Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79218030
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Lao động, tiền lương

   Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực Bắc Ninh

Số trang: 58 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đã có mhững bước phát triển đáng kể. Đạt được kết quả đó là do sự đổi mới về cơ chế quản lý. Nền kinh tế được chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường ,có sự quản lý điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Sự đổi mới quản lý kinh tế đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ hệ thống các công cụ quản lý mà trong đó hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế. Nó có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế  tài chính. Vì vậy,kế toán có vai trò quan trọng đối với tài chính doanh nghiệp.
Đối tượng kế toán trong một doanh nghiệp sản xuất là tài sản và sự vận động của chúng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc quản lý giám  sát sự vận động của tàI sản được thực hiện đồng bộ trong cả quá trình và được làm  chặt chẽ  ở từng khâu.
Bất cứ ở một doanh nghiệp nào cũng cần phải sử dụng lực lượng lao động nhất định ,tuỳ theo qui mô và yêu cầu sản xuất cụ thể. Lao động là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh và là yếu tố mang tính chát quyết định nhất. Tiền lương là khoản thu nhập chính của người lao động ,nó được tính vào chi phí trong giá thành sản phẩm. Vì vậy để đạt được độ chính xác trong cơ chế quản lý đòi hỏi kế toán tiền lương phảI đạt được tính chích xác và phải phù hợp với chính sách ,chế độ giúp cho cán bộ nhân viên và người lao động ổn định cuộc sống ,quan tâm đến công việc ,phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm có bảo hiểm xã hội ,bảo hiểm y tế ,kinh phí công đoàn đây là quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên tham gia được hình thành từ nguồn đóng góp  cuả người sử dụng lao động và người lao động
Các chế độ chính sách về tiền lương và các khoản theo lương đã được Nhà nước ban hành nhưng được bổ sung sửa đổi thường xuyên và mỗi doanh nghiệp sẽ vận dụng sao cho đảm bảo phản ánh hết các yếu tố về sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn bó chặt chẽ 3 lợi ích với nhau .
Điện lực Bắc Ninh với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý ,sửa chữa vận hnàh và kinh doanh bán đIửn cho các cơ quan xí nghiệp và nhân dân trong phạm vi tỉnh Bắc Ninh nên việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế .
Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề kế toán tiền lương ,trong thời gian thực tập tại ĐIện lực cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn ,cán bộ nhân viên phòng kế toán đIện lực .TôI đã nghiên cứu chọn đề tàI : “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực Bắc Ninh ” làm báo cáo thực tập .Chuyên đề này gồm các phần:
Chương I : Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp .
Chương II : Tình hình kế toán tiền lương và các khoản trính theo lương tại ĐIện lực Bắc Ninh .
Chương III : Những nhận xét đánh gía và kiến nghị .
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG  VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

