Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79399361
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Chi phí, giá thành

   Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp

Số trang: 94 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU    1
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH THỰC PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP     2
1. Khái niệm và vai trò của kinh doanh thực phẩm đối với quá trình sản xuất kinh doanh    2
1.2. Vai trò của kinh doanh thực phẩm    4
1.2.1. Vai trò của kinh doanh thực phẩm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội    4
1.2.2. Vai trò của kinh doanh thực phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp    5
2. Nội dung của kinh doanh thực phẩm    7
2.1. Hoạt động mua sắm vật tư cho sản xuất (tạo nguồn)    7
2.2. Quá trình sản xuất sản phẩm    13
2.3. Tiêu thụ sản phẩm    13
2.3.1. Nghiên cứu thị trường:    16
2.3.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm    17
2.3.3. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán    17
2.3.4. Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm    18
2.3.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng    19
2.3.5.1. Quảng cáo    20
2.3.5.2. Khuyến mại    21
2.3.5.3. Hội chợ, triển lãm    21
2.3.5.4. Bán hàng trực tiếp    22
3. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp    24
3.1.1. Môi trường văn hóa xã hội    24
3.1.2. Môi trường chính trị pháp luật    25
3.1.3. Môi trường kinh tế và công nghệ    25
3.1.4. Môi trường cạnh tranh    26
3.1.5. Môi trường địa lý sinh thái    27
3.2.1. Tiềm lực tài chính    28
3.2.2. Tiềm lực con người    29
3.2.3. Tiềm lực vô hình của doanh nghiệp    29
3.2.4. Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá và dự trữ hợp lý hàng hoá của doanh nghiệp    30
3.2.5. Trình độ tổ chức, quản lý    30
3.2.6. Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ, bí quyết công nghệ của doanh nghiệp    30
3.2.7. Vị trí địa lý, cơ sở vật chất - kỹ thuật của doanh nghiệp    30
3.2.8. Mục tiêu, khả năng theo đuổi mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp    31
4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm ở doanh nghiệp    31
4.1.1. Chỉ tiêu doanh thu    31
4.1.2. Chi phí kinh doanh    32
4.1.3. Tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng    33
4.2. Hiệu quả    33
4.2.1. Chỉ tiêu khái quát    33
4.2.2. Những chỉ tiêu cụ thể    34
4.2.2.1. Tổng lợi nhuận thu được trong kỳ    34
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM TỔNG HỢP    38
1. Khái quát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Khai thác và cung ứng thực phẩm tổng hợp    38
1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển    38
1.2.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp    39
1.2.2. Đặc điểm chủ yếu về các mặt hàng sản xuất kinh doanh của xí nghiệp    42
1.2.2.1. Sản phẩm tương ớt    42
1.2.2.2. Sản phẩm dấm gạo    44
1.2.2.3. Sản phẩm măng dầm dấm    47
1.2.2.4. Sản phẩm nước mắm    48
1.2.2.5. Sản phẩm dịch vụ    48
1.2.3. Đặc điểm về các yếu tố đầu vào cho sản xuất    49
1.2.3.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu    49
1.2.3.2. Đặc điểm về thiết bị máy móc và cơ sở vật chất    49
1.2.3.3. Về vốn, tài sản, lao động    49
2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp    50
2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp trong những năm gần đây    50
2.2.1. Công tác nghiên cứu thị trường    54
2.2.2. Chính sách sản phẩm    54
2.2.3.Chính sách giá    56
2.2.4. Đẩy mạnh công tác thu mua nguyên liệu đầu vào    56
2.2.5. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị sản xuất    56
2.2.6. Chính sách phân phối    57
2.2.7. Chính sách xúc tiến tiêu thụ    57
3. Phân tích, đánh giá về hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm của xí nghiệp    58
3.1. Về môi trường kinh doanh của xí nghiệp    58
3.4. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh qua một số chỉ tiêu    62
3.4.1. Chỉ tiêu chi phí    62
3.4.2.  Chỉ tiêu lợi nhuận    65
3.4.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh    66
3.5. Đánh giá chung về quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp    66
3.5.1. Những mặt đạt được    66
3.5.2. Những mặt tồn tại cần khắc phục trong hoạt động kinh doanh của xí nghiệp    68
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KINH DOANH THỰC PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM TỔNG HỢP    70
1. Mục tiêu và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong những năm tới    70
1.1. Mục tiêu của xí nghiệp trong thời gian tới    70
1.2. Phương hướng của xí nghiệp trong thời gian tới    72
2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp    72
2.1. Biện pháp nghiên cứu thị trường để giới thiệu, quảng bá thương hiệu và xây dựng phương án kinh doanh    72
2.1.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường    72
2.1.2. Xây dựng Thương hiệu    74
2.2. Hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm    77
2.2.1. Lựa chọn và thiết kế kênh phân phối    77
2.2.2. Tìm địa điểm thích hợp để làm điểm Kinh doanh    79
2.2.3. Đào tạo người bán hàng “Hay còn gọi là nhân viên tiêu thụ sản phẩm”    79
2.3. Áp dụng chính sách giá linh hoạt    80
2.4. Nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến    81
2.4.1. Giảm chi phí giảm giá thành sản xuất    81
2.4.2. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh    82
2.4.3. Tạo nhãn hiệu cho sản phẩm( tem của sản phẩm, bao bì, nhãn mác)    82
2.5. Các hoạt động xúc tiến bán hàng    83
2.5.1. Tăng cường công tác quảng cáo    83
2.5.2. Tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng    84
2.6. Các phương pháp khác    84
3. Điều kiện tiền đề để thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh tại xí nghiệp    84
3.1. Tình hình kinh tế của đất nước    84
3.2.Về phía xí nghiệp    85
4. Một số kiến nghị    87
KẾT LUẬN    88

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long