Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79381489
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN chi nhánh Quang Trung

Số trang: 96 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

NỘI DUNG.. 3

CHƯƠNG 1: CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1.    Hoạt động cơ bản của NHTM.. 3

1.1.1. Khái niệm và chức năng của NHTM.. 3

1.1.1.1. Khái niệm NHTM.. 3

1.1.1.2. Chức năng của NHTM.. 4

1.1.2. Hoạt động cơ bản của NHTM.. 8

1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 8

1.1.2.2. Hoạt động tín dụng. 9

1.1.2.3. Hoạt động thanh toán. 11

1.1.2.4. Hoạt động khác. 11

1.2. Cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM.. 11

1.2.1. Khái quát về DNNVV. 11

1.2.1.1. Khái niệm.. 11

1.2.1.2. Đặc điểm của DNNVV. 13

1.2.1.3. Nhu cầu vốn của DNNVV. 15

1.2.2. Cho vay đối với DNNVV của NHTM.. 17

1.2.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM.. 17

1.2.2.3. Quy trình cho vay đối với DNNVV. 21

1.2.2.4. Vai trò của cho vay đối với DNNVV. 24

1.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay đối với DNNVV. 25

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay đối với các DNNVV của NHTM.. 27

1.3.1. Các nhân tố chủ quan. 27

1.3.1.1. Chính sách và quy trình tín dụng của ngân hàng. 27

1.3.1.2. Quy mô vốn của ngân hàng. 28

1.3.1.3. Chính sách Marketing ở ngân hàng. 28

1.3.1.4. Thông tin và trang thiết bị công nghệ. 29

1.3.1.5. Trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong ngân hàng (nhân tố con người) 29

1.3.1.6. Việc xếp hạng doanh nghiệp. 30

1.3.2 Các nhân tố khách quan. 31

1.3.2.1. Các nhân tố từ phía DNNVV. 31

1.3.2.2. Nhân tố thuộc về môi trường kinh tế - xã hội 33

1.3.2.3. Các nhân tố từ phía Nhà nước. 34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN  HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG.. 36

2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung. 36

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 36

2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của BIDV Quang Trung. 40

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung. 42

2.1.3.1. Đánh giá chung các kết quả thực hiện giai đoạn 2006-2008. 42

2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2008. 42

2.2. Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung. 46

2.2.1. Số lượng các DNNVV vay vốn tại chi nhánh. 46

2.2.2. Doanh số cho vay DNNVV. 48

2.2.3. Dư nợ cho vay DNNVV. 49

2.2.4. Doanh số thu nợ DNNVV. 56

2.2.5. Nợ quá hạn. 57

2.3. Đánh giá thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quang Trung. 59

2.3.1. Kết quả đạt được. 59

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. 61

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI  NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG.. 66

3.1. Định hướng cho vay đối với DNNVV của chi nhánh BIDV Quang Trung. 66

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh BIDV Quang Trung. 66

3.1.2. Định hướng cho vay đối với DNNVV của chi nhánh BIDV Quang Trung. 68

3.2. Giải pháp mở rộng cho vay đối với DNNVV tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư & Phát triển Quang Trung. 68

3.2.1. Xây dựng mạng lưới khách hàng. 68

3.2.2. Tăng cường hoạt động huy động vốn. 68

3.2.3. Đa dạng hoá, linh hoạt trong các phương thức cấp tín dụng đối với DNNVV. 68

3.2.4. Mở rộng điều kiện về tài sản đảm bảo. 68

3.2.5. Đổi mới quy trình, thủ tục cho vay phù hợp với DNNVV. 68

3.2.6. Nâng cao công tác thẩm định chất lượng khách hàng và thẩm định dự án. 68

3.2.7. Xây dựng phòng Marketing ngân hàng, thự hiện tốt công tác Marketing đối với DNNVV  68

3.2.8. Nâng cao chất lượng thông tin ngân hàng. 68

3.2.9. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng. 68

3.3. Kiến nghị 68

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 68

3.3.2. Kiến nghi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.. 68

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.. 68

KẾT LUẬN.. 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 68

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long