Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ hai, Ngày 21/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
41 - 72964313
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Chi phí, giá thành

   Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Dệt - May Hà Nội

Số trang: 120 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiếtLỜI MỞ ĐẦU        1
CHƯƠNG I:     LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP    3
I-/    KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    3
1-/    Chi phí sản xuất.    3
2-/    Giá thành sản phẩm.    10
3-/    Mối  quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.    11
4-/    Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.    14
5-/    Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm.    15
II-/    PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT.    18
1-/    Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.    18
2-/    Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.    19
3-/    Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.    20
III-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (NVLTT)    24
IV-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP (NCTT)    28
V-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.    29
VI-/    KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG    31
VII-/    CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH CHỦ YẾU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.    33
VIII.    TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    40
1-/    Hình thức Nhật ký chung.    40
2-/    Hình thức Nhật ký - Sổ cái    41
3-/    Hình thức Chứng từ - ghi sổ.    42
4-/    Hình thức Nhật ký chứng từ.    42
CHƯƠNG II:    THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI    45
I-/    KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI.    45
1-/    Lịch sử hình thành phát triển và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.    45
2-/    Tổ chức bộ máy quản lý.    47
3-/    Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.    50
4-/    Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.    51
II-/    TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI.    55
1-/    Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.    55
2-/    Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.    56
3-/    Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm.    57
4-/    Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.    59
III-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP.    60
IV-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP.    65
V-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.    69
VI-/    TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH.    76
VII-/    KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG.    76
VIII.    TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    86
CHƯƠNG III:    PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI    95
I-/    SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    95
II-/    CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆC HOÀNT HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    96
III-/    PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI.    98
1-/    Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm.    98
2-/    Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt May Hà Nội.    100
IV-/    PHƯƠNG HƯỚNG HẠ THẤP GIÁ THÀNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH DOANH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ  DOANH NGHIỆP.    107
1-/    Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt May Hà Nội.    107
2-/    Phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
tại Công ty Dệt May Hà Nội    111
KẾT LUẬN        115
TÀI LIỆU THAM KHẢO    117Các Tags thường tìm kiếm: nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất ; but toan tap hop chi phi gia thanh ; kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ; tính giá thành công ty may ; cong thuc tinh gia thanh san pham det may ; kê toan tap hop chi phi san xuat ; ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham ; Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất ; nguyen tac hach toan chi phi san xuat ; de tai tinh gia thanh o cong ty may ; ke toan san xuat cong ty may ; ke toan chi phi san x cty may ; cách tính giá thành sản phẩm công ty may ; tinh gia thanh trong cong ty may mac ; moi quan he giua tap hop chi phi va gia thanh ; hạch toán kế toán tập hợp chi phí giá thành. ; tinh chi phi gia thanh det may ; phương pháp tính giá ban san pham cua det may ; khai niem chi phi va gia thanh san pham ; ke toan chi phi san xuat ; bao cao chi phi gia thanh tai cong ty det may ; tinh gia thanh san pham o cong ty mAY ; Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ; trình tự kế toán chi phí sản xuất ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Hạch toán CPSX & tính GTSP với tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Cty Cổ phần Diêm Thống Nhất

133 Trang
2

Tổ chức công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong Công ty cổ phần than Cao Sơn

137 Trang
3

Tổ chức công tác hạch toán chi phí và tính GTSP trong Công ty cổ phần than Cao Sơn

137 Trang
4

Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX & tính GTSP tại C.ty Xây dựng số 34

137 Trang
5

Hạch toán chi phí và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải rắn ở XN môi trường đô thị s 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị Hn

159 Trang
6

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: “Vấn đề bán phá giá da giày Việt Nam vào thị trường EU”

21 Trang
7

Luận văn: "Chi phí sản xuất và hạch tóan chi phí này tại các Cty chế biến thực phẩm"

59 Trang
8

Luận văn: "Chi phí sản xuất và giá thành tại các công ty sản xuất hàng xuất khẩu"

50 Trang
1

Phân tích thực trạng công tác phấn đấu hạ giá thành xây lắp ở Cty xây dựng và phát triển nhà hai bà trưng

56 Trang
2

Lượng giá giá trị cảnh quan khu du lịch hồ thác bà bằng phương pháp chi phí du lịch

66 Trang
3

Xây dựng biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành tại Cty cổ phần Đại Dương

73 Trang
4

Hoàn thiện hoạch toán CPSX & tính GTSP tại C.ty Xây dựng Miền Tây - Tổng C.ty Xây dựng công trình giao thông 8

90 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long