Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79191228
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Du lịch, Khách sạn

   Một số Giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Khách sạn Phương Nam

Số trang: 41 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
CHƯƠNG I:
Cơ sở lý luận về lợi nhuận và nâng cao lợi nhuận trong kinh doanh khách sạn
1.1. LỢI NHUẬN TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN
1.1.1. Khái niệm
Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào và nó có vai trò và nhiệm vụ là tự mình vận động phát triển, đi lên theo sự phát triển chung của nền kinh tế. Doanh nghiệp phải tự trang trải và hoạt động độc lập, đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Theo điều kiện đó, doanh nghiệp có đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kế hoạch cũng như tổ chức quản lý kinh doanh, về tài chính, giá cả và phân phối thu nhập, các quan hệ mua bán và hợp tác liên doanh hay sự tuyển dụng lao động và sự quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.
Để đảm bảo được sự tồn tại của doanh nghiệp và đáp ứng được với nhu cầu của nền kinh tế thị trường các hoạt động của doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ phải được thực hiện đồng nhất. Đồng thời mọi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến vấn đề lợi nhuận, không ngừng phát triển mới có điều kiện tái sản xuất, mở rộng kinh doanh, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện lương cho công nhân viên và làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.
Trong nền kinh tế hiện nay, lợi nhuận đã được nhận thức một cách đầy đủ và toàn diện hơn. Mọi doanh nghiệp đều đặt lợi nhuận lên vị trí hàng đầu trong sự tồn tại và phát triển của mình. Hơn nữa, nền kinh tế hàng hoá phong phú và đa dạng mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng tỷ lệ với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp kinh doanh cùng một mặt hàng trên thị trường. Trong cơ chế mới các doanh nghiệp tự do cạnh tranh phát triển. Nhiệm vụ đặt ra cho họ là cần thực hiện tốt công tác tiếp thị, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đổi mới cải tiến hoạt động kinh doanh thoả mãn nhu cầu chung và không ngừng nâng cao của khách hàng cộng thêm giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh, nâng cao lợi nhuận.
Trong kinh doanh khách sạn lợi nhuận cũng giữ vai trò quan trọng. Nhằm thu được nhiều lợi nhuận, các doanh nghiệp không ngừng nỗ nực nghiên cứu những phương án kinh doanh, sản xuất cũng như cải tiến tổ chức quản lý, phương thức dịch vụ và thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm …
Lợi nhuận của khách sạn là số chênh lệch giữa tổng doanh thu đạt được và tổng chi phí bỏ ra trong một thời kỳ nhất định. Nói cách khác đó là số tiền doanh thu còn lại sau khi đã bù đắp các chi phí bỏ ra và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.
1.1.2. Vai trò và phân loại lợi nhuận trong kinh doanh khách sạn
1.1.2.1. Vai trò
Lợi nhuận đóng vai trò là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả kinh doanh của một khách sạn, là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của khách sạn. Nó cũng là chỉ tiêu đánh giá khả năng lãnh đạo và điều hành của bộ máy quản lý của khách sạn.
Đối với khách sạn, lợi nhuận giữ một vai trò quan trọng vì là nguồn tài chính chủ yếu để thực hiện tái sản xuất mở rộng, thực hiện nghĩa vụ đóng góp bổ xung cho ngân sách Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Không những thế, kinh doanh có lợi nhuận hay không, lợi nhuận cao hay thấp là thước đo trình độ quản lí tổ chức kinh doanh của mỗi khách sạn. Lợi nhuận là động lực thúc đẩy kinh doanh của khách sạn, là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. 
  Lợi nhuận không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân khách sạn mà còn có ý nghĩa đối với toàn xã hội. Chính vì vậy đảm bảo lợi nhuận và tăng lợi nhuận là nhiệm vụ cần thiết và thường xuyên đối với mỗi khách sạn.
1.1.2.2. Phân loại lợi nhuận theo nghiệp vụ kinh doanh
* Lợi nhuận thu được từ kinh doanh lưu trú
Lợi nhuận thu được từ doanh thu lưu trú được tính bằng doanh thu từ nghiệp vụ kinh doanh lưu trú – chi phí phục vụ nghiệp vụ kinh doanh lưu trú – thuế VAT. Đây thường là nguồn thu chủ yếu trong kinh doanh khách sạn.
* Lợi nhuận thu được từ kinh doanh ăn uống
Được tính bằng Doanh thu từ nghiệp vụ kinh doanh ăn uống – chi phí phục vụ nghiệp vụ kinh doanh ăn uống – thuế VAT
* Lợi nhuận thu được từ kinh doanh các bộ phận bổ sung
Được tính bằng Doanh thu từ các nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ bổ sung – thuế giá trị gia tăng của từng loại nghiệp vụ. Các dịch vụ bổ sung như vận tải, giải trí thư giãn … 
1.1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp nhất nó nói lên kết quả của kinh doanh. Có thể nói mọi hoạt động diễn ra trong quá trình kinh doanh đều ảnh hưởng đến lợi nhuận. Do vậy nó chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan:
a.  Nhân tố chủ quan
* Khối lượng dịch vụ:
Khối lượng sản phẩm dịch vụ là chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ. Trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi nếu tăng khối lượng dịch vụ sẽ làm cho lợi nhuận tăng tỷ lệ thuận. Ngoài ra tăng khối lượng dịch vụ chứng tỏ sản phẩm dịch vụ của khách sạn đã được thị trường và người tiêu dùng chấp nhận.
