Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 17/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
32 - 72790707
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Triết học, CNXH, Đảng

   LUẬN VĂN:"Bản lĩnh chính trị người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta"

Số trang: 114 Trang
Loại file: PDF
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mỗi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát triển, phải được xây dựng nên
bởi những con người hết lòng trung thành với chế độ, có trí tuệ và năng lực, đạo
đức và bản lĩnh. Trong xã hội ngày nay đó là những cán bộ công chức, những người
trực tiếp phục vụ chế độ của dân, do dân và vì dân. Họ là người đại diện cho Nhà
nước để xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách. Họ là nhân tố có tính
quyết định đối với sự phát triển của đất nước.
Việt Nam giờ đây đang trong thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước, những thay đổi về kinh tế - xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề
cần giải quyết. Một mặt, chúng ta cố gắng huy động mọi tiềm năng để đưa đất nước
trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền kinh tế phát triển, đời
sống nhân dân được nâng cao; mặt khác, lại phải luôn tỉnh táo, cảnh giác để hướng
sự phát triển này không đi lệch mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh
từng nói: “ Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã
hội chủ nghiã”.
Nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cơ chế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến mọi mặt của đời sống
kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực đạo đức, lối sống, bản lĩnh. Bên cạnh mặt tích
cực mà nền kinh tế thị trường đem lại, cũng xuất hiện biểu hiện tiêu cực và yếu kém
trên lĩnh vực đạo đức, lối sống và bản lĩnh của một bộ phận cán bộ. Toàn cầu hoá và
hội nhập quốc tế trong tình hình xã hội kém phát triển vừa đem lại cho ta những giá
trị tốt đẹp đồng thời tạo ra nhiều biến động trong lối suy nghĩ, lối sống, tư tưởng của
con người, làm cho không ít người có suy nghĩ, hành vi lệch lạc, thể hiện sự thiếu
bản lĩnh chính trị.
Sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện phong trào
cộng sản quốc tế còn nhiều khó khăn, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội luôn tìm cách
ngăn cản bằng “diễn biến hoà bình”, làm cho không ít người hoang mang dao động
về mục tiêu chủ nghĩa xã hội ...
Những tác động lớn đó không chỉ diễn ra trong cán bộ, đảng viên mà còn
trong cả đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước làm cho “một bộ phận không nhỏ
cán bộ trong Đảng thoái hóa, biến chất, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Đảng”.
Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, của đội ngũ lãnh đạo đang trong nguy cơ
giảm sút và bị đe doạ.
Ngay từ khi Đảng ta ra đời, các vấn đề cán bộ nói chung và bản lĩnh chính trị
của cán bộ nói riêng là mối quan tâm hàng đầu và ngày càng được chú ý. Những
năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách về cán
bộ, công chức nhằm củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng và bản lĩnh
chính trị của đội ngũ cán bộ trong sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên muốn đưa ra được
những chủ trương, chính sách đúng đắn để nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ
trong điều kiện thực tế hiện nay, thì cùng với việc tăng cường công tác tổng kết thực
tiễn, cần nắm vững lý luận, đi sâu vào bản chất, khái niệm, thấy được những nét đặc
thù và vai trò của cán bộ qua từng giai đoạn cách mạng, đồng thời cũng làm rõ
những thuận lợi cũng như những khó khăn mà giai đoạn phát triển mới đang đặt ra.
Vừa có năng lực lãnh đạo, quản lý, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng là
yêu cầu của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (HTCT).
Khuyết thiếu một trong hai phẩm chất đó, người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong
HTCT không thể đáp ứng nhu cầu của công việc. Đối với những người lãnh đạo,
không thể nói có năng lực lãnh đạo quản lý cao, nếu thiếu bản lĩnh chính trị vững
vàng và ngược lại. Năng lực lãnh đạo, quản lý của người lãnh đạo trong HTCT
được nâng cao trên cơ sở bản lĩnh chính trị vững vàng; ngược lại, bản lĩnh chính trị
của họ được củng cố và phát triển cũng thể hiện ở năng lực quản lý của họ.
Sự nghiệp đổi mới đất nước ta hiện nay đang được đẩy mạnh và ngày càng đi
vào chiều sâu. Điều đó đòi hỏi đất nước ta phải có những con người, những cán bộ,
đảng viên, có phẩm chất, trình độ, nghị lực và bản lĩnh chính trị cao. Đặc biệt, hiện
nay trên thế giới đang diễn ra nhiều biến động kinh tế, chính trị, xã hội phức tạp và
nhạy cảm, ở đó chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn; sự nghiệp đổi mới của chúng ta do
đó cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức. Việc nghiên cứu giáo
dục, đào tạo, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, đặc biệt
là người lãnh đạo càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Chính vì vậy,
tôi chọn "Bản lĩnh chính trị người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta"
làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học của mình.
Các Tags thường tìm kiếm: khái niệm nâng cao bản lĩnh chính trị ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

294 Trang
2

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

179 Trang
3

Vai trò của Nhà nước đối với phân phối thu nhập trong KTTT định hướng XHCN ở VN

155 Trang
4

Vai trò định hướng XHCNcủa NN đối với sự phát trỉên nền kinh tế VN

237 Trang
5

Kết quả và kinh nghiệm trong quá trình đảng bộ Tỉnh đăklăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật người dân tộc thiểu số

94 Trang
6

Quá trình lãnh đạo công tác phát triển khoa học và công nghệ của đảng bộ thành phố Hải phòng từ năm 2001 đến 2005

105 Trang
7

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

109 Trang
8

Công Tác Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Của Đảng Bộ Tỉnh Cà Mau Những Năm Đầu Thế Kỷ Xxi

113 Trang
1

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG TRONG ĐỔI MỚI MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ

80 Trang
2

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố HN

28 Trang
3

Thực trạng và giải pháp phát triển Doang nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

38 Trang
4

"ĐẦU TIÊN LÀ CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CON NGƯỜI ": VÌ DÂN - MỘT TƯ TƯỞNG LỚN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

103 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long