Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79452911
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị nhân lực

   Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Coca-Cola Việt nam

Số trang: 66 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU    1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.    2
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN    2
1.1.1.Một số khái quát cơ bản:    2
I.1.2.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .    5
 1.2.TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC    5
1.2.1: Xác định nhu cầu đào tạo và phỏt triển:    5
1.2.2: Xỏc định mục tiờu đào tạo:    6
                           1.2.3: Lựa chọn đối tượng đào tạo:    7
                           1.2.4: Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo:    7
1.2.5: Dự tính về kinh phí đào tạo    14
1.2.6: Lựa chọn nhà đào tạo:    14
I.2.7: Đánh giá chương trình đào tạo:    14
1.3: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC    18
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp:    18
1.3.2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp..    18
1.3.3. Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động:    19
1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC    19
1.4.1. CÁC CÔNG TY Ở NƯỚC NGOÀI .    19
1.4.2. Các công ty ở trong nước:     21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL Ở CÔNG TY COCA – COLA VIỆT NAM    23

2.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.    23
2.1.1. Quá trình hình thành và Phát triển .    23
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty    24
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam .    25
2.1.4. Đặc điểm của tình hình sản xuất kinh doanh     26
2.2.TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM    33
2.2.1.Số lượng lao động    33
2.2.2. Chất lượng lao động    37
2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH COCA – COLA VIỆT NAM.    38
2.3.1. Đào tạo cán bộ quản lý    38
2.3.2. Đào tạo nhân viên bán hàng    41
2.3.3. Đào tạo công nhân    42
2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM    42
2.4.1.Những ưu điểm    42
2.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Vịêt Nam    44
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY COCA– COLA VIỆT NAM.    46
3.1. CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN    46
3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty    46
3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển của công ty    46
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM    47
3.2.1.Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển .    47
3.2.2.Lập bảng kế hoạch hoá nguồn nhân lực    48
     3.2.3.Đổi mới các phương pháp đào tạo.    53
     3.2.4.Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo    53
3.2.5.đào tạo gắn với khuyến Khích người lao động    54
     3.2.6.Đào tạo và phát triển phải đi đôi với tạo việc làm, sử dụng người  sau đào tạo.    55
     3.2.7 Một số kiến nghị với cơ quan chức năng    57
KẾT LUẬN CHUNG    59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    60

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long