Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79233984
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Chất lượng sản phẩm

   Nâng cao vai trò của nhà nước & doanh nghiệp trong quản lý chất lượng sản phẩm ở Việt Nam hiện nay

Số trang: 60 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU    
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝý LUẬN CƠ BẢN    6
I.     CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝý CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM    6
1. Sản phẩm và chất lượng sản phẩm    6
2. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm    10
3. Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng sản phẩm    11
3.1. Nhóm yếu tố bên ngoài    11
3.2. Nhóm yếu tố bên trong tổ chức    13
4. Chi phí chất lượng    14
4.1. Khái niệm    14
4.2. Phân loại    15
II.     QUẢN LÝý CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP    15
1. Khái niệm    15
2. Thực chất các hoạt động quản lýý chất lượng sản phẩm    16
3. Nhiệm vụ của quản lýý chất lượng    17
4. Nội dung của công tác quản lýý chất lượng    17
III.     QUẢN LÝý NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM    20
1. Quản lýý nhà nước về chất lượng sản phẩm    20
1.1. Sự hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động quản lýý chất lượng    20
1.2. Vai trò của quản lýý nhà nước về chất lượng    20
1.3. Mục đích chính của quản lýý nhà nước đối với chất lượng
hàng hoá và dịch vụ    21
2. Kinh nghiệm của một số nước trong quản lýý chất lượng
sản phẩm    22
3. Chiến lược chính sách chất lượng của nhà nước    25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝý CHẤT LƯỢNG
Ở NƯỚC TA    28
I.     QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP    28
1. Một số hạn chế về nhận thức về quản lý chất lượng    28
1.1. Đầu tư cho chất lượng tốn kém, đòi hỏi chi phí lớn    28
1.2. Công nhân sản xuất chịu trách nhiệm chính về chất
lượng sản phẩm    28
1.3. Chất lượng được đảm bảo nhờ kiểm tra cuối cùng    29
1.4. Thực trạng chất lượng sản phẩm    30
2. Quản lý chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp
ở nước ta    31
2.1. Một số thành tựu đã đạt được    31
2.2. Những tồn tại    32
3. Chất lượng sản phẩm và vấn đề cạnh tranh trên thị trường
quốc tế    33
II.     QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG    36
1. Vai trò quản lý của nhà nước36
1.1. Tình hình hoạt động của các cơ quan chức năng quản lý
chất lượng của nhà nước    36
1.2. Những hạn chế còn tồn tại    37
2. Một số các công cụ mà nhà nước sử dụng
trong quá trình quản lý chất lượng.    39
3. Quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá trong xu thế hàng
hoá hội nhập nền kinh tế     40
4. Một số thành tựu chung quản lý chất lượng ở Việt Nam
trong thời gian qua    41    
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG
CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÀY NAY.    45
I.     PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI.    45
1. Mở rộng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng.    45
2. Xác định hệ thống chất lượng cho phù hợp với nhu cầu
thị trường và cho các doanh nghiệp Việt Nam.    46
3. Thiết lập một cách thống nhất phương thức ứng dụng
các hệ thống quản lý chất lượng.    46
4. Bảo đảm sự bền vững và phát triển toàn diện.    47
II.     MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.    48
1. Đối với các doanh nghiệp.    48
1.1 Nâng cao nhậm thức về quản lý chất lượng, đẩy mạnh công
tác về đào tạo về chất lượng và quản lý chất lượng cho toàn thể
cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp    49
1.2. Đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng thiết kế chế tạo
sản phẩm mới.    49
1.3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, TQM
hoặc HACCP.    50
1.4.Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá các doanh nghiệp ViệtNam
đã qua tiêu chuẩn hoá là biện pháp quan trọng để đảm bảo và nâng
cao chất lượng.    52
1.5.Phát triển công tác tư vấn về quản lý chất lượng.    52
1.6. Tăng cường quản lý nhà nước với quản lý chất lượng.    53
2. Đối với nhà nước.    54
2.1 xây dựng và công bố các văn bản pháp quy về quản lý
chất lượng.    54
2.2. Tiêu chuẩn hoá.    55
2.3. Quản lý đo lường.    56
2.4. Kiểm tra giám sát chất lượng.    56
2.5. Thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất và chất lượng.    57
KẾT LUẬN    59
TÀI LIỆU THAM KHẢO    60

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long