Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79189770
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Số trang: 38 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

mục lục
PHẦN I - MỞ ĐẦU    1
I-/    LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI    1
II-/    MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.    3
2.1-/    Mục đích:    3
2.2-/    Nhiệm vụ nghiên cứu:    3
III-/    PHẠM VI NGHIÊN CỨU.    3
IV-/    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    3
4.1-/    Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:    3
4.2-/    Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.    3
V-/    KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    4
5.1-/    Khách thể    4
5.2-/    Đối tượng nghiên cứu.    4
PHẦN II - NỘI DUNG    5
CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.    5
I-/    BẬC TIỂU HỌC, NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC.    5
1.1.    Vị trí tầm quan trọng của giáo dục tiểu học.    5
1.2.    Mục tiêu của bậc tiểu học:    6
II-/    TRƯỜNG TIỂU HỌC:    6
2.1.    Vị trí chức năng của trường tiểu học:    6
2.2.    Nhiệm vụ của trường tiểu học:    7
2.3.    Hiệu trưởng trường tiểu học:    7
2.4.    Người giáo viên tiểu học    8
2.5.    Những nội dung cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.    9
2.6.    Học sinh tiểu học.    10
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC  
               TRƯỜNG TIỂU HỌC: SỐ 2 HOÀN LÃO, HẢI TRẠCH, SỐ 2 THANH
               TRẠCH THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH.    12
I-/    TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.    12
1-/    Khái quát về tình hình kinh tế xã hội, văn hoá nơi các trường đóng.    12
2-/    Tình hình chung của ba trường tiểu học trên.    13
II-/    THỰC TRẠNG VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN.    14
1-/    Trường tiểu học số 2 Hoàn Lão:    14
2-/    Trường tiểu học Hải Trạch.    15
3-/    Trường tiểu học số 2 Thanh Trạch.    15
CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN LÀM
                CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.    19
I-/    NHẬN THỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG.    19
II-/    MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.    20
PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT    35
1-/    Kết luận:    35
2-/    Đề xuất:    36


tài liệu tham khảo
1-/    Đảng cộng sản Việt Nam - Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Hà Nội - 1997.
2-/    Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.
3-/    Điều lệ trường tiểu học.
4-/    Thông tư 15/GĐ-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh.
5-/    N.I Bôn Đư Rép - Người giáo viên chủ nhiệm - Tài liệu lưu hành nội bộ - 1982.
6-/    Phạm Minh Hạc: Tâm lý học - NXB Giáo dục 1989.
7-/    Nguyễn Thị Tuyết Hạnh: “Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học” - Bài giảng dành cho lớp CBQL K6 - Hà Nội - 9/1999.
8-/    Trương Thị Minh - “Hiệu trưởng chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển tập thể học sinh tiểu học” - Bài giảng dành cho lớp CBQL K6 - 1999.
9-/    Hà Nhật Thăng - Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông - NXB Giáo dục - 1999.
10-/    Một số tạp chí giáo dục tiểu học.


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long