Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ hai, Ngày 20/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79110273
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tin học, Ứng dụng

   Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại Trung tâm Hội chợ triển lãm VN

Số trang: 70 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ  TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM .
                            mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNGI: MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ
I :NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ
1.1: Khái niệm quản lý
1.1.1:Chức năng và nhiệm vụ của quản trị
1.1.2:Vai trò của quản trị
1.2: Khái niệm CNTT
1.2.1:  Sự hình thành và phát triển của CNTT
1.2.2 : Các thành phần cơ bản của CNTT
1.2.3: Vai trò của CNTT trong quản lý
1.2.4: Chức năng của CNTT
                       II: NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ
2.1: ứng dụng CNTT là gì
2.2: Nội dung của hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý
                       III: NHẬN THỨC CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ
3.1: Khái niệm hiệu quả kinh tế
3.2: Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế
3.3: Những nhân tố tác động đến hiệu quả của ứng dụng CNTT


               CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
I: VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
1.1: Quá trình hình thành và phát triển
1.2: Đặc điểm hoạt động của trung tâm
1.3: Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
1.4:Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
1.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm trong thời gian qua
1.6: Phương hướng hoạt động của dơn vị trong thời gian tới
II: THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ CNTT TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
            2.1: Những lợi ích cụ thể của CNTT trong hoạt động quản lý
2.2: Thực trạng ứng dụngCNTT tại Trung tâm
2.3: Thực trạng trang thiết bị kỹ thuật thông tin tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
2.4: Tổ chức CNTT tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
III: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM VÀ NHẬN XÉT
3.1: Thành tựu
3.2: Tồn tại và nguyên nhân
3.3: Đánh giá và nhận xét


CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ  ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
                        I: PHƯƠNG HƯỚNG
1.1: áp dụng một số quy chế chặt chẽ về công tác thông tin tại Trung tâm
1.2: Đưa CNTT vào các mặt hoạt động và swr dụng phần mềm ứng dụng phù hợp với đơn vị mình
1.3: Xin cấp thêm kinh phí từ ngân sách nhà nước   
1.4: Cử cán bộ tham gia vào các lớp học nâng cao trình độ      
II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
2.1: Hoàn thiện công tác thông tin
2.2: Xây dựng phần mềm ứng dụng
2.3: Đầu tư trang thiết bị công nghệ
2.4: Chú trọng đào tạo nhân sự quản lý
                      III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC
3.1: Hoàn thiện công tác quản lý xuất, nhập khẩu phần mềm ứng dụng
3.2: Đào tạo chuyên gia về CNTT
3.3: Đầu tư trang thiết bị để xây dựng phần mềm ứng dụng
3.4: Quản lý mạng LAN, WAN chặt chẽ

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM  KHẢO

Lời nói đầu
                  Lịch sử loài người đã trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của một loại hình kĩ thuật đặc trưng quyết định sự phát triển của xã hội loài người ở giai đoạn đó. Thời kì đồ đá, đồ đồng phát triển cao hơn các thời kỳ trước đó là nhờ sự xuất hiện và phát triển của các công cụ bằng đá, đồng. Chính khả năng dễ chế tạo thành công các loại công cụ khác nhau và tính hiệu quả của nó đã làm cho chất lượng cuộc sống của con người được nâng cao hơn. Những thế kỷ sau đó, nhờ những cuộc cách mạng công nghiệp mà bộ mặt của thế giới đã thay đổi rất nhiều. Thế kỷ XX đã chứng kiến một sự “Bùng nổ thông tin” có thể được xem như một phần của cuộc cách mạng công nghệ liên tục. CNTT đã từng bước đi vào các ngành và chiếm một vị trí quan trọng. Chính nhờ CNTT mà con người đã đạt được những thành tựu lớn trong khoa học tự nhiên và xã hội. Cùng với sự phát triển về khoa học kĩ thuật chung của cả nước, các hoạt động quản lý đang dần từng bước được hoàn thiện và hiện đại hoá đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Chính điều đó khẳng định rằng xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng theo xu hướng toàn cầu hoá về mọi lĩnh vực nhằm giải phóng sức lao động và làm phong phú thêm đời sống vật chất và tinh thần của con người. Điều đó đặt ra cho công tác quản lý một sự lựa chọn duy nhất là phải cải tiến công tác quản lý. Có thể nói đó là cả một gánh nặng cho hệ thống hành chính giúp việc cho các nhà quản lý. Chính vì lý do này mà có rất nhiều nhà quản lý đã nhìn nhận năng lực tiềm tàng của hệ thống máy vi tính trong quản lý nhân sự và điều hành sản xuất. Thật vậy, việc áp dụng CNTT vào quản lý không chỉ phục vụ cho nhu cầu trước mắt đơn thuần mà nó còn phải thực sự là nền móng khởi đầu cho sự phát triển của tương lai.
Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam có chức năng là thông qua việc tổ chức các hội chợ để thông tin về kinh tế kĩ thuật, tuyên truyền động viên giáo dục về chính trị, tư tưởng, kích thích phát triển sản xuất thông qua các hội chợ để giúp nhà sản xuất, các doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm của mình. Để thông tin đến khách hàng được nhanh nhất đòi hỏi trung tâm phải được trang bị một hệ thống thiết bị hiện đại mà tiêu biểu là hệ thống máy vi tính. Nhưng để ứng dụng CNTT trong quản lý đạt được kết quả cao thì đòi hỏi sự nỗ lực học hỏi không ngừng của các cán bộ nhân viên trong trung tâm cùng với việc đẩy mạnh hiện đại hoá trang thiết bị. Đó là xu thế tất yếu đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia và toàn thế giới phải đi theo.
Xuất phát từ thực tiễn của trung tâm, em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý tại TT HCTLVN” làm đề tài chuyên đề và luận văn tốt nghiệp. Trọng tâm của đề tài này nhằm đề cập đến một số biện pháp đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào quản lý để tạo ra hiệu quả công việc cao nhất. Chuyên đề gồm 3 phần chính:
CHƯƠNG I: MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG  CNTT TRONG QUẢN LÝ
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TẠI TT HCTLVN
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
Để có được bài báo cáo chuyên đề này, ngoài  những nỗ lực và cố gắng của bản thân, em còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, chú anh chị trong cơ quan cũng như của nhà trường và thầy cô. Song do lượng kiến thức còn hạn chế, khối lượng công việc lớn nên chuyên để không tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để luận văn sắp tới của em hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam cũng như thầy PGS-TS Vũ Phán, ThS Vũ Thị Minh Hiền đã giúp đỡ em trong thời gian qua.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long