Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 16/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
70 - 72773176
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Chi phí, giá thành

   Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở Cty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng”

Số trang: 71 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

Mục lục
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính          giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp xây lắp
I.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp
   I.1.1 Chi phí sản xuất và phân lọai chi phí sản xuất
        1. Khái niệm chi phí sản xuất
        2. Phân loại chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp
   I.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp
        1. Khái niệm giá thành
        2. Phân loại gía thành
        3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
        4.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
I.2 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
   I.2.1 Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất
        1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
        2. Nguyên tắc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
   I.2.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
        1. Kế toán chi phí NVLTT
        2. Kế toán chi phí NCTT
        3. Kế toán chi phí SXC
        4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
        5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
I.3 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp
       1. Đối tượng tính giá thành trong Doanh nghiệp xây lắp
       2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
       3.Các phương pháp tính giá thành trong Doanh nghiệp xây lắp
I.4 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất ở Doanh nghiệp xây lắp(theo các hình thức kế toán)
Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng.
II.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức công tác kế toán ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng.
   II.1.1 Đặc điểm chung của Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng
          1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
          2. Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lý
   II.1.2 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
          1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
          2. Chi phí nhân công trực tiếp
          3. Chi phí sản xuất chung
          4. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, quí của công trình
   II.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng
          1. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng
          2. Tính giá thành công trình ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng
Phần thứ ba: Một số nhận xét đánh giá về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng.
III.1 Những ưu điểm và tồn tại
III.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng trong điều kiện hiện nay.
    1. ý kiến 1: Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
    2. ý kiến2 : Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
    3. ý kiến 3: Hạch toán chi phí sản xuất chung
    4. ý kiến 4: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất
    5. ý kiến 5: Cách lập bảng, biểu
Kết luận


Các Tags thường tìm kiếm: ke toan tinh gia thanh san pham xay lap ; tinh gia thanh cua cong ty xay lap ; tap hop chi phi cty xay lap ; ke toan tap hop chi phi trong xay dung ; doi tuong tinh gia thanh san pham xay lap ; ke toan tinh gia thanh cong ty xay dung ; luan van tinh gia thanh xay lap o ; doi tuong tap hop chi phi xay lap ; ke toan gia thanh xay lap ; đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp ; cach tap hop chi phi cong trinh xay dung ; nhan xet ; kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp ; cách tập hợp chi phí và tính giá thành xây dựng ; ke toan tap hop chi phi trong dn xay dung ; kế toán tập hợp chi phí va tinh giá thành. ; Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp ; tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp ; kế toán xây lắp chi phí doanh thu ; tap hop chi phi trong cty xay dung ; tap hop chi phi san xuat xay dung ; tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp ; kế toán chi phí và tính giá thành xây dựng ; kế toán giá thành cong ty xay lap ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Hạch toán CPSX & tính GTSP với tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Cty Cổ phần Diêm Thống Nhất

133 Trang
2

Tổ chức công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong Công ty cổ phần than Cao Sơn

137 Trang
3

Tổ chức công tác hạch toán chi phí và tính GTSP trong Công ty cổ phần than Cao Sơn

137 Trang
4

Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX & tính GTSP tại C.ty Xây dựng số 34

137 Trang
5

Hạch toán chi phí và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải rắn ở XN môi trường đô thị s 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị Hn

159 Trang
6

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: “Vấn đề bán phá giá da giày Việt Nam vào thị trường EU”

21 Trang
7

Luận văn: "Chi phí sản xuất và hạch tóan chi phí này tại các Cty chế biến thực phẩm"

59 Trang
8

Luận văn: "Chi phí sản xuất và giá thành tại các công ty sản xuất hàng xuất khẩu"

50 Trang
1

Thực trạng hạch toán chi phí & tính GTSP tại Cty tại Cty Cao su Sao Vàng

86 Trang
2

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Cty TNHH Dệt May Hà Nội năm 2000-2001

35 Trang
3

Hạch toán CPSX & tính GTSP & nâng cao hiệu quả SXKD tại Nhà máy Z33

55 Trang
4

Hoàn thiện hoạch toán doanh thu - chi phí - xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhân lực

87 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long