Khối lượng sản phẩm dịch vụ phụ thuộc vào năng suất lao động của công nhân viên, thời gian làm việc và số lượng công nhân viên trong khách sạn. Không thể tăng khối lượng dịch vụ bằng cách kéo dài thời gian làm việc trong một ca hoặc tăng số lượng công nhân, mà chủ yếu là phải tăng năng suất lao động, sử dụng hết công suất trang thiết bị và tổ chức hệ thống hợp lý. Muốn vậy khách sạn phải không ngừng cải tiến tổ chức quản lí, kỹ thuật, mở rộng đầu tư chiều sâu làm cho quá trình dịch vụ được tiến hành nhịp nhàng liên tục. Để tăng năng suất lao động đòi hỏi công nhân viên phải nâng cao trình độ, tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.
*  Chất lượng  dịch vụ:
Ngoài việc tăng khối lượng sản phẩm dịch vụ, các khách sạn còn phải chú ý đến chất lượng dịch vụ. Chất lượng nói lên những đặc tính cơ bản khách quan của sản phẩm dịch vụ trong việc thoả mãn những nhu cầu nhất định của khách hàng. Khách hàng có quyền lựa chọn những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt, có giá phù hợp với túi tiền của mình. Do đó các khách sạn phải quan tâm tới chất lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ càng cao thì giá cả sản phẩm dịch vụ cũng được nâng lên, nhờ đó lợi nhuận cũng được tăng lên. Nếu chất lượng tăng mà giá bán vẫn giữ nguyên thì khách sẽ yêu cầu được dịch vụ nhiều hơn, từ đó khối lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ sẽ tăng lên do đó lợi nhuận cũng tăng. Vì vậy có thể nói việc tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ là một biện pháp tích cực chủ yếu để tăng lợi nhuận.
Ngoài ra để đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ, khách sạn cần thường xuyên đổi mới phương thức, hình thức và chất lượng sản phẩm dịch vụ cho phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách. Tăng cường công tác quảng cáo, tuyên truyền nhằm giới thiệu rộng rãi chất lượng, hình thức dịch vụ để mở hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
Khối lượng và chất lượng dịch vụ tăng có nghĩa là tổng doanh thu tăng và ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của doanh nghiệp.   
*  Gíá thành dịch vụ ( chi phí sản xuất )
Giá thành dịch vụ là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm dịch vụ của khách sạn. Bao gồm chi phí về tiền lương, chi phí khấu hao TSCĐ, tư liệu lao động và những chi phí khác bằng tiền.
Giảm giá thành dịch vụ là một chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, nên phấn đấu hạ giá thành là một nhiệm vụ quản lí kinh tế quan trọng. Hạ giá thành là giảm các khoản chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ. Hạ giá thành dịch vụ là nguồn gốc để tái sản xuất mở rộng và là cơ sở để tăng thêm lợi nhuận, nhờ đó khách sạn có thể tăng thêm tiền vốn để mua sắm máy móc thiết bị để mở rộng kinh doanh, dịch vụ, đồng thời tăng quỹ phúc lợi và khen thưởng, cải thiện đời sống vật chất cho công nhân viên chức.
Giá thành dịch vụ nằm trong tổng chi phí và góp phần ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
* Giá cả dịch vụ.
Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá dịch vụ và được thị trường chấp nhận. Giá cả vừa là nhân tố chủ quan, vừa có tính khách quan ở chỗ giá cả của thị trường phụ thuộc vào quan hệ cung cầu và mặt bằng giá, bên cạnh đó giá cả còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm dịch vụ. Trong điều kiện hiện nay khách sạn có thể chủ động định giá dịch vụ sao cho khách hàng chấp nhận được. Nếu các nhân tố khác không thay đổi thì tăng giá bán là một biện pháp tích cực để tăng lợi nhuận.
b.  Nhân tố khách quan
*  Cạnh tranh và những biến động của thị trường
Có thể nói hiện nay, cung khách sạn đã vượt qúa cầu. Để tăng yếu tố cạnh tranh nhiều khách sạn đã hạ giá liên tục, giành giật khách, đặc biệt là các khách sạn nhỏ và tư nhân. Do bộ máy quản lý và vốn đầu tư của các khách sạn tư nhân không lớn nên chi phí quản lý và lãi suất tiền vay ít. Do vậy họ sẵn sàng chấp nhận giá thấp có khi không có lãi để thu hút khách.
*  Thuế và các chính sách của chính phủ
Thuế là khoản đóng góp mang tính pháp lệnh mà Nhà nước bắt buộc mọi người dân hoặc tổ chức kinh tế nộp vào ngân sách Nhà nước, nó không phụ thuộc vào giá thành sản phẩm dịch vụ cao hay thấp mà được xác định trên cơ sở thuế xuất do Nhà nước quy định .
 Thuế là khoản tích luỹ tiền tệ của Nhà nước có tính chất nghĩa vụ bắt buộc các khách sạn nộp vào ngân sách. Mọi khách sạn đều phải bình đẳng về thuế trước pháp luật. Chỉ có áp dụng thống nhất chính sách thuế đối với các khách sạn mới tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hạch toán kinh doanh tiết kiệm  chi phí nâng cao hiệu quả kinh tế, cạnh tranh lành mạnh giữa các khách sạn.
Trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi mức thuế cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng hay giảm lợi nhuận. Chính vì sự ảnh hưởng này Nhà nước đã dùng thuế để điều tiết sản xuất.
Chủ trương đường lối của nhà nước tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, sự tác động này thông qua nhiều yếu tố như: Chính sách thuế, lãi suất trên thị trường tài chính, chính sách đầu tư, tu bổ khôi phục các sản phẩm du lịch… Ngoài ra trong kinh doanh khách sạn - du lịch, chịu ảnh hưởng lớn của chính sách mở cửa nền kinh tế đón nhận đầu tư nước ngoài và khách du lịch. 

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long