Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 24/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
31 - 73091251
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Lí luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tính tất yếu của CNXHở VN

Số trang: 14 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

1.Xuất phát từ chủ nghĩa mac-lenin

1.1.Lí luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1.1.1 Lý luận của chủ nghia mac-lenin

         Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xh, là kết quả của sự vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xh và lịc sử nhân loài, nhờ đó mà hoàn thiện và phát triển  những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật,hoàn thiện và phát triển thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mac-lenin

    -khái niệm hình thái kinh tế-xh

        Hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dung để chỉ xh ở từng giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sản xuát đặc trưng cho xh đó phù hợp với trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầngt]ơng ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất đó

        Xã hội là một chỉnh thể toàn vẹn, thống nhất có cơ cấu phức tạp, trong đó có những nhân tố cơ bản như “lực lượng sản xuất,quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mối lien hệ tác động qua lại nhưg nhân tố này, một mặt thể hiện sự tác động của nhữn quy luật chung và phổ biến nhát của xã hội trong hình thái kinh tế-xã hội. Nhưng mặt khác nó thể hiện tính thống nhất toàn vẹn của xã hội được phản ánh bằng khái niệm tồn tại xã hội

1.1.2.Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa

      Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước, sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi, đất nước đã hòan thành thắng lợi, đất nước đã hòa bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp.

 

        Một là, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế- xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế- xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế- xã hội sau cao hơn, tiến bộ hơn hình thái kinh tế- xã hội trước nó. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế- xã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Cho dù ngày nay, chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn, khoa học, công nghệ và thị trường, đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới, nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó, đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất, kinh tế, xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới - chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.

      Hai là, phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại, mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc, dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trước hết là giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, dân chủ... đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no, và sống một đời hạnh phúc”, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vì vậy, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, làm cho cách
Các Tags thường tìm kiếm: Tính yếu của chủ nghĩa xã hội ; lí luan cua chu nghia mac lenin ; tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ; chủ nghĩa xã hội là tất yếu ; tinh tat yeu cua chu nghia xa hoi ; chủ nghĩa xã hội hiện nay là tất yếu ; lý luân của mác lênin sự tất yếu ; tính tất yếu ra đời chủ nghĩa xã hội ; tính tất yếu của cnxh ở việt nam ; TINH TAT YEU CUA CNXHO VN ; Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ; lý luận mác lê nin ; tinh tat yeu cua chu nghia xa hoi o viet nam ; tinh tất yếu của chủ nghĩa xã hội ; lý luận của chủ nghĩa Mác Lenin ; tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở việt nam ; phan tich tinh tat yeu cua chu nghia xa hoi ; CHỦ NGHĨA MAC lenin Ở VIỆT NAM ; tính tất yếu của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ; li luan cua chu nghia mac le nin ; tinh tat yeu cua cuoc cach mang xa hoi chu nghia ; tinh tat yeu cua ch nghia mac ; chu nghia mac lenin la mot tat yeu lich su ; lý luận mac lê nin về chủ nghĩa xã hội ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2

166 Trang
2

Nguồn gốc của gia đình của chế độ tư hữu của nhà nước

172 Trang
3

Kỷ yếu hội thảo khoa học - Kinh tế tri thức

173 Trang
4

Economic Development of the Mekong Delta in Vietnam

292 Trang
5

Sự bí ẩn của Tư Bản

304 Trang
6

Kinh tế vĩ mô - TS Lê Xuân Nghĩa

137 Trang
7

Suy nghĩ lại sự thần kì Đông Á

189 Trang
8

Kinh tế quốc tế

145 Trang
1

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả để phân tích thực trạng cà phê VN trên thị trường thế giới & Giải pháp để tiếp tục

10 Trang
2

Vận dụng 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật để phân tích sự giảm của đồng USD trên thế giới, tăng ở VN

9 Trang
3

Phân tích vấn đề con người trong triết học mác - lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

38 Trang
4

Vai trò tài chính nhà nước trong điều tiết kinh tế ở nước ta”

14 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long