Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79126504
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Một số Giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại Cty cơ khí chính xác số I Thanh Xuân Hà Nội

Số trang: 70 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
mục lục
LỜI NÓI ĐẦU:........................................................................…………........1
PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG…………………........................................................…………...........2
I. Khái niệm năng suất lao động và tăng năng suất lao động    2
1. Khái niệm năng suất lao động.    2
2. Tăng năng suất lao động.    3
II. Phân loại năng suất    3
1. Căn cứ vào tính chất, năng suất chia thành ba loại    3
1.1. Tổng năng suất……………………….………………………………….3
1.2. Năng suất nhân tố tổng hợp…………………………………………….4
1.3. Năng suất bộ phận………………………………………………………4
2. Căn cứ vào phạm vi    5
2.1. Năng suất lao động cá biệt………………………...……………………5
2.2. Năng suất của doanh nghiệp……………………………………………5
2.3. Năng suất quốc gia………………………………………………...……5
  III. Năng suất lao động và một số vấn đề liên quan.    5
3.1. Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả kính tế    5
3.2. Mối quan hệ giữa năng suất và khả năng cạnh tranh.    6
3.3. Mối quan hệ giữa năng suất với tăng trưởng kinh tế và việc làm.    7
3.4. Mối quan hệ giữa năng suất lao động và tiền lương.    8
IV. Các chỉ tiêu tính năng suất lao động.    9
4.1. Chỉ tiêu tính năng suất lao động bằng hiện vật.    10
4.2. Chỉ tiêu tính năng suất lao động bằng giá trị.    10
4.3. Chỉ tiêu tính năng năng suất lao động bằng thời gian lao động.    11
V. Những nhân tố tác động tới năng suất lao động.    12
     5.1. các yếu tố có liên quan đến quá trình phát triển và sử dụng tư liệu sản xuất..........................................................................................................12
      5.2. Các yếu tố có liên quan đến con người và quản lý con người…...13
       5.3.Các yếu tố gắn  liền với điều kiên thiên nhiên…………………….14
PHẦN II:    PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ I THANH XUÂN HÀ NỘI..15
I. Quá trình hình thành, phát triển và một số đặc điểm chủ yếu của công ty ảnh hưởng tới năng suất lao động tại Công ty.    15
1. Quá trình hình thành và phát triển.    15
2. Một số đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến năng suất lao động.    20
II. Phân tích năng suất lao động tại Công ty Cơ khí Chính xác Số I.    25
1. Phân tích biến động mức và tốc độ tăng năng suất lao động.    25
2. Phân tích ảnh hưởng của kết cấu công nhân viên đến năng suất lao động.    30
3. Phân tích khả năng giảm lượng lao động của sản phẩm để tăng năng suất lao động.    34
4. Phân tích khả năng sử dụng hợp lý thời gian lao động của công nhân để tăng năng suất lao động.    41
5. Phân tích quan hệ giữa tốc độ tăng năng suất lao động và tăng tiến lương bình quân qua một số năm…………………………………........…46
III. Những tồn tại chủ yếu    49
1. Năng suất lao động bình quân qua các năm tuy có tăng nhưng còn thiếu sự ổn định.    49
2. Sự thay đổi kết cấu công nhân viên trong những năm gần đây chưa được hợp lý    50
3. Chưa khai thác tốt khả năng sử dụng hợp lý thời gian lao động công nhân để tăng năng suất lao động.    50
4. Khả năng giảm lượng lao động của sản phẩm để tăng năng suất lao động diễn ra chưa được ổn định    50
5. Tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân nhưng khoảng cách này đang có xu hướng thu hẹp lại.    51

PHẦN III:    MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY…….....................................................................................52
I. Tăng cường đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới có công nghệ hiện đại thay thế các loại máy móc thiết bị lạc hậu.    52
II. Tuyển chọn công nhân cần căn cứ vào yêu cầu của phát triển sản xuất kinh doanh    53
III. Xác định rõ chức năng của từng phòng ban     55
   IV. Xác định kết cấu công nhân viên cho phù hợp.    55
   V. Hoàn thiện công tác định mức lao động...............................................56
  VI. Mở rộng và hoàn thiện các hình thức tiền thưởng.............................58
1. Thưởng tiết kiệm vật tư..................................................................58
2. Thưởng cho việc hạn chế tỷ lệ phế phẩm......................................59
VII. Cải thiện điều kiện lao động cho công nhân viên…...………………60
 VIII. Cải tiến tổ chức phục vụ nơi làm việc…………………….……......61
IX. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty.............….............62
KẾT LUẬN:…………………………………………………….......……...64
TÀI LIỆU THAM KHẢO:……………………………………..............…65


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long