Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79239620
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Kế toán, Kiểm toán

   Kế toán thành phẩm tiêu tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

Số trang: 92 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

lời mở đầu    3
phần I: lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ  thành phẩm Và xác định kết quả kinh doanh    5
I. Sự cần thiết của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh    5
1.Quan niệm về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm    5
2.Yêu cầu quản lý đối với thành phẩmvà tiêu thụ thành phẩm    6
3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán  thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm.    7
II.Kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thànhphẩm    11
1. Đánh giá thành phẩm    11
2. Kế toán thành phẩm.    14
3. Kế toàn tiêu thụ thành phẩm    19
4  Kế toán các khoản dự phòng trong tiêu thụ    28
III. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh    30
2. Kế toán chi phí bán hàng.    30
4.Kế toán xác định kết quả kinh doanh    34
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU TỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  CỦA XN CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH - CHI NHÁNH HÀ NỘI    36
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty    46
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty    51
II. Kế toán  thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh  ở Xí nghiệp Chế Biến Lâm Sản  Xuất khẩu thuộc công ty cổ phần đầu tư va xuất nhập khẩu Quảng Ninh - chi nhánh Hà Nội    58
1. Kế toán thành phẩm của xí ngiệp chế biến lâm sản xuất khẩu    58
2. Kế toán chi tiết thành phẩm    59
3. Kế toán tổng hợp thành phẩm    68
3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm    72
3. Kế toán thuế GTGT    73
5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.    76
IV: kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh    79
1. Kế toán giá vốn hàng bán    79
2. Kế toán chi phí bán hàng    79
3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp    80
4.Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh    82
PHẦN III :MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU THUỘC CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH - CHI NHÁNH HÀ NỘI    86
I. Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm của  Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản    86
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu thuộc công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh - chi nhánh Hà Nội.    88
KẾT LUẬN    90

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay các doanh nghiệp nước ta đang phải đối diện với môi trường kinh doanh biến động không ngừng có nhiều rủi ro. áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khi xu hướng mở cửa hợp tác , hội nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới diễn ra hết sức mạnh mẽ.
Đứng trước tình hình đó, thì sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động tiêu thụ thành phẩm nhân tố quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp.Trước kia nước ta dưới cơ chế bao cấp nên hoạt động tiêu thụ sản phẩm không đựoc coi trọng. Nhưng giờ đây, sau 10 năm đổi mới kinh tế, tầm quan trọng của tiêu thụ thành phẩm đã được các doanh nghiệp  nhận thức một cách đầu đủ  và có sự đầu tư thích đáng. Với công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu cũng vậy, với bề dày truyền thống của mình, trải qua nhiều khó khăn, từng bước lớn mạnh và trưởng thành như ngày nay.
Dưới cơ chế bao cấp cũng như các doanh nghiệp hoạt động tiêu thụ thành phẩm của công ty không được quan tâm, cho dù luôn tồn tại những yếu kém về chất lượng, mẫu mã chủng loại sản phẩm, do sản xuất và tiêu thụ đều theo kế hoạch. Chuyển sang nền kinh tế thị trường công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, vấn đề tiêu thụ thành phẩm trở nên vô cùng bức xúc. Tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã thực sự nỗ lực từng bước vượt qua đưa công ty theo kịp tình hình mới, sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả, cùng với đó, thu nhập dân cư tăng lên, nhu cầu về  tiện nghi trong gia đình và cơ sở cho công ty sản xuất và xuất khẩu. Tuy vậy công ty cũng đứng trước nhiều thách thức lớn như sự cạnh tranh gay gắt, một số khó khăn hiện tại như khủng hoảng kinh tế khu vực.trong tình hình đó, công ty phải luôn nghiên cứu và áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm củng cố và tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình hoạt động này thông suốt thì mới tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của công ty.
Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động tiêu thu sản phẩm và từ thực tế của hoạt động này tại công ty  cũng như những tồn tạI của nó em chọn đề tài "Kế toán thành phẩm tiêu  tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu"  từ đó xác định được mô hình kế toán góp phần hoàn thiện công tác kế toán  tiêu thụ thành phẩm  ở xí nghiệp chế biến lâm sản và bao bì thuộc công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh - chi nhánh Hà Nội. Báo cáo chuyên đề  ngoài phần mở đầu và phần kết luận ra thì báo cáo về kế toán tành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh bao gồm 3 phần: 
Phần I:  Lý luận chung về kế toán thành phẩm  tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 
Phần II: Thực trạng về công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp chế biến lâm sản và hàng xuất khẩu.
Phần III: Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác kế toán thành phẩm tiêu tiêu thụ thành phẩm tại xí nghiệp chế biến lâm sản và hàng xuất khẩu.
Do thời gian thực tập có hạn cùng với nhận thức bản thân còn hạn chế cho nên báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn Trần Đức Hùng cũng như cán bộ phòng kế toán ở Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản và hàng xuất khẩu Thuộc công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Quảng Ninh- chi nhánh Hà Nội đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này.PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM
TIÊU THỤ  THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH


I. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.Quan niệm về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Thành phẩm là sản phẩm đã được chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ trong doanh nghiệp, được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và đã nhập kho trong doanh nghiệp thì sản phẩm sản xuất ra cung cấp cho xã hội chủ yếu là thành phẩm, ngoài ra còn có bán thành phẩm, công việc có tính chất công nghiêp hoàn thành.
Ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại  không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường, chỉ có như vậy doanh nghiệp mới hy vọng tồn tại và phát triển được. trên thị trường đó sản phẩm của doanh nghiệp tạo ra chỉ có thể trở thành hàng hoá lưu thông được là do hoạt động tiêu thụ sản phẩm của chính doanh nghiệp đó quyết định. Vậy tiêu thụ thành phẩm là gì?.
Ta có thể hiểu tiêu thụ thành phẩm là:  một quá trình chuyển giao sản phẩm của doanh nghiệp cho khách hàng và nhận tiền từ họ. Người mua và người bán gặp nhau thương lượng về điều kiện mua bán, giá cả. Khi hai bên thống nhất với nhau, đồng thời sự chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng hàng hoá tiền tệ được thực hiện thì quá trình tiêu thụ kết thúc. Nhưng trong cơ chế mới, doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế độc lập, tự quyết định, thì hoạt động tiêu thụ thành phẩm phải được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Đó là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thi trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản xuất thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ cho đến việc xúc tiến bán hàng và dịch vụ sau bán hàng… nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất.
2.Yêu cầu quản lý đối với thành phẩmvà tiêu thụ thành phẩm
Với những sản phẩm doanh nghiệp chế biến ra chưa được kiểm nghiệm hoặc không đảm bảo quy định thì chưa thể gọi là thành phẩm . như vậy giữa sản phẩm và thành phẩm có phạm vi giới hạn khác nhau. Khi nói đến sản phẩm là nói đến  kết quả của quá trình sản xuất chế tạo ra nó, về góc độ nào đó nó bao gồm cả thành phẩm và bán thành phẩm. Bán thành phẩm là những thành phẩm  chưa qua chế biến cuối cùng  của công nghệ sản xuất nhưng do yêu cầu của sản xuất vatiêu dùng mà được kiểm tra kỹ thật và nhập kho thành phẩm , khi đem tiêu thụ thì bán thành phẩm cũng được xem  như sản phẩm có thể bán ra ngoài doanh nghệp  khác sử dụng. Do vậy  xác định đúng đắn thành phẩm trong từng doanh nghiệp là vấn để cần thiết và có ý nghĩa. Việc chế tạo thành phẩm trong doanh nghiệp phải đảm bảo có sự liên kết chặt chẽ về số lượng và chất lượng .
Mặt số lượng của thành phẩm phản ánh quy mô của thành phẩm và được xác định bằng các đơn vị đo lường (cái, kg, mét...). Còn mặt chất lượng phản ánh giá trị sử dụng thành phẩm  được xác định theo tỷ lệ phẩm cấp và theo tỷ lệ % tốt xấu. Để tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm tới cả hai mặt số lượng và chất lượng thành phẩm.
Để quản lý tốt thành phẩm, doanh nghiệp cần phải quản lý chặt chẽ sự vận dộng của từg loại thành phẩm trong quá trình nhập, xuất tồn kho trên các chỉ tiêu số lượng và chất lượng và giá trị. 
- Quản lý về mặt số lượng: Phải thường xuyên phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho trên cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị, phát hiện kịp thời các trường hợp tồn kho lâu ngày để tìm biện pháp giải quyết, trành tình trạng ứ đọng vốn.
