Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 17/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
32 - 72794348
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Tài liệu tổng hợp

   Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Số trang: 38 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết


mục lục
PHẦN I - MỞ ĐẦU    1
I-/    LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI    1
II-/    MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.    3
2.1-/    Mục đích:    3
2.2-/    Nhiệm vụ nghiên cứu:    3
III-/    PHẠM VI NGHIÊN CỨU.    3
IV-/    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    3
4.1-/    Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:    3
4.2-/    Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.    3
V-/    KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    4
5.1-/    Khách thể    4
5.2-/    Đối tượng nghiên cứu.    4
PHẦN II - NỘI DUNG    5
CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.    5
I-/    BẬC TIỂU HỌC, NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC.    5
1.1.    Vị trí tầm quan trọng của giáo dục tiểu học.    5
1.2.    Mục tiêu của bậc tiểu học:    6
II-/    TRƯỜNG TIỂU HỌC:    6
2.1.    Vị trí chức năng của trường tiểu học:    6
2.2.    Nhiệm vụ của trường tiểu học:    7
2.3.    Hiệu trưởng trường tiểu học:    7
2.4.    Người giáo viên tiểu học    8
2.5.    Những nội dung cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.    9
2.6.    Học sinh tiểu học.    10
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC  
               TRƯỜNG TIỂU HỌC: SỐ 2 HOÀN LÃO, HẢI TRẠCH, SỐ 2 THANH
               TRẠCH THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH.    12
I-/    TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.    12
1-/    Khái quát về tình hình kinh tế xã hội, văn hoá nơi các trường đóng.    12
2-/    Tình hình chung của ba trường tiểu học trên.    13
II-/    THỰC TRẠNG VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN.    14
1-/    Trường tiểu học số 2 Hoàn Lão:    14
2-/    Trường tiểu học Hải Trạch.    15
3-/    Trường tiểu học số 2 Thanh Trạch.    15
CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN LÀM
                CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.    19
I-/    NHẬN THỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG.    19
II-/    MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.    20
PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT    35
1-/    Kết luận:    35
2-/    Đề xuất:    36


tài liệu tham khảo
1-/    Đảng cộng sản Việt Nam - Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Hà Nội - 1997.
2-/    Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.
3-/    Điều lệ trường tiểu học.
4-/    Thông tư 15/GĐ-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh.
5-/    N.I Bôn Đư Rép - Người giáo viên chủ nhiệm - Tài liệu lưu hành nội bộ - 1982.
6-/    Phạm Minh Hạc: Tâm lý học - NXB Giáo dục 1989.
7-/    Nguyễn Thị Tuyết Hạnh: “Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học” - Bài giảng dành cho lớp CBQL K6 - Hà Nội - 9/1999.
8-/    Trương Thị Minh - “Hiệu trưởng chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển tập thể học sinh tiểu học” - Bài giảng dành cho lớp CBQL K6 - 1999.
9-/    Hà Nhật Thăng - Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông - NXB Giáo dục - 1999.
10-/    Một số tạp chí giáo dục tiểu học.


Các Tags thường tìm kiếm: cong tac chu nhiem lop o tieu hoc ; HUONG DAN LAM SO CHU NHIEM TIEU HOC ; tai lieu giao vien chu nhiem ; phuong phap chu nhiem lop ; bien phap lam cong tac chu nhiem ; hoat dong chu nhiem truong tieu hoc ; một số công tác chủ nhiệm ; phuong phap chu nhiem o truong chuyen ; huong dan cong tac chu nhiem lop 7 ; phuong phap chu nhiem lop tieu ; chi dao cong tac chu nhiem lop ; chỉ đạo quản lý công tác chủ nhiệm lớp ; bien phap chu nhiem lop thcs ; cong tac chu nhiem o tieu hoc ; công tác quản lý trường tiểu học ; mot so bien phap quan ly lop chu nhiem ; DE TAI THUC TIEN VE CONG TAC CHU NHIEM ; biện pháp công tác chủ nhiêm lớp ở tiểu học ; chỉ đạo chủ nhiệm lớp ở tiểu học ; chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm ; ho so chu nhiem lop ; tiêu luân biên phap chỉ đạo ; hd lam so chu nhiem o tieu hoc ; so chu nhiem lop 7 o ha giang ; luận văn về công tác chủ nhiệm ; noi dung công tác chủ nhiệm cấp tiểu học ; so cong tac chu nhiem tieu hoc ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện Từ Liêm trong điều kiện h

Chưa rõ
2

TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TÀU

173 Trang
3

Giáo trình Nguyên lý máy-đại học bách khoa Đà Nẵng.

170 Trang
4

Cơ sở điều khiển tự động-Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

152 Trang
5

Giáo trình vật liệu kim loại

195 Trang
6

Giáo trình vật liệu cơ khí

149 Trang
7

Đề cương ,bài giảng tham khảo Môn Lý thuyết tài chính (Dành cho SV chuyên ngành KTNT)

225 Trang
8

The Great Gatsby - By F. Scott Fitzgerald, 1925

193 Trang
1

Phân tích hiệu quả kinh doanh và đề xuất Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Cty Xây lắp TM I

63 Trang
2

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch năm cho vật tư tại Cty cao su Sao vàng

65 Trang
3

Giải pháp chủ yếu tạo lập vốn cho hoạt động SXKD ở Cty cổ phần May Thăng Long

89 Trang
4

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch hàng năm ở Cty Cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

88 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long