Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79450754
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Chi phí, giá thành

   Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Dệt - May Hà Nội

Số trang: 120 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết


LỜI MỞ ĐẦU        1
CHƯƠNG I:     LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP    3
I-/    KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    3
1-/    Chi phí sản xuất.    3
2-/    Giá thành sản phẩm.    10
3-/    Mối  quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.    11
4-/    Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.    14
5-/    Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm.    15
II-/    PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT.    18
1-/    Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.    18
2-/    Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.    19
3-/    Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.    20
III-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP (NVLTT)    24
IV-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP (NCTT)    28
V-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.    29
VI-/    KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG    31
VII-/    CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH CHỦ YẾU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.    33
VIII.    TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    40
1-/    Hình thức Nhật ký chung.    40
2-/    Hình thức Nhật ký - Sổ cái    41
3-/    Hình thức Chứng từ - ghi sổ.    42
4-/    Hình thức Nhật ký chứng từ.    42
CHƯƠNG II:    THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI    45
I-/    KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI.    45
1-/    Lịch sử hình thành phát triển và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.    45
2-/    Tổ chức bộ máy quản lý.    47
3-/    Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.    50
4-/    Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.    51
II-/    TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI.    55
1-/    Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.    55
2-/    Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.    56
3-/    Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm.    57
4-/    Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.    59
III-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP.    60
IV-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP.    65
V-/    HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.    69
VI-/    TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH.    76
VII-/    KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG.    76
VIII.    TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    86
CHƯƠNG III:    PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI    95
I-/    SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    95
II-/    CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆC HOÀNT HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.    96
III-/    PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI.    98
1-/    Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm.    98
2-/    Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt May Hà Nội.    100
IV-/    PHƯƠNG HƯỚNG HẠ THẤP GIÁ THÀNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH DOANH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ  DOANH NGHIỆP.    107
1-/    Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt May Hà Nội.    107
2-/    Phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
tại Công ty Dệt May Hà Nội    111
KẾT LUẬN        115
TÀI LIỆU THAM KHẢO    117 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long