- Quản lý về mặt chất lượng: để đáp ứng nhu cầu về tiêu  dùng của xã hội đòi hỏi. Xuất phát từ thuộc tính của nền sản xuất hàng hoá là sản xuất sản phẩm ra để bán  chứ không phải  để tiêu dùng nội bộ. Do đó, tiêu thụ sản phẩm là khâu không thể thiếu trong quá trình tái sản xuất mở rộng.
Trong đó thực hiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ đúng dắn kịp thời,tính toán chính xác kết quả đạt được của quá trình tiêu thụ tiến hành phân phối kết quả đó môt cách công bằng hợp lý, đáp ứng lợi ích chính đáng của người lao dộng trong tập thể doanh nghiệp và của nhà nước là một trong những biện pháp quản lý tích cực và hiệu quả nhất.
Thành phẩm là bộ phận chủ yếu hình thành nên tài sản  của doanh nghiệp, là kết quả lao động sáng tạo của toàn bộ cán bộ công nhân viên  trong doanh nghiệp do đó cần phải có biện pháp tốt để bảo vệ an toàn thành phẩm. Mọi tổn thất về thành phẩm đều ảnh hưởng tới việc thực hiện các hợp đồng. Việc tiêu thụ, ảnh hưởng đến thu nhập của từng doanh nghiệp.
Trong đó thực hiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ đúng đắn kịp thời, tính toán chính xác kết quả đạt được  của quá trình tiêu thụ tiến hành phân phối kết quả đó môt cách công bằng hợp lý, đáp ứng lợi ích chính đáng của người lao dộng trong tập thể doanh nghiệp và của nhà nước là một trong những biện pháp quản lý tích cực và hiệu quả nhất   
3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán  thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm.
3.1 Vai trò của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm  
Đối với doanh nghiệp, tổ chức tốt công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm sẽ tạo điềukiện để phát triển sản xuất, từng bước hạn chế được sự thất thoát thành phẩm, phát hiện nhừng thành phẩm chậm luân chuyển để có biện pháp sử lý kịp thời. Thông qua số liệu kế toán thành phẩm và iêu thụ thành phẩm cung cấp, chủ doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch về sản xuất, giá thàng tiêu thụ, lợi nhuận. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có biện pháp tối ưu duy trì sự cân đối thường xuyên giữa các yếu tố đầu ra và đầu vào.  Sản xuất và tiêu thụ là tổng quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau trong doanh nghiệp . mục đích của sản xuất là tiêu thụ kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện thúc đẩy quá trình sản xuất  để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình, mỗi doanh nghiệp đều có những biện pháp về tổ chức kỹ thuật và quản lý. cũng từ số liệu báo cáo tài chính do kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm  cung cấp , nhà nước có thể nắm bắt được tình hình tài chính của từng doanh nghiệp  từ đó thực hiện đúng chức năng quản lý và kiểm tra vĩ mô nền kinh tế phản ánh chính xác, đầy đủ, kip thời và giám đốc chặt chẽ tình hình hiện có và sự biến động của từng loại thành phẩm trên các mặt hiện vật cũng như giá trị.        
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp được coi là hoạt động xuất bán sản phẩm cho đơn vị mua để nhận được số tiền về sản phẩm đó. Như vậy việc chọn thời đIểm để xác định quá trình tiêu thụ sản phẩm hoàn thành là một trong những khâu quan trọng liên quan đến rất nhiều vấn đề hoạt động quả lý tài chính doanh nghiệp như: công tác quản lý thu thuế, quản lý tiền mặt, quản lý khoản phải thu…

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long