Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79195611
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Một số biện pháp góp phần nâng cao năng suất lao động tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội

Số trang: 100 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

Trang
Lời nói đầu    1
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG.    3
I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG (NSLĐ).    3
1. Khái niệm về năng suất lao động.    3
2. Phân loại năng suất lao động.    3
3. Tăng năng suất lao động.    3
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG.    3
1. Các yếu tố làm tăng năng suất lao động xã hội.    3
2. Các yếu tố làm tăng năng suất lao động cá nhân.    3
III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VỚI CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH.    3
1. Tăng năng suất lao động với tăng cường độ lao động.    3
2. Tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.    3
3. Mối quan hệ giữa năng suất lao động và khả năng cạnh tranh.    3
4. Mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động với tăng trưởng kinh tế và việc làm.    3
5. Mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động và tăng tiền lương.    3
IV. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG    3
1. Chỉ tiêu tính năng suất lao động    3
2. Phương pháp phân tích năng suất lao động trong doanh nghiệp.    3
3. ý nghĩa của việc phân tích năng suất lao động trong doanh nghiệp.    3
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI    3
I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI ẢNH HƯỞNG TỚI NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP.    3
1. Quá trình hình thành và phát triển.    3
2. Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp đầu máy Hà Nội.    3
3. Cơ cấu tổ chức tổ chức bộ máy.    3
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.    3
5. Đặc điểm máy móc thiết bị.    3
6. Đặc điểm về nguồn lao động.    3
II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI.    3
1. Phân tích chung về sự biến động của mức và tốc độ tăng năng suất lao động.    3
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động.    3
3. Phân tích ảnh hưởng tổng hợp của các nhân tố sử dụng lao động đến mức chênh lệch năng suất lao động.    3
4. Phân tích mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động bình quân và tăng tiền lương bình quân.    3
III. NHỮNG TỒN TẠI CHỦ YẾU.    3
1. Năng suất lao động bình quân có xu hướng tăng nhưng thiếu sự ổn định.    3
2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất chưa hợp lý.    3
3. Điều kiện và môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại chưa đảm bảo yêu cầu về tổ chức và phục vụ nơi làm việc, an toàn vệ sinh lao động.    3
4. Chưa khai thác tốt khả năng sử dụng thời gian lao động của công nhân.    3
5. Công tác định mức lỏng lẻo, chưa được quan tâm và quá thấp so với thực tế.    3
6. Mức tăng năng suất lao động bình quân thấp hơn mức tăng tiền lương bình quân.    3

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI.    3
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI.    3
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI.    3
1. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức sản xuất nhằm ổn định và tăng năng suất lao động ở mức cao.    3
2. Đánh giá lại mức lao động tại xí nghiệp.    3
3. Tổ chức sắp xếp nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công nhân.    3
5. Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại xí nghiệp.    3
KẾT LUẬN    3

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long