Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79120166
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị nhân lực

   Một số Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ sự nghiệp CCNH - HDH đất nước

Số trang: 97 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mục lục
Lời nói đầu    1
Phần I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .    3
 I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN NHÂN LỰC .    3
1.Khái niệm nguồn nhân lực.    3
2.Phân loại Nguồn nhân lực     4
3. Vai trò của Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình
công nghiệp hoá- hiện đại hoá của nước ta.    9
II.NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN.    12
1.Số lượng Nguồn nhân lực    13
2.chất lượng Nguồn nhân lực.    13
III.CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ     18
1. Đường lối công nghiệp hoá- hiện đại hoá của Đảng    18
2.Thực trạng tình hình kinh tế xã hội     19
3. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vùng    19
4. Quan hệ cung cầu về lao động     19
Phần II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂNNGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆPCÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA    20
I/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG THÔN VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC    20
II/  THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN NƯỚC TA KHI BƯỚC
VÀO THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ .    22
1/  Nguồn nhân lực nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và tăng nhanh    22
2/  Nguồn nhân lực nông thôn phân bố không đều  giữa các ngành
và các vùng    26
3/ Nguồn nhân lực nông thôn còn thiếu việc làm và thu nhập thấp    30
4/   Chất lượng Nguồn nhân lực nông thôn .    37
Phần III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC.    45
I/  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA
TRONG NHỮNG NĂM TỚI (2001-2005) .    45
II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC
VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA.    48
1/  Hoàn thiện chính sách phát triển Nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.    49
2/ Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở nông thôn     50
3/Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề nông thôn theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.    51
4/ Nâng cao chất lượng lao động nông thôn.    53
5/ Tăng cường nguồn lực cho phát triển kinh tế và tạo việc làm cho lao động nông thôn .    57
Kết luận    61
Tài liệu tham khảo    62

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long