Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 20/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
18 - 72910783
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Luật , thuế, hợp đồng

   Những Giải pháp nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Số trang: 91 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỞ ĐẦU
Với lịch sử hơn hai trăm năm, phong trào công đoàn Thế giới đã góp phần to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ lợi ích cho người lao động. 76 năm xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng- vai trò của tổ chức công đoàn càng trở nên quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội của đất nước. Trong những năm qua, tổ chức công đoàn Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn những chức năng cơ bản của mình là vận động, tập hợp giáo dục quần chúng; chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý đất nước, quản lý xã hội. Tổ chức công đoàn đã vận động được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, thông minh sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.
1. Tình hình nghiên cứu trong nước:
Xây dựng tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp công đoàn quan tâm. Trong thời gian qua, công tác này đã có những chuyển biến tích cực, song đây đang là vấn đề mới nên đòi hỏi phải có những định hướng phù hợp được dựa trên cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Để đáp ứng yêu cầu đó, đã có một số tài liệu đề cập đến vấn đề này như “Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động công đoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh” của Ban Tổ chức Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 1997, trong đó đã giới thiệu tổng quát những công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả, những kinh nghiệm bước đầu về chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển công đoàn ngoài quốc doanh và giới thiệu một số văn bản nhằm cung cấp tài liệu cho cán bộ công đoàn các cấp tham khảo khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển công đoàn ngoài quốc doanh… Tuy nhiên, cho đến nay chưa thực sự có công trình nào tập trung nghiên cứu về củng cố nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, đặc biệt là trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy, đề tài nghiên cứu “Những giải pháp nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội” là một nghiên cứu mới nhằm góp phần đưa ra những định hướng cho hoạt động của công đoàn ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh hội nhập. 
2. Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu:    
Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu quan trọng, trong đó khu vực kinh tế ngoài quốc doanh phát triển mạnh mẽ đã hình thành một lực lượng đông đảo công nhân lao động ở khu vực này. Cùng với sự đổi mới đó, lực lượng công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội cũng lớn mạnh không ngừng. Việc bảo đảm quyền lợi của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô là vấn đề đang được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm và đây cũng là yêu cầu cấp bách đối với Tổ chức công đoàn Hà Nội. Với việc đi sâu phân tích thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đề tài: “Những giải pháp nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội” được nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách nêu trên.
3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Đánh giá thực trạng vai trò công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn 2002- 2004.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
4. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng được nghiên cứu và điều tra trực tiếp bao gồm một số đối tượng sau: người quản lý (sử dụng) lao động, cán bộ công đoàn, người lao động ở một số công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh hoạt động theo Luật doanh nghiệp thuộc Liên đoàn lao động các quận, huyện, công đoàn ngành trên địa bàn Hà Nội.      
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn trực tiếp.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp kinh nghiệm và phương pháp chuyên gia.
6. Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về vai trò của công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Chương II: Thực trạng và vai trò của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Chương III: Những giải pháp nâng cao vai trò công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Hà Nội.
7. Thời gian nghiên cứu:
Từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 12/2005.
Trong điều kiện thời gian nghiên cứu ngắn, Ban chủ nhiệm có nhiều cố gắng đã hoàn thành đề tài với sự hợp tác của lãnh đạo và các chuyên gia của Viện công nhân công đoàn, Học viện Tài chính, Viện kinh tế Hà nội, Học viện hành chính Quốc gia, Trung tâm nghiên cứu bảo hiểm xã hội Việt nam, Trường đào tạo cán bộ công đoàn Hà nội, Liên đoàn lao động các quận, huyện; công đoàn ngành địa phương và 51 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà nội. Ban chủ nhiệm đề tài xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu, góp phần quan trọng vào hoàn thành đề tài.


Các Tags thường tìm kiếm: Các giải pháp nâng cao chất lượng công đoàn ; KINH NGHIỆM HAY TRONG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN ; phương pháp quản lý của công đoàn cơ sở ; vai trò hoạt động công đoàn ; lam gi de nang cao vai tro cong doan ; vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở ; nhung giai phap cung co to chuc cong doan ; nâng cao vai trò của hoạt động công đoàn ; thu tuc de giai the cong doan co so ; các biện pháp nâng cao vai trò của công ; biện pháp nâng cao vai trò công đoàn ; tiểu luận về vai trò của tổ chức công đoàn ; thuc trang vai tro cua cong doan trong doanh nghiep ; vai tro cua cong doan doi voi nguoi lao dong ; kinh nghiệm tài chính công đoàn ; vai trò của công đoàn đối với nhà nước ; tieu luan vai tro cong doan viet nam ; tieu luan luat cong doan ; GIẢI PHÁP NANG CAO VAI TRO CỦA CÔNG ĐOÀN ; tiểu luận vai tro cua cong doan ; bien phap hoat dong doan tot ; nang cao vai tro công doan ; nhung giai phap lon trong cong doan ; nang cao vai tro cua cong doan co so ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính NVL xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .

130 Trang
2

ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ-ĐỀ TÀI: “ Bản chất của thuế giá trị gia tăng”

46 Trang
3

Luận văn: "Sửa đổi và hòan thiện pháp luật tài chính nâng tầm hiệu quả trong quản lý hoạt động này"

60 Trang
4

Luận văn: "Bước đầu áp dụng luật sở hữu trí tuệ trong lộ trình hội nhập của Việt Nam"

65 Trang
5

Luận văn: "Trình bày trình tự , thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự"

33 Trang
6

Luận văn: Quy định về hôn nhân của luật Hồng Đức và luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (2000) – sự kế thừa và phát huy

21 Trang
7

Tiểu luận: "XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ VI PHẠM BÁN THUỐC Y DƯỢC KHI CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ"

20 Trang
8

Luận văn tốt nghiệp :“Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trưng"

101 Trang
1

Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể

19 Trang
2

Luận văn: "Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế"

95 Trang
3

Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại Công ty cổ phẩn đầu tư và xây dựng số 4

37 Trang
4

Hợp đồng mua bán hàng hoá từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH IPC

56 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long