Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 30/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79373335
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA

Số trang: 79 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

PHẦN MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIBICA................................... 1

 

I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA..................... 1

 

1. Những nét cơ bản................................................................................. 1

2. Thế mạnh kinh tế................................................................................. 2

3. Hạn chế chính....................................................................................... 4

 

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.................................................................... 6

 

PHẦN HAI : THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY BIBICA................. 9

 

I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY................................ 9

 

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.................................. 9

2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng................................................... 9

3. Các chính sách kế toán áp dụng............................................................... 9      

 

II. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG BA NĂM GẦN NHẤT............... 17

 

PHẦN BA: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA............................. 23

  

I. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA DÒNG TIỀN............ 23

 

1. Phân tích báo cáo dòng tiền theo tỷ lệ................................................. 23

2. Phân tích báo cáo dòng tiền..................................................................... 27

 

II. PHÂN TÍCH TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ......................... 29

     

1. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)....................................... 30

 

1.1 Phương pháp so sánh.................................................................... 30

1.2 Phân tích dupont tỷ số “tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản”

(ROA) của công ty Bibica.................................................................. 38

 

2. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần........................................... 48

 

III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI.......................................................... 53

 

1. Phân tích doanh thu................................................................................... 53

 

1.1 Các nguồn doanh thu chủ yếu........................................................... 53

   1.2.Tính bền vững của doanh thu............................................................ 56

   1.3. Mối quan hệ giữa doanh thu và các khoản phải thu..................... 58

   1.4. Mối quan hệ doanh thu và hàng tồn kho........................................ 59

 

2. Phân tích chi phí......................................................................................... 61

              

2.1 Chi phí nguyên vật liệu...................................................................... 61

2.2. Phân tích giá vốn hàng bán,chi phí bán hàng,chi phí quản lý... 61

 

3. Mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí................................................. 66

 

4. So sánh bibica và các công ty khác........................................................ 69

  

IV. PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG........................................................................... 72

1. Quy trình dự phóng.................................................................................. 73

 

1.1. Dự phóng bảng báo cáo thu nhập................................................... 73

1.2. Dự phóng bảng cân đối kế toán...................................................... 77

1.3  Dự phóng bảng lưu chuyển tiền tệ................................................. 83

 

2. Dự báo và định giá................................................................................... 84

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long