I-BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
Trong mọi chế độ xã hội ,việc sáng tạo ra của cảI vật chất đều không tách rời lao động.lao động là hoạt động có mục đích của con người diễn ra giữa con người với giới tự nhiên ,con người tác động đến giới tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng nhu cầu của chính họ.vì thế lao động làđIều kiện không thể thiếu được của đời sống và là một tất yếu vĩnh cửu .
Tiền lương là khỏn tiền công trả cho người lao động,nó là một phạm trù kinh tế bởi nó phản ánh đúng giá trị sức lao động. Tiền lương phụ thuộc vào kết quả lao động và mối quan hệ sản xuất mà trước hết là quan hệvề tư liệu sản xuất quyết định. Đó là khoản tiền công mà người sử dụng lao động trả cho người lao động ,đồng thời là những yếu tố cấu thành lên chi phí sản xuất quan trọng tạo lên giá thành sản phẩm. Là một phạm trù kinh tế  nhưng nó phức tạp ,mang tính lịch sử và có ý nghĩa chính trị to lớn,đồng thời nó cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của xã hội và tư tưởng chính trị. Trong xã hội tư bản chủ nghiã ,tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động ,là giá cả của sức lao động nhưng thực chất thì là tư bản trả công cho người lao động thấp hơn giá trị sức lao động mà họ bỏ ra .Trong xã hội ,XHCN tiền lương không phảI là giá cả của sức lao động mà là một phần gía trị vật chất trong tổng sản phẩm  xã hội dùng để phân phối cho người lao động theo nguyên tắc : “ Làm theo năng lực hưởng theo lao động ”. Tiền lương mang một ý nghĩa tích cực tạo sự công bằng trong phân phối thu nhập và ảnh hưởng tới quá trình táI sản xuất .
ở nước ta trong thời kỳ bao cấp , một phần thu nhập quốc dân được tách ra làm quỹ lương và phân phối cho người lao động theo kế hoạch tiền lương ,chiu tácđộng của qui luật cân đối có kế hoạch ,chịu sự chi phối trực tiếp của Nhà nước thông qua các chế độ chính sách tiền lương do HĐBT ban
hành.Tiền lương cụ thể bao gồm : Phần trả bằng tiền theo hệ thống thang lương ,bảng lương và phần trả bằng hiện vật qua hệ thống tem phiếu. Theo cơ chế này tiền lương không gắn chặt với số lượng ,chất lượng lao động không đảm bảo một cuộc sống ổn định cho người lao động lên không thể tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất phát triển .
Trong đIều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần một trong những  nội dung đổi mới cơ chế quản lý nước ta là không bao cấp tiền lương cho các xí nghiệp quốc doanh ,phậm trù tiền lương được thể hiện cụ thể trong từng thành phần và khu vực kinh tế .Vời thành phần kinh tế nhà nước và khu vực hành chính sự nghiệp tiền lương là số tiền mà doanh nghiệp quốc doanh ,các cơ quan tổ chức Nhà nước trả cho người lao động theo cơ chế và chính sách ,thể hiện ở hệ thống thang ,bảng lương được Nhà nước quy định. Còn đối với các thành phần kinh tế khác ,tiền lương chịu sự tác động chi phối của thị trường sức lao động dù vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật và theo những chính sách của chính phủ,nhưng tiền lương thông qua dao dịch trực tiếp giữa chủ và thợ.Những mặc cả cụ thể giữa một bên làm thuê và một bên đi thuê ,những hợp đồng lao động này có tác động trực tiếp đến phương thức trả lương.Đứng trên phạm vi toàn xã hội ,tiền lương được xem xét và đặt trong quan hệ phân phối thu nhập quan hệ sản xuất,tiêu dùng,quan hệ trao đổi.
Do vậy,các chính sách về tiền lương luôn là một trong những chính sách trọng tâm của mỗi quốc gia.

II-YÊU CẦU QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ CHI PHÍ VỀ LAO ĐỘNG SỐNG
1-Mối quan hệ giưã quản lý lao động với quản lý tiền lương và các khoản liên quan.
Cùng với tiền lương ,các khoản  bảo hiểm, kinh phí công đoàn hợp thành khoản chi phí.Về lao động sống trong tổng chi phí của doanh ngiệp.Việc tính toán xác định chi phí về lao động sống phải trên cơ sơ quản lý và theo dõi quá trình hoạt động,sử dụng lao động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.Tính đúng thù lao lao động và thanh toán đầy đủ kịp thời tiền lương và các khoản liên quan của người lao động không những kích thích người lao động quan tâm đến thời gian ,kết quả,chất lượng lao động mà còn kích thích người lao động ra sức học tập để nâng cao trình độ lành nghề cũng như sự hiểu biết về khoa học kĩ thuật làm cho năng suất lao động tăng lên,góp phần tính đúng,tính đủ chi phí vào quá trình sản phẩm.
2-Tiền lương và các khoản trích theo lương.
2.1-Tiền lương.
+Khái niệm:
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản xuất xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh(quá trình táI sản xuất sức lao động).
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động,ngoàI ra họ còn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc vì ốm đau ,thai sản,tai nạn lao động…và khoản tiền thưởng thi đua,thưởng năng suất lao động…
*Đặc điểm : tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn bó với lao động,tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá.
Trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,tiền lương là một yếu tố của chí phí sản xuất kinh doanh cấu thành lên giá thành của sản phẩm,lao vụ ,dịch vụ.Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuấtkinh doanh ,tăng năng suất lao động và có tác dụng khuýên khích người lao động phấn khởi, tích cực lao động ,nâng cao hiệu quả công tác.
Quĩ tiền lương là tổng số tiền lương mà chủ doanh nghiệp phảI trả cho toàn bộ lao động mà doanh nghiệp đang sử dụng,kể cả lao động ngoàI danh sách.
Về mặt hạch toán quĩ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm các phần sau:
- Lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động theo ngành nghề đã được đào tạo và công việc chính đáng thực hiện.lương chính được thể hiện theo thang ,bậc lương của nhà nước.
- Lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động theo các công việc đIều động khác ngoàI nhiệm vụ chính.
- Các khoản phụ cấp lương:Bao gồm phụ cấp trách nhiệm,phụ cấp nghề nghiệp,phụ cấp khu vực thâm niên công tác.
* Các hình thức trả lương : thực chất của các hình thức trả lương là các qui phạm được thừa nhận để định tiền lương phảI trả cho người lao động đựa trên sức lao động đã hao phí.theo nghị định 19/CP ngày31/12/1994 của chính phủ,có 3 hình thức trả lương sau:


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long