Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79136881
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Số trang: 20 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mục lục
                                                                                   Trang

Lời nói đầu

I. Đặc điểm của quá đ 2
1, Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2, Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3, Đặc điểm của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

II. Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa  xã hội ở ViệtNam
  1, Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
     2, Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa
3, Mở rộng và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế đối ngoại
 4, Nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân
 Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo



















LỜI  NÓI  ĐẦU

Xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử  lâu dài, trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa nối tiếp nhau và đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái cộng sản chủ nghĩa. Sự tác động của các quy luật khách quan làm cho các hình thái kinh tế - xã hội phát triển thay thế cho nhau từ thấp đến cao - đó là con đường phát triển chung của nhân loại. Song không phải mọi quốc gia, dân tộc đều lần lượt trải qua tất cả các hình thái kinh tế - xã hội ấy. Một số quốc gia, dân tộc trong những điều kiện nhất định (khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài) cho phép bỏ qua một hay một số hình thái kinh tế - xã hội nào đó trong tiến trình phát triển của mình. Việt Nam là một trong những nước như vậy - một nước nông nghiệp còn nghèo nàn, lạc hậu đã quyết định chọn con đường tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Để làm được điều này, việc phải xác định đúng đắn những nhiệm vụ kinh tế cơ bản là rất cần thiết. Chính vì thế mà tôi đã chọn đề tài: “Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cho đề án kinh tế chính trị của mình. Đề án của tôi gồm hai phần:
-    Phần I:   ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  Ở VIỆT NAM
-    Phần II:  NHỮNG NHIỆM VỤ KINH TẾ CƠ BẢN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ  
                      LÊN CHỦ NGHĨA  XÃ HỘI Ở VIỆTNAM
Qua đề án này, tôi mong muốn tìm hiểu thêm về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng những nhiệm vụ kinh tế cơ bản mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện nhằm đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Từ đó tôi có thể xác định phương hướng nhiệm vụ cho tương lai của mình để góp một phần nhỏ bé cho sự nghiệp phát triển của nước nhà.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, PGS.TS Vũ Văn Hân đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề án này. Cảm ơn thư viện trường Đại Học  Kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện để tôi có thêm nguồn tư liệu.
Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng do khả năng còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của thầy giáo và các bạn để đề án được hoàn chỉnh hơn.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long