Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79188815
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Mối quan hệ giữa sở hữu và các thành phần kinh tế

Số trang: 16 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI MỞ ĐẦU

Mối quan hệ giữa sở hữu và các thành phần kinh tế là vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lí luận. Vấn đề sở hữu và vấn đề thành phần kinh tế là những vấn đề mấu chốt, liên quan đến nền tảng - cơ sở kinh tế của chế độ xã hội. Bản chất của vấn đề này là cơ sở cho đang và nhà nước đưa ra các sách lược nhằm phát triển kinh tế xă hội đặc biệt trong xu thế Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đây là một vấn đề hay nhưng cũng rất khó. Đã có nhiều tranh luận, bàn cãi xung quanh vấn đề này và cho đến nay tính thời sự nóng bỏng của nó vẫn còn đó. Tất cả những điều này đã thôi thúc em chọn đề tài: “Mối quan hệ giữa sở hữu và các thành phần kinh tế."
CHƯƠNG 1. NỘI DUNG
Để  hiểu được mối quan hệ giữa sở hữu và các TPKT trước tiên chúng phải hiểu được vấn đề về sở hữu, vấn đề về TPKT.
      1/ Sở hữu là gì?
 Sở hữu là hình thức nhất định được hình thành trong lịch sử về chiếm hữu của cải vật chất của xã hội. Để sinh sống và tồn tại, để sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của mình con người phải chiếm hữu tự nhiên. Do vậy, chiếm hữu biểu hiện quan hệ giũa con người với tự nhiên, là hành vi gắn liền với sự tồn tại và phát triển của con người, là phạm trù vĩnh viễn trong tất cả các giai đoạn khác nhau của lịch sử nhân loại. Còn sở hữu là hình thức xã hội của chiếm hữu trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Vì vậy sở hữu là phạm trù lịch sử, nó thay đổi cùng với sự thay đổi của các hình thái xã hội trong lịch sử.
Sở hữu là quan hệ kinh tế chứ không phải là quan hệ ý chí của con người ta.
Chủ thể sở hữu là người có quyền chiếm hữu đối tượng (hay khách thể) sở hữu. chủ thể sở hữu bao giờ cũng là một người cụ thể hoặc là một cộng đồng người cụ thể.
Đối tưọng sở hữu (khách thể sở hữu) là thực thể vật chất biểu hiện dưới dạng tự nhiên, đất đai, năng lượng, thông tin, của cải, trí tuệ… hoàn toàn hay một phần thuộc về chủ thể sở hữu.
Quan hệ sở hữu bao gồm các quan hệ giữa chủ thể sở hữu với nhau. Những quan hệ này mang tính chất kinh tế - xã hội, quyết định các hình thức phân phối tài sản, sản phẩm, thu nhập, giá trị giưã các chủ thể sở hữu.
Phạm trù sở hữu khi được luật hoá thành quyền sở hữu và được thực hiện thông qua một cơ chế nhất định gọi là chế độ sở hữu. Chế độ sở hữu là sự thể chế hoá các quan hệ sở hữu thành các quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt…
Quyền chiếm hữu là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ quản lý tài sản theo ý chí của mình.
Quyền định đoạt là quyền của chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho ngưòi khác hoặc là từ bỏ quyền sở hữu.
Quyền sử dụng là quyền sử dụng đối tượng sở hữu theo mục đích và
nguyện vọng của người sử dụng. Người sử dụng đối tượng sở hữu có thể không phải là người chủ sở hữu, hoặc ngược lại người chủ sở hữu có thể không phảI là người sử dụng đối tượng sở hữu (vì đã chuyển quyền sử dụng cho người khác).
Tóm lại, sở hữu được xem xét dưới hai góc độ:
Một là, dưới góc độ kinh tế, sở hữu là quan hệ giữa người với người trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất (TLSX).
 Hai là, sở hữu với tính cách là một hình thức pháp lý, là hình thức phản ánh mối quan hệ sở hữu khách quan vào trong pháp luật.
2/ Các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phầ theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà chúng ta đang xây dựng và phát triển bao gồm các hình thức sở hữu như: Sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá nhân, sở hữu tư bản tư nhân, sở hữu hỗn hợp. Trong các hình thức sở hữu này, khái quát lại chỉ có hai hình thức sở hữu cơ bản là công hữu và tư hữu, còn các hình thức khác chỉ là những hình thức trung gian, quá độ hoặc hỗn hợp. Ở đây, mỗi hình thức sở hữu lại có nhiều phương thức biểu hiện và trình độ thể hiện khác nhau. Chúng được hình thành trên cơ sở có cùng bản chất kinh tế và tuỳ theo trình độ của lực lượng sản xuất .
Sở hữu toàn dân.
    Sở hữu toàn dân là hình thức sở hữu trong đó của cải tự nhiên được toàn dân sử dụng,các thành viên trong xã hội có quyền ngang nhau trong việc sử dụng của cải này. Trong hiến pháp và luật đất đai ở nước ta đã quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”.
Sở hữu nhà nước.
    Sở hữu nhà nước là một bộ phận của sở hữu toàn dân (bao gồm những tài nguyên tự nhiên, những TLSX nhất định, những phương tiện lưu thông, thông tin…, được chuyển cho các cơ quan Nhà nước điều hành và sử dụng theo ý chí của nhân dân, và theo quyết định của các cơ quan quyền lực nhân dân, với những điều kiện sử dụng nhất định, kèm theo việc giao trách nhiệm cho các cơ quan đó.
   Sở hữu toàn dân và sở hữu Nhà nước có điểm giống và khác nhau,không nên đồng nhất hai hình thức sở hữu này.
Sở hữu tập thể.
   Trong điều kiện kinh tế của nền kinh tế hàng hoá, các nhu cầu kinh tế về vốn, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm… đòi hỏi sự hợp tác mới có khả năng cạnh tranh và phát triển. Chính nhu cầu đó đã liên kết người lao động lại với nhau làm nảy sinh quan hệ sở hữu tập thể.
   Sở hữu tập thể là hình thức sở hữu mà chủ thể sở hữu không phải là cá nhân cụ thể, mà là một tập hợp, một tập thể những người sở hữu. Chủ thể sở hữu ở đây có thể xuất hiện dưới dạng một người hay một nhóm người được uỷ quyền, thể hiện những lợi ích của tập thể của những người sở hữu , hoặc dưới dang một pháp nhân thống nhất. Hình thức sở hữu tập thể cố hai phạm vi khác nhau: Phạm vi hẹp là sở hữu của một tập thể nhỏ (như một gia đinh) và phạm vi rộng (như hợp tác xã, công ty cổ phần).
   Sở hữu cá nhân.
   Đây là hình thức sở hữu dựa trên chế độ tư hữu nhỏ về TLSX. Sở hữu cá nhân là quan hệ chiếm hữu của từng cá nhân với những sản phẩm lao
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long