Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79188970
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Lối sống và phương hướng giáo dục đạo đức cho thanh niên sinh viên trong hoàn cảnh hiện nay

Số trang: 21 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Chương 1

PHẦN MỞ ĐẦU
      Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, xây dựng một xã hội phồn vinh và hạnh phúc “ Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”. Để thực hiện mục tiêu đó vấn đề đặt ra là phải đổi mới ,phát triển kinh tế gắn liền vơí đổi mới chính trị trong đó công tác giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng.
      Mấy năm gần đây Đảng và Nhà nước  đã rất quan tâm đến vấn đề này đặc biệt là việc đào tạo học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nơi hội tụ của các nhân tài tương lai của đất nước. Chính vì vậy mà hệ thống các trường đại học, cao đẳng ,trung học chuyên nghiệp không ngừng được cải hoàn thiện ,kéo theo cuộc sống của sinh viên cũng có những biến động rõ rệt. Hàng năm có hàng nghìn sinh viên ra trường đã góp sức lực , tri thức ,trí tuệ của mình vào công cuộc đổi mới đất nước .Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại mặt trái , những hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống sinh viên vẫn còn tồn tại và có xu hướng tăng nhanh. Cụ thể là chất lượng học tập của sinh viên có biểu hiện xuống cấp trong sinh hoạt ( Lối sống , hành động và suy nghĩ…) không lành mạnh, sống thiếu niềm tin vào tương lai vào lý tưởng Đảng cộng sản và chế độ CNXH.
      Hiện tượng này đã và đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đấu của nghành giáo dục. Vấn đề đặt ra là phải tìm được nguyên nhân và những giải pháp thích hợp để ngăn chặn ,giải quyết kịp thời những hiện tượng tiêu cực đó .
      Như chúng ta đã biết hiện tượng tiêu cực trong sinh viên cũng như bao vấn để xã hội khác … Vì vậy đứng trước góc độ triết học theo em nghĩ để giải quyết vấn đề này một cách tối ưu nhất , hiệu quả nhất chúng ta cần vận dụng quan điểm cơ bản của Mac-Lênin để chỉ ra nguồn gốc , nguyên nhân làm phát sinh hiện tượng tiêu cực .
Chương 2

PHẦN NỘI DUNG

      Trước khi đi vào vấn đề tìm nguyên nhân làm nẩy sinh tiêu cực trong sinh viên ta cần nắm vững quan điểm cơ bản để giáo dục đạo đức cách màng trong triết học Mac-Lênin.
 I- QUAN ĐIỂM CƠ BẢN ĐỂ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC :
      Mac –Ănghen- Lênin trong quá trình xây dựng và phát triển bộ phận chủ yếu của chủ nghĩa Mac-Lênin,còn đặt nền móng và xây đựng học thuyết về đạo đức và giáo dục đạo đức .Khác với quan điểm trước đó ,chủ nghĩa Mac-Lênin khẳng định nguồn gốc sâu xa của đạo đức chính là đời sống lao động và mỗi bản thân con người .Đạo đức không bắt nguồn từ phật hay từ thượng đế nào ,đạo đức không ngoài giai cấp . Nói như vậy không có nghĩa là quan điểm Mac- Lênin khẳng định hiện tượng đạo đức chỉ căn cứ vào sự tác động của nguyên nhân kinh tế , nó chỉ khằng định nền kinh tế xã hội, xét đến cùng quyết đặc trưng cơ bản của đạo đức và nội dung chủ yếu của nó.
      Lịch sử loài người đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau , chủ nghĩa Mac-Lênin bác bỏ quan điểm đạo đức là bất biến ,coi như  mọi nguyên lý vĩnh cửu ở ngoài không gian và thời gian mà chủ nghĩa Mac-Lênin khẳng định đạo đức là mọi hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hôị . Tồn tại xã hội thay đổi thì ý thức xã hội thay đổi theo , ý thức đạo đức phản ảnh tồn tại xã hội .
      Trong xã hội có giai cấp nó phản ánh nhu cầu đạo đức của xã hội.Mỗi xã hội có một nhu cầu đạo đức riêng .Thực chất của mối quan hệ đạo đức là mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội ,sản xuất phát triển làm cho tồn tại xã hội phát triển dẫn tới mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội cũng thay đổi theo tức là nhu cầu đạo đức thay đổi .Cho nên đạo đức có một quá trình  lịch sử gắn liền với lịch sử sản xuất vật chất .
      Quan niệm những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin về đạo đức ,Đảng ta đã chỉ ra yêu cầu chất lượng với những con người mới ,các trường đại học và trung học chuyên nghiệp phải mang tính toàn diện được thể hiện qua nội  dung phẩm chất sau:

1.Giáo dục tư tưởng:
      Là lỳ tưởng của giai cấp công nhân trong đó giáo dục thế giới quan , nhân sinh quan là yếu tố quan trong .

2.Giáo dục chính trị:
      Là bồi dưỡng lối chính sách của cách mạng Việt Nam . Chính sách của nhà Nước là sự vận dụng sáng tạo chủ nghía Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam .
3.Giáo dục đạo đức :
      Là giáo dục đạo đức của giai cấp công nhân ,đạo đức dân tộc Việt Nam là yêu nước ,yêu XHCN tinh thần quốc tế vô sản , giáo dục lòng nhân ái ,giáo dục tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam .

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long