
PHẦN I :NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TSCĐHH    4
1.1..Khỏi niệm và bản chất của TSCĐHH    4
  1.1.2.Theo chuẩn mực kế toỏn quốc tế    4
  1.1.3. Theo chuẩn mực kế toan Việt Nam    5
  1.1.4. Theo chuẩn chế độ kế toỏn Mỹ    6
1.2. Cỏch phõn loại TSCĐHH    8
   1.2.1.Theo chuẩn mực kế toỏn Việt Nam    8
    1.2.2 Theo kế toỏn Mỹ    9
1.3. Cỏch đánh giỏ tăng, giảm TSCĐH    10
    1.3.1.Xỏc định giỏ trị ban đầu    10
     1.3.2. Xỏc định giỏ trị sau ban đầu    11
     1.3.3.Xử lý chờnh lệch khi đánh giỏ lại tài sản     12
      1.3.4. Sự giảm giỏ trị tài sản     12
      1.3.5. Chờnh lệch đánh giỏ lại tài sản thực hiện    13
       1.3.6. Khấu hao TSCĐHH    13
        1.3.7. Về trỡnh bày tài chớnh    14
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐHH    15
2.1. Chế độ kế toỏn TSCĐHH Việt Nam phỏt triển  qua cỏc thời kỳ và so sỏnh với Quốc Tế:    15
   2.1.1. Giai đoạn trước năm 1970    15
   2.1.2. Giai đoạn 1970-1988    15
       2.1.2.1. Chế độ kế toỏn chung     15

       2.1.2.3.Nhận xột và so sỏnh với thụng lệ Quốc Tế    17
   2.1.3. Giai đoạn 1989-1994    18
        2.1.3.1. Chế độ kế toỏn chung     20
        2.1.3.2. Nhận xột và so sỏnh với thụng lệ Quốc Tế    20
   2.1.4. Giai đoạn  1995-2000    21
        2.1.4.1.Chế độ kế toỏn chung    21
        2.1.4.2. Chế độ kế toỏn TSCĐHH    20
            Sơ đồ kế toỏn tổng hợp tăng TSCĐHH (01)    25
            Sơ đồ kế toỏn tổng hợp giảm TSCĐHH(02)    26

          2.1.4.3 Nhận xột và so sỏnh với thụng lệ Quốc Tế:    26
 2.1.5. Giai đoạn năm 2000 đến nay (2010)    27
     2.1.5.1 Chế độ kế chung     27
             Bảng số (03)  Danh mục chuẩn mực kế toỏn hiện hành    28
     2.1.5.2.  Chế độ TSCĐHH    31
                 Sơ đồ số (04) Kế toỏn TSCĐHH mua ngoài theo phương thức trả chậm, trả gúp    35
                Sơ đồ số (05)    36
                Sơ đồ số (06)    37
                Sơ đồ số (07)    38
                Bảng số (08) Thụng tin về TSCĐHH trờn thuyết minh BCTC    39
     2.1.5.3. Nhận xột và so sỏnh với hệ thống chuẩn mực kế toỏn Quốc Tế    40 2.2. So sỏnh chung giữa chế độ kế toỏn Việt Nam so với Quốc Tế    40
PHẦN III: NHỮNG BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐHH    43
 3.1.Những bất cập phải hoàn thiện kế toỏn TSCĐHH trong  doanh nghiệp   43
 3.2. Yờu cầu hoàn thiện kế toỏn TSCĐHH trong doanh nghiệp Việt Nam    44
 3.3. Phương hướng hoàn thiện kế toỏn TSCĐHH    45
 3.4. Giải phỏp hoàn thiện kế toỏn TSCĐHH    47
 KẾT LUẬN    48
 TÀI LIỆU THAM KHẢO    49
                                           LờI NóI ĐầU
           Hội nhập kinh tế là một xu thế khỏch quan và Việt Nam khụng thể đứng ngoài xu thế đú. Nhận thức rừ Kế toỏn là một bộ phận của nền kinh tế, là cụng cụ hội nhập nờn việc hoàn thiện hệ thống kế toỏn sao cho phự hợp với cỏc thụng lệ và chuẩn mực kế toỏn Quốc tế đang là mối quan tâm của Nhà nước và các doanh nghiệp.
           Trong bất cứ doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp thương mại hay sản xuất trực tiếp thỡ tài sản cố định (TSCĐ) luụn là một phần tài sản rất quan trọng, quyết định sự tồn tại và phỏt triển của doanh nghiệp.TSCĐ là biểu hiện bằng tiền toàn bộ TS của doanh nghiệp, cú giỏ trị lớn, thời gian luõn chuyển dài, nờn đũi hỏi thiết yếu là phải tổ chức tốt cụng tỏc hạch toỏn TSCĐ để theo dừi, nắm chắc tỡnh hỡnh tăng, giảm TSCĐ về số lượng và giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ, tối đa hoỏ lợi nhuận, tối đa hoỏ giỏ trị của doanh nghiệp. Khi TSCĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đúng vai trũ quan trọng thỡ mỗi doanh nghiệp cần có nhận thức đúng đắn về vai trũ kế toỏn TSCĐ nói chung và tài sản cố định hữu hỡnh (TSCĐHH) núi riờng phải càng cao nhằm gúp phần sử dụng hiệu quả tài sản hiện cú của doanh nghiệp.
         Nhận thức rừ vấn đề đú, với những kiến thức đó học ở lớp và sự giỳp đỡ tận tỡnh của cụ giỏo hướng dẫn,Th.S Nguyễn Thị Lan Anh – khoa kinh tế và QTKD,em xin chọn đề tài: “Kế toỏn  TSCĐ hữu hỡnh”.
Đề tài gồm 3 phần chớnh:
Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán TSCĐHH
Phần II: Thực trạng về kế toán TSCĐHH
Phần III: Những bất cập và giải phỏp hoàn thiện kế toỏn TSCĐHH

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long