Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 24/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
20 - 73069012
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Chất lượng sản phẩm

   Nâng cao vai trò của nhà nước & doanh nghiệp trong quản lý chất lượng sản phẩm ở Việt Nam hiện nay

Số trang: 60 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU    
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝý LUẬN CƠ BẢN    6
I.     CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝý CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM    6
1. Sản phẩm và chất lượng sản phẩm    6
2. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm    10
3. Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng sản phẩm    11
3.1. Nhóm yếu tố bên ngoài    11
3.2. Nhóm yếu tố bên trong tổ chức    13
4. Chi phí chất lượng    14
4.1. Khái niệm    14
4.2. Phân loại    15
II.     QUẢN LÝý CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP    15
1. Khái niệm    15
2. Thực chất các hoạt động quản lýý chất lượng sản phẩm    16
3. Nhiệm vụ của quản lýý chất lượng    17
4. Nội dung của công tác quản lýý chất lượng    17
III.     QUẢN LÝý NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM    20
1. Quản lýý nhà nước về chất lượng sản phẩm    20
1.1. Sự hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động quản lýý chất lượng    20
1.2. Vai trò của quản lýý nhà nước về chất lượng    20
1.3. Mục đích chính của quản lýý nhà nước đối với chất lượng
hàng hoá và dịch vụ    21
2. Kinh nghiệm của một số nước trong quản lýý chất lượng
sản phẩm    22
3. Chiến lược chính sách chất lượng của nhà nước    25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝý CHẤT LƯỢNG
Ở NƯỚC TA    28
I.     QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP    28
1. Một số hạn chế về nhận thức về quản lý chất lượng    28
1.1. Đầu tư cho chất lượng tốn kém, đòi hỏi chi phí lớn    28
1.2. Công nhân sản xuất chịu trách nhiệm chính về chất
lượng sản phẩm    28
1.3. Chất lượng được đảm bảo nhờ kiểm tra cuối cùng    29
1.4. Thực trạng chất lượng sản phẩm    30
2. Quản lý chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp
ở nước ta    31
2.1. Một số thành tựu đã đạt được    31
2.2. Những tồn tại    32
3. Chất lượng sản phẩm và vấn đề cạnh tranh trên thị trường
quốc tế    33
II.     QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG    36
1. Vai trò quản lý của nhà nước36
1.1. Tình hình hoạt động của các cơ quan chức năng quản lý
chất lượng của nhà nước    36
1.2. Những hạn chế còn tồn tại    37
2. Một số các công cụ mà nhà nước sử dụng
trong quá trình quản lý chất lượng.    39
3. Quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá trong xu thế hàng
hoá hội nhập nền kinh tế     40
4. Một số thành tựu chung quản lý chất lượng ở Việt Nam
trong thời gian qua    41    
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG
CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÀY NAY.    45
I.     PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI.    45
1. Mở rộng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng.    45
2. Xác định hệ thống chất lượng cho phù hợp với nhu cầu
thị trường và cho các doanh nghiệp Việt Nam.    46
3. Thiết lập một cách thống nhất phương thức ứng dụng
các hệ thống quản lý chất lượng.    46
4. Bảo đảm sự bền vững và phát triển toàn diện.    47
II.     MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.    48
1. Đối với các doanh nghiệp.    48
1.1 Nâng cao nhậm thức về quản lý chất lượng, đẩy mạnh công
tác về đào tạo về chất lượng và quản lý chất lượng cho toàn thể
cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp    49
1.2. Đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng thiết kế chế tạo
sản phẩm mới.    49
1.3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, TQM
hoặc HACCP.    50
1.4.Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá các doanh nghiệp ViệtNam
đã qua tiêu chuẩn hoá là biện pháp quan trọng để đảm bảo và nâng
cao chất lượng.    52
1.5.Phát triển công tác tư vấn về quản lý chất lượng.    52
1.6. Tăng cường quản lý nhà nước với quản lý chất lượng.    53
2. Đối với nhà nước.    54
2.1 xây dựng và công bố các văn bản pháp quy về quản lý
chất lượng.    54
2.2. Tiêu chuẩn hoá.    55
2.3. Quản lý đo lường.    56
2.4. Kiểm tra giám sát chất lượng.    56
2.5. Thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất và chất lượng.    57
KẾT LUẬN    59
TÀI LIỆU THAM KHẢO    60

Các Tags thường tìm kiếm: nang cap the sim quan ly nha o ; vai trò quản lý chất lượng sản phẩm ; vai tro quan ly tien luong trong doanh nghiep ; tieu luan vai tro cua doanh nghiep nha nuoc ; nâng cao quản lý chất lượng ở việt nam ; những tồn tại của quản lý nhà nước ; nang cao vai tro cua Dang trong doanh nghiêp ; chinh sach chat luong cua nha nuoc viet nam ; nha nuoc doi voi doanh nghiep ; vai trò của chất lượng sản phẩm ; quan niem ve doanh nghiep nha nuoc ; vai tro cua nha nuoc voi cac doanh nghiep ; vai trò cua doanh nghiệp nhà nước ; nhung vai tro cua doanh nghiep nha nuoc ; quản lý chất lượng nhà nước danh nghiệp ; vai trò của doanh nghiệp nhà nước ; vai trò quản lý chất lượng nước ; vai tro quan ly chat luong nuoc ; vai trò chất lượng nước ; luan van ve can bo quan ly trong doanh nghiep ; nang cao vai tro cua nha nuoc ; tiểu luận quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá ; Nâng cao vai trò của nhà nước ; vai tro cua quan ly nha nuoc ve tien luong ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH - KHÁNH HÒA

183 Trang
2

Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang eu

139 Trang
3

Luận văn: "Giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam"

65 Trang
4

Tiểu luận: "Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam"

27 Trang
5

Luận văn: "Chất lượng chè xuất khẩu Việt Nam hiện nay và thực trạng chấp nhận tại thị phần châu Âu"

101 Trang
6

BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TÀI : “Tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn”

51 Trang
7

Đề Tài:" CHUỖI THỨC ĂN SÁNG NHANH CHO TRẺ EM – BÁNH SANDWICH MOMO"

20 Trang
8

Luận văn: "Phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm và một số biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam Á"

77 Trang
1

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm ở Cty Tiêu Chí Vàng

60 Trang
2

Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Cty Cơ Khí Hà Nội

57 Trang
3

Một số Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Cty IN Hàng không

42 Trang
4

Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Cty Cổ phần ứng dụng cơ khí XK Hà Nội

98 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long