Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79275711
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Kế toán, Kiểm toán

   Kế toán tiêu thụ và Xác định kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh

Số trang: 85 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp   Nguyễn Văn Hanh-Lớp: Kế toán.K8(NQ)         Trường ĐHKTQD Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU    1
PHẦN 1: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TèNH HèNH CHUNG VỀ CễNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH    4
1.1. Giới thiệu chung về cụng ty    4
1.2. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển cụng ty    4
1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty    5
1.3.1. Ngành nghề kinh doanh    5
1.3.2. Sản phẩm sản xuất của cụng ty    5
1.3.3. Cụng  nghệ sản xuất và mụ hỡnh tổ chức sản xuất    6
1.3.4. Quy mô hoạt động của công ty    7
1.3.5. Tỡnh hỡnh lao động của công ty    10
1.4. Đặc điểm tổ chức của công ty    12
1.4.1. Tổ chức bộ mỏy quản lý    12
1.4.2.  Chức năng, nhiêm vụ    13
1.5. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn    17
1.6. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn    22
1.6.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty    22
1.6.2. Hỡnh thức hạch toỏn kế toỏn của cụng ty.    23
1.6.3. Hệ thống sổ sỏch kế toỏn của cụng ty    25
1.6.4. Chế độ báo cáo tài chính tại công ty    27
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH    28
2.1. Đặc điểm về Thành phẩm tiêu thụ, phương thức tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    28
2.1.1. Đặc điểm Thành phẩm tiêu thụ.    28
2.1.2. Đặc điểm phương thức tiờu thụ.    28
2.2. Thực trạng kế toán Tiêu thụ thành phẩm và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    29
2.2.1. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn    29
2.2.2. Kế toỏn Doanh thu và cỏc khoản trừ Doanh thu    38
2.2.3. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng    56
2.2.4. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp.    63
2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.    67
PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH    71
3.1.  Một số nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    71
3.2.  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    75
KẾT LUẬN    79
TÀI LIỆU THAM KHẢO:    …81
DANH MỤC BẢNG BIỂU

BẢNG
Bảng 1.1: Một số chỉ tiờu kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh qua 1 số năm.    7
Bảng 1.2: Một số chỉ tiờu Tài chớnh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh qua 1 số năm.    9
Bảng 1.3: Bảng cơ cấu lao động tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    11
Bảng 1.4: Bảng phân công lao động trong bộ máy kế toán    22

BIỂU

Biểu số 2.1:  Phiếu xuất kho    31
Biểu số 2.2:  Bảng kờ thành phẩm xuất kho    32
Biểu số 2.3: Sổ chi tiết tài khoản 632    33
Biểu số 2.4: Chứng từ ghi sổ    34
Biểu số 2.5: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ    35
Biểu số 2.6: Sổ Cỏi Tài khoản 632    36
Biểu số 2.7: Sổ Cỏi Tài khoản 155    37
Biểu số 2.8: Hóa đơn GTGT    39
Biểu số 2.9: Sổ chi tiết bỏn hàng    40
Biểu số 2.10: Chứng từ ghi sổ    41
Biểu số 2.11:  Sổ Cỏi Tài khoản 511    42
Biểu số 2.12: Phiếu thu    43
Biểu số  2.13: Sổ chi tiết tài khoản 131    44
Biểu số  2.14: Hóa đơn GTGT    45
Biểu số  2.15: Chứng từ ghi sổ    47
Biểu số 2.16: Sổ cỏi tài khoản 521    48
Biểu số  2.17: Hóa đơn GTGT    51
Biểu số  2.18: Phiếu nhập kho    52
Biểu số 2.19: Chứng từ ghi sổ    53
Biểu số 2.20: Chứng từ ghi sổ    54
Biểu số 2.21: Sổ Cỏi Tài khoản 531    55
Biểu số 2.22: Tỡnh hỡnh TSCĐ    57
Cụng ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    57
Biểu 2.23:  Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ    58
Biểu 2.24:  Hóa đơn GTGT    59
Biểu 2.25:  Phiếu chi    60
Biểu số 2.26: Chứng từ ghi sổ    61
Biểu số 2.27: Sổ Cỏi Tài khoản 641    62
Biểu 2.28: Bảng phõn bổ Tiền lương và các khoản trích theo lương    64
Biểu 2.29:  Phiếu chi    65
Biểu số 2.30: Chứng từ ghi sổ    65
Biểu số 2.31: Sổ Cỏi Tài khoản 642    66
Biểu số 2.32: Phiếu kế toỏn    67
Biểu số 2.33: Sổ Cỏi Tài khoản 911    68
Biểu số 2.34: Sổ Cỏi Tài khoản 421    69
Biểu số 2.35: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    70

SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý cụng ty    12
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán    18
Sơ đồ 1.3: Trỡnh tự ghi sổ kế toỏn theo hỡnh thức kế toỏn chứng từ ghi sổ    24
Sơ đồ 2.1: Hạch toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh    29

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long